se-pa-rufus-rebecka-och-alla-de-andra-2Författare: Gun Ahlberg-Backheden
Pris: 19,50 €

Sidantal: 86
Bindning: Mjukband

Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-60-7

Känner du konstnären Besalel, fångvaktaren Julius och sångaren Asaf? De här tre och många andra får du bekanta dig med i boken Se på Rufus, Rebecka och alla de andra. Boken är ett ”album” där du lär känna många intressanta personer i Bibeln, både kända och mindre kända. Här finns berättelser och spännande uppgifter – både lätta och svåra.

Boken passar för barn i alla åldrar men också för nyfikna unga och vuxna. Boken kan användas för enskilt bruk, men också i församlingen, i skolan, i olika slags barngrupper.

I ”Se på”-serien finns från tidigare: Se på himlens fåglar och Se på hörntofsen, purpursnäckan och andra fynd

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Se-pa-angens-liljor-2Författare: Gun Ahlberg-Backheden
Pris: 19,50 €

Sidantal: 84
Bindning: Mjukband

Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-63-8

I boken Se på ängens liljor, får vi ”se på” och lära känna många olika slags blommor. Jesus har själv uppmanat oss att Se på ängens liljor och lära av dem. Vi får ”plocka” liljekonvaljer och förgätmigej och bekanta oss med växter i Violas herbarium. Vi får också gå på ”Bibelns ängar” och lära känna växter
och träd i Bibeln. I boken fi nns många berättelser och uppgifter – både lätta och svåra. Boken är lärorik och undervisande och passar för barn i alla åldrar men också för nyfi kna unga och vuxna. Boken kan användas för enskilt bruk, men också i församlingen, i skolan, i olika slags barngrupper m.m.

I ”Se på”-serien finns från tidigare: Se på himlens fåglar, Se på hörntofsen purpursnäckan och andra fynd och Se på Rufus, Rebecka och alla de andra.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Sionsharpan-2– den evangeliska rörelsens sångbok

Pris: 17,00 €

Sidantal: 700

Bindning: Inbunden
Färger: vit, vinröd

Förlag: SLEF-Media

ISBN: 978-952-5578-46-1

Sionsharpan innehåller 535 sånger, alla med noter och ackord.

Finns i två färger – vit och vinröd.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Sionsharpan-ackompanjemangsbok-2Nedsatt pris: 45,00 €
 (90,00 €)
Sidantal: 752

Bindning: Inbunden

Förlag: SLEF-Media

ISBN: 978-951-9275-99-1

535 sånger med fyrstämmiga arrangemang för piano, orgel eller sångröster. Även ackordanalys.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Sultanens-aterkomst-2Pris: 22,00 €
Sidantal: 200

Bindning: Mjukband

Sultanens återkomst behandlar det land som sakta men säkert håller på att vända blicken från väst till öst, från norr till söder. Står vi inför gryningen av en ny era?

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Sa-lange-hemmafronten-hallerFörfattare: Brita Jern
Pris: SLUTSÅLD
Sidantal: 368

Bindning: Mjukband

Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-77-5

I den här boken – Brita Jerns doktorsavhandling inom ämnet kyrkohistoria vid Åbo Akademi – studeras understödjarkåren inom Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finlands (SLEF) missionsarbete åren 1963–2000 utifrån två brytningspunkter: när SLEF blev missionsaktör i Kenya år 1963 och när SLEF blev en av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands missionsorganisationer år 1969.

Undersökningen ger en god inblick i hur man på gräsrotsnivå verkade för missionens sak genom syföreningar, barn- och ungdomsverksamhet, missionsfester, missionsläger och gruppresor inom SLEF, men även i samarbete med andra kyrkliga aktörer.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Trons-rattfardighet-2– Studier kring F.G.Hedbergs liv och teologi

Redakton: Ingvar Dahlbacka, Anders Dahlbäck, Leif Erikson
Specialpris: 3,00 €

Sidantal: 187

Bindning: Mjukband

Förlag: SLEF-Media

ISBN: 978-951-9275-54-1

Uttrycket ”trons rättfärdighet”, som är titeln på denna bok över Fredrik Gabriel Hedberg (1811–1893), beskriver på ett kort och koncist sätt det som var kärnan i Hedbergs teologi och förkunnelse, nämligen människans rättfärdiggörelse genom tron på Kristi fullbordade gärning.

Fredrik Gabriel Hedberg var vid sin död 82 år och hade de sista tre decennierna av sitt liv varit kyrkoherde i Kimito.

Den 30 juli 1843 installerades Hedberg som sockneadjunkt i Pöytis. Den dagen har i regel betecknats som den evangeliska rörelsens födelsestund. Det var nämligen då som Hedberg för första gången offentligen framlade sin nyvunna evangeliska trossyn.

I denna skrift medverkar nio författare, som ur olika synvinklar har undersökt Hedbergs livsgärning och teologi. På ett ingående sätt skildras Hedbergs brytning med pietismen hans syn på dopet och rättfärdiggörelsen, hans ställningsstagande i olika aktuella frågor samt hans roll i samband med bildandet av Lutherska Evangeliföreningen i Finland.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›
  eller per telefon +358 (0)6 357 6500

Uppat-1-2Författare: Richard Wurmbrand
Pris: 14,90 €

Pris del 1 + 2: 20,00 €

Sidantal: 200

Bindning: Inbunden

Förlag: Jaagon Ab, SLEF-Media

ISBN: 978-952-93-2941-0

Richard Wurmbrand älskade berättelser och han hade ett outtömligt förråd av dem. De var från hans eget liv, och från andras. De handlade om helgon, mördare, kejsare och tiggare, om historiens stormän och vanliga människor. 366 av dem finns samlade i den här bokens två delar.

De är korta, insiktsfulla berättelser som ger en något att tänka på. En berättelse per dag på din vandring genom året.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Uppat-2-2Författare: Richard Wurmbrand
Pris: 14,90 €

Pris del 1 + 2: 20,00 €
Sidantal: 200

Bindning: Inbunden

Förlag: Jaagon Ab, SLEF-Media

ISBN: 978-952-93-2941-0

Richard Wurmbrand älskade berättelser och han hade ett outtömligt förråd av dem. De var från hans eget liv, och från andras. De handlade om helgon, mördare, kejsare och tiggare, om historiens stormän och vanliga människor. 366 av dem finns samlade i den här bokens två delar.

De är korta, insiktsfulla berättelser som ger en något att tänka på. En berättelse per dag på din vandring genom året.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Urtidens-budskap-till-nutiden-2Författare: Bengt Djupsjöbacka
Illustrationer: Mirjam Stenlund
Nedsatt pris: 8,00 € (14,00 €)
Sidantal: 112
Bindning: Mjukband
Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-58-4

Forntiden kastar ljus över nutiden. Detta gäller inte minst den bibliska berättelsen. De elva första kapitlen i Bibeln berättar om urtiden, en tid vars händelser vi strängt taget inte kan ange exakta datum för. Men när vi läser dessa gamla berättelser visar sig urtiden ge oss en större förståelse för vår egen tid. Urhistorien är därför inte inaktuell. Den är i högsta grad relevant för oss i dag.

Urtidens budskap till nutiden är prosten Bengt Djupsjöbackas tredje bok innehållande bibelstudier över Gamla testamentet. Tidigare har SLEF-Media gett ut böckerna Visheten i Daniels bok (2008) och Kärleken i Höga visan (2010).

• Beställ från SLEF-Media via webben ›