Mamman-2Författare: Gerd Snellman
Pris: 22,00 €
Sidantal: 160

Bindning: Inbunden

Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-64-5

Mamman såg sig själv stå framför en massiv stenmur. Hon måste över till andra sidan. Men det fanns ingen öppning, eller det minsta lilla hål att ta sig igenom. Hon slog på muren med sina bara händer. Hon klöste och rev. Det enda hon åstadkom med sina hopplösa försök var att hon rev sina händer blodiga. Hon kunde inte göra hål i muren. Och hon kunde inte komma över den. Det fanns ingen väg framåt.

Mamman är en självbiografisk bok, skriven av Gerd Snellman. Läsaren tas med på en dramatisk färd genom ett innehållsrikt liv. När drogmissbruk, sorg och död tränger sig på, sätts moderskärleken på prov. Kan den trots allt bestå?

Gerd Snellman är hustru, sjubarnsmor och teologie doktor. Hon är bosatt i Jakobstad. Läs mer om författaren i t.ex. Kyrkpressen 14/2017 (på denna länk finns ett utdrag ur intervjun).

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Med-adresslapp-kring-halsen-2– Berättelser för barn

Redaktör: Gun Ahlberg-Backheden
Specialpris: 5,00 €

Sidantal: 160

Bindning: Inbunden

Förlag: SLEF-Media

ISBN: 978-951-9275-93-2

55 berättelser för barn.

Med adresslapp kring halsen är en guldgruva för föräldrar, barnledare och lärare.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›
  eller per telefon +358 (0)6 357 6500

Med-gitarr-i-vadmalsfodral-2Författare: Börje Lillsjö
Specialpris: 3,00 €

Sidantal: 184

Bindning: Inbunden

Förlag: SLEF-Media

ISBN: 978-952-5578-04-6

Börje Lillsjö (1938–2008) var under 1960-talet anställd som predikant samt sång- och musikinstruktör inom Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland. Under den tiden reste han runt i hela Svenskfinland ”med gitarr i vadmalsfodral”. Han predikade, sjöng, övade strängband och sålde böcker. Framför allt träffade han många människor. I boken delar han med sig av sina minnen och erfarenheter från dessa möten. Det blir en berättelse om hur evangeliet skapar glädje och frimodighet bland helt vanliga människor.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›
  eller per telefon +358 (0)6 357 6500

Nya-blad-2– korta andakter som inger hopp

Författare: Elina Andersson, Siv Bergman, Jakob Dahlbacka, David Forsblom, Raimo Forss, Martin Granström, Eva Gädda, Brita Jern, Ingrid Jern, Rut Lundell, Torsten Sandell, Trygve Smedman, Alf Wallin, Johanna Wargh och Nanny Westerberg
Pris: 10,00 €
Sidantal: 72

Bindning: Inbunden

Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-71-3

Hur fascinerande är det inte att se naturen vakna till liv efter en lång och mörk vinter. På till synes döda grenar bildas knoppar, som så småningom växer sig större. Ur det vissnade växer nya blad fram.

Det finns mycket som kan kväva livet hos oss människor, men Jesus Kristus har kommit för att ge oss liv i överflöd (Joh 10:10). De korta, tänkvärda texterna i Nya blad – skrivna av 15 personer från olika delar av Svenskfinland – vill fylla dig med hopp.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Om-koncilierna-och-kyrkan-2Författare: Martin Luther
Nedsatt pris: 10,00 €
 (20,00 €)
Sidantal: 196

Bindning: Inbunden

Förlag: SLEF-Media

ISBN: 978-951-9275-61-4

Översättning av Martin Luthers ”Von den Konziliis und Kirchen” är utförd på basen av Luthers originaltext från år 1534. 

