Vetenskap-och-tro-2– Om hur gudstro och rationellt tänkande
   samverkar inom vetenskapen

Författare: Per Stenumgaard

Pris: 18,00 €

Sidantal: 128

Bindning: Inbunden
Förlag: XP-Media

ISBN: 978-91-89299-82-5

Vetenskap och tro handlar om hur gudstro och rationellt tänkande samverkat och samverkar inom vetenskapen. Boken är skriven av Peter Stenumgaard, professor och teknologie doktor i Sverige.

Stenumgaard redogör i boken för hur den traditionella synen på vetenskap mer och mer ifrågasätts. Vetenskap har sedan upplysningstiden varit det som baserar sig på objektivt bevisad kunskap, oftast på fakta som vi erhållit via våra sinnen. Sådan kunskap skall av hävd inte äventyras av vare sig religion eller spekulativa fantasier.

Boken visar hur det som anses vara stora vetenskapliga framsteg inte alls tillkommit genom de metoder som allmänt ansetts vetenskapliga. Tvärtom har flera banbrytande företeelser sitt ursprung i vetenskapsmannens personliga religiösa tro. Hos Galilei, Newton, Maxwell, Farady och Einstein har tro och rationellt tänkande samverkat till omvälvande bedrifter i historien.

Boken är lättläst och ger en kort inblick i vetenskapshistorien ur ett annorlunda perspektiv.

Boken är delvis också en bibelutläggning om förnuftet och trons plats i omvändelseprocessen. Jag tycker att författaren beskriver mötet mellan den naturliga människans förnuft och det kristna budskapet på ett belysande sätt.

Forskningen visar att vårt naturliga förnuft tycks ha en egenskap som snabbt skaffar sig en egen uppfattning om saker och ting. Denna uppfattning är mycket svår att ändra på även om det finns fakta och information som hävdar motsatsen.

Bibeln förklarar detta med att det naturliga förnuftet skadats genom syndafallet. Det förnuft som i skapelsen var objektivt och glasklart har grumlats till ett subjektivt verktyg som inte alltid vill se verkligheten som den är. Detta ändras först i och med att de helige Ande överbevisar människan om hennes synd och visar på frälsningen i Jesus Kristus.


Brita Jern

• Beställ från SLEF-Media via webben ›
  eller per telefon +358 (0)6 357 6500