Bli-ett-vara-tvaOm äktenskapet utgående från en kristen livssyn

Författare: Christina Halldorf
Pris: 30,00 €

Sidantal: 190

Bindning: Inbunden

Förlag: Libris 2012
ISBN: 978-91-7387-213-3

På en semesterresa i Stockholm fick jag syn på boken ”Bli ett – vara två”. Efter 38 års äktenskap var detta en titel som lockade mig att köpa boken och läsa mera om äktenskapets psykologi.

Boken är skriven av Christina Halldorf, som är legitimerad psykoterapeut och i flera år arbetat med familjerådgivning. Största delen av boken består av relationsråd som hon gett i tidningarna Svenska Journalen och Du&Jag som svar på läsarnas frågor. Det betyder att frågorna hon tar upp är hämtade direkt ur verkligheten.

Jag vill nämna några exempel ur brevens innehåll: ” − Hur ska jag våga tro på det han säger? – Den jag älskar har en annan religion – Sex före äktenskapet − Jag spanar efter andra tjejer – Äktenskap eller sambo − Blir det kris om vi gifter oss? – Min fru är ständigt missnöjd – Vi har olika status – Jag längtar efter barn – Lycklig utan barn − Osjälvständig i förhållande till mamma – Hon har blivit tjock − Blivit som kompisar − Attraherad av arbetskamrat – Församlingen kunde inte stötta mig efter separationen – Varför vill ingen ha mig?”

Svar på läsarnas frågor ger Christina Halldorf utgående från en kristen livssyn. Där finns något för de flesta, oberoende av vilken livssituation man just nu befinner sig i.

I bokens början citeras en dikt av Eeva Kilpi:
Säg till om jag stör,
sa han när han steg in,
så går jag med detsamma.
Du inte bara stör, svarade jag,
du rubbar hela min existens.
Välkommen.

Gun Erikson

• Beställ från SLEF-Media via webben ›
eller per telefon +358 (0)6 357 6500

Det-hander-nar-du-vilar-2Författare: Tomas Sjödin
Pris: 27,90 €
Sidantal: 206
Bindning: Inbunden
Förlag: Libris Förlag
ISBN: 978-951-5-50794-5

Författaren Tomas Sjödin är efter romanen Tusen olevda liv inom mig tillbaka på det litterära område som har blivit hans markör. I Det händer när du vilar återgår han till ett självbiografiskt författarskap. I den aktuella boken sammanflätar han de egna upplevelserna och reflektionerna med intryck från den judiska sabbatstraditionen.

Sjödins bakgrund är pingströrelsen, där han också för närvarande verkar som pastor. Han har sedan 1993 gett ut ett tiotal böcker. Dessa har fått bred genomslagskraft inom den svenska kristenheten. Han böcker är också lättillgängliga för mänskor som inte är bekanta med de kristna termerna och språket. Som sommarpratare i Sveriges radio han har nått en stor publik och rönt stor uppskattning. Sjödins erfarenhet av att förlora två av sina barn som tonåringar genomsyrar hans författarskap.

Sjödin går i Det händer när du vilar till motangrepp mot ett liv som levs i oavbruten uppkoppling och med uppgifter som ständigt skall göras. Det är ett väl formulerat angrepp som tar sin utgångspunkt i den judiska sabbatstraditionen.

Han berättar om sina erfarenheter från möten med ortodoxa judar och om sitt deltagande i sabbatstraditionerna. Härifrån plockar Sjödin ut ett antal hållpunkter som han hänger upp sin tanke om vilan på. Han gör det övertygande och läsningen är behaglig. Hans formuleringar är skickligt sammansatta och tänkvärda och läsaren får troligtvis mest ut av boken genom att läsa i en behärskad takt.

Trots den fokuserade inriktningen på vilan så argumenterar Sjödin inte mot ett aktivt liv. Och härigenom blir han även trovärdig. Att vara verksam är något gott. Problemen uppkommer då man inte mer kan avstå från oavbruten sysselsättning. Därför är det också konsekvent att boken utmynnar i kapitlet Den eviga vilan vimlar av liv. Sjödins reflektioner om vilan leder till evigheten.

Just ifråga om evighetshoppet blir Sjödin som mest närvarande och personlig. Som så ofta, är det mest personliga det mest gemensamma. Tonen är samtalande, inte undervisande. Sjödins längtan efter att igen träffa de barn han förlorat blir tydlig. Och i detta crescendo lyckas han måla upp en evighetsbild som är inbjudande.

Kan en bok karakteriseras som en själavårdande självutvecklingsbok med klangbotten i den judisk-kristna traditionen, så kommer Det händer när du vilar nära. Jag hade innan läsningen av boken inte egentligen begrundat behovet av regelbunden vila. Däremot hade jag märkt att det ständiga arbetet och uppgifterna kräver avbrott. Här inspirerar Sjödin till utforskande av nya mönster som kan leda till förändring av livsstil och kanske för någon också till förändring av livskurs.

