Gor-som-Gud-bli-manniskaFörfattare: Stefan Gustavsson

Pris: 12,50 €

Sidantal: 220

Bindning: Inbunden
Förlag: Cordia

ISBN: 978-91-7085-325-8


Bibeln bekräftar och bejakar skapelsen

Andlighet och mystik är något av vår tids stora intressen. Människor kallar sig sökare och vänder sig till olika religioner, läror och filosofier för att finna svar på sina existentiella frågor. Än är det någon ny variant av buddhism som är ”inne”, än är det antika filosofers tankar.

Det gemensamma för de flesta läror och inriktningar är att de i sina försök att nå kunskap och befrielse rör sig i riktning bort ifrån människan, bort ifrån världen och bort ifrån det kroppsliga. Människans problem anses alltså bli lösta genom att hon vänder sig bort ifrån det världsliga och riktar sig mot det andliga.

Det skrämmande är ändå det att dessa mönster genom tiderna även har infiltrerat sig i kristendomen. Man har ställt det andliga i kontrast till skapelsen. I ena stunden har man flytt från samhället eller späkt sin kropp. I den andra har man tagit sig friheten att på alla möjliga och omöjliga sätt njuta av skapelsen.

Man har menat att kristendomen nedvärderar livet här på jorden, tar bort allt det goda. Man har delat in sin tillvaro i en del som har med Gud och det andliga att göra samt en från Gud fristående del. I båda fallen separeras Gud och andlighet från skapelsen och livet som människa.

I sin förra och inledande bok Kristen på goda grunder funderar Stefan Gustavsson på vad det är som talar för att kristendom har med verkligheten att göra. Han ställer sig frågan om det finns några goda skäl att tro på det som kristendomen står för. Hans slutsats är tydlig och klar, något som även bokens titel avslöjar.

Det finns goda skäl att tro på det som kristendomen talar om. Gustavsson ställer nu den självklara följdfrågan: om kristendomen är sann, hur skall man då leva? Leder andligheten människan bort från världen eller resulterar den i en djupare bejakelse av den? Hur skall man som kristen betrakta skapelsen?

Skall man vända sig bort ifrån det skapta för att kunna leva närmare Skaparen? Skall man avstå från allt man äger, flytta ut i skogen och späka sig själv? Genom att studera Bibeln kommer Gustavsson fram till den befriande slutsatsen att kristendomen inte är världsfrånvänd.

Hela Bibeln talar från början till slut om att människan är skapad för att leva på jorden, tillsammans med
Gud och tillsammans med sina medmänniskor. Vi är satta att leva i och av det skapta, inte att vända oss bort ifrån det. Hela Bibeln bekräftar och bejakar skapelsen.

Det största tecknet på detta är det att Gud själv i Jesus låter sig födas som människa. Människans problem är alltså inte att vi är människor eller att vi saknar kunskap. Det hjälper inte att vi försöker fly världen och det skapta där vi är placerade att leva. Människans problem är upproret mot Gud, att förbindelsen med Honom, och det liv som han har att ge, har brutits. Botemedlet för detta är försoning med Gud, något som Gud genom Jesus möjliggjort.

I sin bok Gör som Gud – bli människa bjuder Stefan Gustavsson sina läsare på en intressant och läsvärd uppföljare till Kristen på goda grunder. Han lyfter fram ett mycket hett och omtalat ämne – andlighet – och gör det dessutom på ett lättillgängligt och gripbart sätt.

Boken öppnar läsarens ögon för den kristna och bibliska synen på andlighet. Gustavsson avslöjar hur man på det andliga området ständigt försöker förvränga och ändra på den kristna synen.

Överlag är Gör som Gud – bli människa en investering som man kan njuta av fler än en gång. Inga bortkastade pengar alltså. Den gemytliga formen och det tilltalande utseendet är en trevlig bonus till det intressanta innehållet. Boken gör sig väl såväl på nattduksbordet som i bokhyllan. Boken bör, på grund av risk för sträckläsning, inhandlas och läsas först under ledigare stunder.


Jakob Dahlbacka

• Beställ från SLEF-Media via webben ›
  eller per telefon +358 (0)6 357 6500