Skeptikerns-guide-till-Jesus-1Författare: Stefan Gustavsson
Pris: 26,50 €
Sidantal: 191
Bindning: Hård pärm
Förlag: CredoAkademins förlag 2013

Om evangeliernas trovärdighet

Under senare år har det utkommit en hel del böcker som intellektuellt försvarar den kristna trons grundsanningar. Också på vårt språkområde har floran av apologetisk litteratur vuxit markant de senaste åren. Det svenska förlag som gått i bräschen för denna utveckling är CredoAkademins förlag.

År 2013 utkom Stefan Gustavssons bok Skeptikerns guide till Jesus, del 1. Om evangeliernas trovärdighet. Man kan med fog säga att Stefan Gustavsson är Nordens mest framstående apologet och hans första bok Kristen på goda grunder är idag en kristen klassiker. Den boken är en grundbok som behandlar flera apologetiska ämnesområden.

Skeptikerns guide till Jesus har Gustavsson valt att specialisera sig på något av det viktigaste i kristen tro, nämligen frågorna om Jesus och evangeliernas trovärdighet. Det är ett faktum att det är just den historiske Jesus och Bibeln som i våra dagar är de främsta måltavlorna för kritikernas attacker. Därför är Gustavssons bok om dessa frågor särskilt välkommen.

Skeptikerns guide till Jesus är mycket gedigen och tar upp en del ämnen som inte tidigare behandlats så utförligt på svenska. Gustavsson ger till exempel åtta olika argument för evangeliernas historiska trovärdighet, även några som är ett resultat av nyare forskning på området.

I boken bemöts olika teorier som vill undergräva evangelierna och den tar också bland annat upp frågor om påstådda motsägelser, om avskrifternas och evangeliernas tillförlitlighet.

En kungstanke hos Gustavsson är att evangelierna historiskt skall bedömas enligt samma kriterier som andra samtida icke-kristna källor. Ofta är det nämligen så att de bibliska källorna bedöms mycket strängare än andra källor från antiken, bara för att Bibeln är en religiös (läs ”kristen”) bok.

Men enligt Gustavsson existerar det inte några helt icke-tendentiösa och neutrala källor. Så gott som all antik litteratur, inklusive Bibelns evangelier och andra böcker, är skriven utifrån någon agenda. Så bara av den anledningen är det fel att avvisa Bibeln som historiskt otillförlitlig.

Mycket finns skrivet om Jesu uppståndelse och de historiska argumenten för den, men det finns inte alls lika mycket skrivet om omständigheterna kring Jesu födelse. Det är därför glädjande att Gustavsson ägnat ett avsnitt i sin bok åt detta och försöker placera in skattskrivningen, Jesu födelse, de vise männen och betlehemsstjärnan i historien.

Skeptikerns guide till Jesus, del 1 är på samma gång en bok som är både vetenskapligt saklig och samtidigt lättillgänglig för den som vill ge den en chans. I en tid när vi med jämna mellanrum konfronteras med kritik mot vår tro, är Stefan Gustavssons bok en teologisk guldgruva och en must-read för alla som vill få djupare rötter för tron.

Den lämpar sig såväl för sådana som vill få motargument till den samtida kristendomskritiken, som för ärliga sökare på jakt efter sanningen. Jag väntar redan med spänning på del 2, som kommer att behandla frågorna om Jesu person och liv, hans identitet, undervisning, död och uppståndelse.

Marcus Jakobsson

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

eller per telefon +358 (0)6 357 6500