TrovardigtFörfattare: Boris Salo
Pris: 5,00 €

Sidantal: 24

Bindning: Häftad
Förlag: ViBoSa

ISBN: 978-952-5607-002-X


Det har skrivits många böcker om bibelns och den kristna trons trovärdighet – både sådana som försöker förkasta den och sådana som bestyrker den. Temat är alltid aktuellt. Därför är det glädjande att Boris Salo tar upp ämnet i ett sådant format som är både lättläst, lättillgängligt och kortfattat. Man läser igenom den ganska snabbt. Men trots textmassans ringa omfattning lyckas Salo ge en mycket god introduktion till ämnet.

Är bibeln trovärdig? För att få svar på frågan behandlas fem separata aspekter: frågan om dokumentens äkthet, berättelsens karaktär, den historiska förankringen, oväntade fakta som dyker upp i texten samt det oväntade budskapet – Guds son torteras till döds på ett förnedrande sätt.

Häftet kan användas av den som vill samla argument för bibelns äkthet och för kristendomens trovärdighet. Argumenten presenteras sakligt och med stöd av många fakta – något som de flesta borde kunna omfatta. Men det kan även användas av den som vill få klarhet för sin egen del. Kanhända ger häftet en mölighet till att komma tillrätta med tvivel?

Salo skriver bl.a.: ”Det finns skillnader mellan de fyra evangelierna. Skillnaderna, som ibland görs till problem, är rätt intressanta. /…/ Man kan jämföra med ett polisprotokoll. När personer skall redogöra för något man sett, förslagsvis en trafikolycka, så berättar alla med egna ord och utifrån sitt eget synfält, men alla berättar om samma olycka och har samma huvudbudskap. Olika detaljer förstärker sanningshalten i berättelsen. Om man däremot vill dikta ihop en påhittad historia inför polisen måste man se till att den är vattentät.

Med lättfattliga exempel klargör Salo hur annorlunda bibeln skulle se ut om den hade varit en bluff. Särskilt intressant är kapitlet ”Oväntade fakta”, som tar upp exempel på sådant som evangeliernas författare inte hade något att vinna på att dokumentera – men som istället styrker textens äkthet.

I häftet ingår även en bilaga: Evangelierna kontra Da Vinci-koden. Salo tar här upp de påståenden som Dan Browns thriller presenterar som fakta, och torpederar dem – med liknande argumentation som han nyss använt för att bestyrka bibelns trovärdighet. Bilagan är intressant och lärorik läsning såväl för den som läst Da Vinci-koden som för den som inte gjort det.


Ove Lillas

• Beställ från SLEF-Media via webben ›
  eller per telefon +358 (0)6 357 6500