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Pa-Blodsnadens-grund-2– Om Adi Sjöblom och hennes författarskap

Författare: Ingvar Dahlbacka
Nedsatt pris: 5,00 €
 (23,00 €)
Sidantal: 306

Bindning: Mjukband

Förlag: SLEF-Media

ISBN: 978-951-9275-76-2

Adi Sjöblom (1898–1968) eller Ida Lovisa Sjöblom som hon egentligen hette är mera känd under signaturen A.S-m. I drygt fyra decennier publicerade hon dikter, berättelser och artiklar i Evangeliföreningens olika publikationer. Adi Sjöblom var född i Åbo och här levde hon större delen av sitt liv. Hon bodde tillsammans med sin mor i en liten stuga på Beckholmen, alldeles i närheten av havet. Under de sista åren av sitt liv var hon bosatt i Terjärv i Österbotten. En svår sjukdom i tonåren gjorde att hon blev helt döv på båda öronen. Detta kom i hög grad att prägla såväl hennes liv som hennes författarskap.

Adi Sjöblom hade sitt andliga hem inom den evangeliska rörelsen. Fruntimmers Bibelföreningen i Åbo och Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland stod henne mycket nära. Den evangeliska rörelsen utgör därför den bakgrund mot vilken Adi Sjöblom och hennes författarskap granskas i denna undersökning.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Pa-ditt-ord-Herre-2– Tal vid välsignelse av medarbetare
   i Evangeliföreningen åren 2000–2014

Författare: Ingvar Dahlbacka
Nedsatt pris: 4,00 € (10,00 €)
Sidantal: 76
Bindning: Mjukband
Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-48-5

Även om talen är riktade till de medarbetare som välsignats för tjänst i Evangeliföreningen vid olika tillfällen, förmedlar talen uppmuntran och ger vägkost för alla som har en uppgift i Guds rike.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Pa-Bibelns-vagar-2– Illustrerade andakter
   med anknytning till Bibelns värld

Författare: Åke Lillas
SLUTSÅLD
Sidantal: 92

Bindning: Inbunden

Förlag: SLEF-Media

ISBN: 978-952-5578-6-2

På Bibelns vägar tar oss till många fascinerande platser i Bibelns länder. Vi får stiga in i pyramiderna, besöka ökenfästningen Masada, promenera bland ruinerna i det gamla Efesus, beträda löparbanan på den antika stadion i Olympia och uppleva storm på Egeiska havet.

Boken är på samma gång andaktsbok, reseskildring och faktabok.

Boken är slutsåld!

SeGudsLammRedaktörer: Leif Erikson, Stefan Erikson
Pris: 12,50 €
Sidantal: 96

Bindning: Mjukband

Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-79-9

Arne Erikson verkade som resepredikant inom Evangeliföreningen ­under åren 1967–1980 – först ett par år på deltid och sedan, åren 1969–1980, på heltid som distriktspredikant i norra Österbotten. Evangeliet om Jesus Kristus och hans försoningsverk stod i centrum för Arnes förkunnelse. Han citerade
ofta Sionsharpan och betonade sakramenten – dopet och nattvarden – och förenade på så sätt det djupt innerliga och det sakramentalt objektiva i sin tro och förkunnelse.

Se Guds Lamm! innehåller ett urval predikningar av samt en kort levnadsteckning över Arne Erikson.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Se-pa-himlens-faglar-2Författare: Gun Ahlberg-Backheden
Pris: 19,50 €

Sidantal: 82
Bindning: Mjukband

Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-55-3

Se på himlens fåglar visar på Guds fantastiska skapelse! Jesus har ju själv uppmanat oss att se på fåglarna och lära av dem.

Berättelser, verser, uppgifter, pyssel och kryss varvas med fakta om olika fåglar. Förutom vanliga fåglar, får man bekanta sig med Bibelns fåglar och en del exotiska arter.

Boken passar för barn och vuxna. Den är lärorik och undervisande och kan användas för enskilt bruk, men också i församlingen, i skolan, i olika slags barngrupper, scouter med mera.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›