Daniel Djupsjöbacka

• Beställ från SLEF-Media via webben ›
 
eller per telefon +358 (0)6 357 6500

Kaffestunder– Inspirerande tankar om livets enkla sanningar

Författare: Max Lucado
Pris: 16,50 €
Sidantal: 191
Bindning: Inbunden
Förlag: Bornelings Förlag
ISBN: 978-91-731-708-95

För en tid sedan läste jag en berättelse som utspelade sig på en fiktiv plats i Österbotten. Det som slog mig när jag läste den var vilken tomhet många människor i berättelsen bar på. Denna tomhet försökte de fylla på olika, många gånger ganska destruktiva, sätt. Jag föreställer mig att denna tomhet egentligen är en längtan efter att bli sedd och älskad. Är det så många upplever sitt liv idag?

Några dagar senare läste jag boken Kaffestunder – Inspirerande tankar om livets enkla sanningar av Max Lucado. Det var istället en bok fylld av hopp, glädje och kärlek! Och precis som titeln säger så var boken inspirerande.

Boken består av korta berättelser, anekdoter och funderingar. Temat är Guds kärlek, Guds gränslösa, ovillkorliga kärlek till oss människor! Det handlar också om hur denna kärlek påverkar oss så att även vi vill leva i kärlek till varandra. Men hur vi lever är aldrig en förutsättning för Guds kärlek.
Älskar Gud oss på grund av vår godhet? På grund av att vi är vänliga? På grund av vår starka tro? Nej, han älskar oss på grund av sin godhet, vänlighet och starka tro. Är det inte fantastiskt att veta att även när vi inte älskar med en fullkomlig kärlek, så gör Gud det? (s 62)

Ibland brukar man tala om ”feel good”-böcker. Det här är en riktig ”feel good”- bok, men kanske på lite annat sätt än man vanligen menar. Den fick mig att må bra och den gjorde mig glad!

Det som jag tycker boken förmedlar är att det finns hopp! Du är inte utlämnad åt slumpen, bortglömd och ensam. Du är älskad av Gud! Som Max Lucado skriver: Din själ var viktigare än hans blod. Ditt eviga liv var viktigare än hans jordiska liv. Din plats i himlen var viktigare än hans plats i himlen, så han gav upp sin så att du skulle få din. Så mycket älskar han dig. (s 157)

Pamela Ahlskog

• Beställ från SLEF-Media via webben ›
 
eller per telefon +358 (0)6 357 6500

Konsten-att-alska– Åtta tips att hålla kärleken levande

Författare: Vivan och Boris Salo
Pris: 5,00 €
Sidantal: 18
Bindning: Häftad
Förlag: ViBoSa
ISBN: 978-952-5607-00-3

Tänk om det inte är frågan om vad man skall göra för att bli älskad utan att lära sig älska.

Med den tanken inleder Vivian och Boris Salo publikationen Konsten att älska. De har båda under en lägre tid varit engagerade i äktenskapsarbete och under de senaste åren också introducerat äktenskapskurser i Finland. Inför mitt eget äktenskap deltog jag i en såkallad prepkurs för äktenskap, tillsammans med min fästman och skaffade då den här skriften för att det kändes som en god investering.

I Konsten att älska utgår paret Salo från åtta satser som professor Kaarina Määttä kommit fram till i sin undersökning om vad som behövs för att äktenskap ska fungera. Resonemangen resulterar i åtta goda tips för att hålla kärleken levande.

Måste man lära sig kärlekens konst nu då? Ja, varför inte? Vivan och Boris Salo menar att liksom vi går i bilskola för att kunna ratta rätt i trafiken och bli goda bilister har vi också orsak att lära oss älska på nytt och på nytt och utveckla kärleken. ”Det finns inte något förhållande som inte kan bli bättre.

Skriften är på bara 18 sidor och tog för mig cirka 30 minuter att läsa och då hann jag även markera viktiga saker i texten. Konsten att älska är en bra sammanfattning av de tjocka relationsböckerna och kan läsas klar vid frukostbordet. Det finns även punkter att fundera på efter varje sats vilket ger chans till samtal och eftertanke.

Maria Sundstedt

• Beställ från SLEF-Media via webben ›
  eller per telefon +358 (0)6 357 6500

Pa-god-vagFörfattare: Tom Tiainen
Pris: 27,70 €
Sidantal: 188
Bindning: Mjukband
Förlag: Fontana Media
ISBN: 978-951-550-691-7

Många är de pilgrimer som under århundradens lopp vandrat till aposteln Jakobs grav i Santiago i norra Spanien. Jakobsvägen går genom södra delen av Frankrike och norra delen av Spanien.

Don Helder Camara säger: ”Att bege sig i väg handlar inte om kilometrar att gå, eller att färdas över stora vatten. Det handlar framför allt om att öppna sig för andra, att upptäcka andra på vägen och att skynda sig för att möta dem.

Själv hade jag också en dröm om att någon gång få göra denna resa, så därför var det med glädje jag fick Karlebypojken Tom Tiainens bok På god väg i min hand.

Han skriver att det finns många historiska vägar som leder till Santiago från olika håll i Europa. Han valde den bäst dokumenterade rutten: Via Podiensis i Frankrike och Camino Francés i Spanien. En sträcka på 1521 km. Tom valde att gå den sträckan i tre etapper under tiden juni 2006 – juli 2007.

Det är ett nöje att läsa boken. Tom har en flytande penna. Han skriver lättfattligt och med humor. Konstnären i honom får också komma till tals i de underbara bilder som finns med i boken.

Alla har säkert inte möjlighet att göra denna resa i verkligheten, men med bokens hjälp kan du som Tom säger: ”slå följe med en pilgrim som med blåsor på fötterna och svullna leder envist är på väg mot en osynlig verklighet. Möt många medvandrare, från överviktiga ateister till spinkiga franciskanermunkar, för att dela deras tankar om fågeljakt, brevskrivning och livets mening.”

Majvor Forsblom

• Beställ från SLEF-Media via webben ›
  eller per telefon +358 (0)6 357 6500

Tankvart-och-tankvart-2Författare: Boris Salo
Pris: 25,00 €
Sidantal: 136
Bindning: Inbunden
Förlag: ViBoSa
ISBN: 978-952-5607-32-1

När jag fick Boris Salos bok TANKVÄRT och tänkvärt i min hand hade jag ingen aning om vilken rolig men också tankeväckande bok det var frågan om.

Boris har under årens lopp samlat på tänkvärda citat, finurliga uttryck och kluriga vitsar om livet, kärleken, relationer, samhället, olika ålderskategorier med mera och sammanställt dem till denna bok. Jag har känt igen mig i många av citaten och boken har gett mig många leenden och skratt, men också allvarliga visdomsord att tänka på.

Boken har vackert färgade sidor och bilder som gör att den är mycket lättläst. Den är indelad i olika kategorier, så om man behöver någon rolig vers till ett tal eller ett födelsedagskort kan man enkelt hitta sådana i boken.

Några smakprov från boken vill jag ge er för att inspirera er att vilja läsa mera:

”Det är nog viktigt att älska sin nästa, men jag tycker man skall älska sin nuvarande.”

”När jag var 14 år var min far så besvärlig att jag knappt kunde tåla honom. Nu är jag 21 år och överraskad av hur mycket den mannen lärt sig på sju år.”

”En man berättade: ”En kväll diskuterade frun och jag det ena och det andra. Efter en stund kom vi in på eutanasi. Jag sa till henne ’Om det någon gång händer mig något så tillåt inte att jag blir liggande raklång med näring från en flaska. Stäng bara av alla apparater som håller mig vid liv!’ Då reste sig min fru, stängde av TV:n, kopplade ur datorn, tog smarttelefonen som låg i famnen och hällde ut min öl i vasken. Kvinnor är snabba att ta livsviktiga beslut.”

Önskar er roliga avkopplande lässtunder med denna bok!

Tina Granfelt

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Upptack-karlekens-olika-sprak-for-barn-2Författare: Gary Chapman & Ross Campbell
Pris: 23,50 €
Sidantal: 224
Bindning: Inbunden
Förlag: Gospel Media
ISBN: 978-91-86935-54-2

När jag fick syn på boken Upptäck kärlekens olika språk för barn blev jag genast nyfiken. Tidigare har jag läst böcker av både Gary Chapman och Ross Campbell och tyckt om deras böcker. Om de nu tillsammans skrivit en bok borde den vara läsvärd, tänkte jag − och det var den!

Alla älskar vi väl våra barn – men frågan är om barnen verkligen känner sig älskade! Då vi visar vår kärlek till barnen på rätt sätt, genom att använda det ”språk” som barnet känner sig älskat med, ger vi barnet redskap att utvecklas och mogna.

Villkorslös kärlek är en viktig grund i barnuppfostran. När ditt barn upplever villkorslös kärlek och tilltalas på sitt eget kärleksspråk fylls dess känslotank. Om känslotanken är full har barnet lättare att ta emot uppfostran och tillrättavisning.

Varje barn (och även varje vuxen) har enligt författarna ett särskilt sätt att förstå och ta in kärlek på. Dessa fem ”språk” är: fysisk beröring, bekräftande ord, tid tillsammans, gåvor och tjänster.

Exemplen i boken är många och varje kärleksspråk beskrivs. Man får också tips på hur man kan ta reda på vilket som är barnets specifika ”språk” och också hur man skall lära sig att använda det.

De sista kapitlen i boken tar upp ämnen som vrede, sorg, ensamstående föräldrar och kärleksspråken i äktenskapet.
Att vara förälder är inte alltid lätt men båda författarna uppmuntrar läsarna att inte glömma Guds löften till oss, i till exempel Ps 37:25-26 och Jes 41:10.

En läsvärd bok i första hand för föräldrar, men också mor- och farföräldrar kan ha nytta av den. Egentligen är det en bok för alla som umgås med barn.

Lillemor Enlund

• Beställ från SLEF-Media via webben ›
  eller per telefon +358 (0)6 357 6500