ElfenbenshjartatFörfattare: Anna Tikum
Pris: 28,90 €

Sidantal: 310

Bindning: Inbunden

Förlag: Fontana Media

ISBN: 978-951-550-736-5

Ett missionärsbarns relation till barndomslandet.

Anna Tikum växte upp som missionärsbarn i Tanzania. Elfenbenshjärtat är berättelsen om relationen till hennes barndomsland, från barndomen och upp till vuxen ålder.

När Anna ännu inte kunde gå flyttade hennes familj till Tanzania, hennes föräldrar Erik och Kerstin Vikström hade blivit kallade att åka ut som missionärer. Afrika blev hennes första medvetna hem. Boken börjar med att berätta om Annas uppväxt. Här har författaren tagit föräldrarnas brev till släktingar och vänner till hjälp för att beskriva livet i Makumira. För mig som själv vuxit upp i Afrika var det mycket fascinerande att läsa om Annas liv som missionärsbarn, det var nästan som ett utdrag ur min egen vardag under tiden i Kenya.

Ett litet barn har inga fördomar och invanda mönster att kämpa med i mötet med en ny kultur, och Anna togs emot mycket väl av tanzanierna. Hon blev med sitt blonda hår prinsessan i Makumira, och hade många hem att slinka in i under sina upptäcktsfärder runt  det egna hemmet. Anna hade ett hem, och det var Makumira med dess röda sand, den färggranna blomprakten, hennes vän kocken Marko och det egna klätterträdet där hon kunde spionera på allt folk som rörde sig på andra sidan häcken. Men en dag skulle hennes värld komma att skakas om ordentligt. När hon var 5 år flyttade nämligen hela familjen till Finland igen.

Här börjar den andra delen i berättelsen. De barfota fötterna skulle pressas in i tjocka strumpor och skor, och Anna skulle glatt hälsa på alla släktingar och vänner som hon inte visste vem de var. Det blev en smärtsam upplevelse när hon förstod att de inte skulle återvända tillbaka till Makumira. Som ett litet barn hade hon inte redskapen för att handskas med en sådan förlust och hon valde att istället förtränga minnet av sitt hem. På så vis kunde inte saknaden nå henne. Anna lärde sig så småningom hur man skulle leva i Finland och Makumira blev ett mycket vagt minne som inte påverkade henne nämnvärt.

Det var först många år senare som hon återvände till Tanzania under en praktiktid i studierna. Mötet med Afrika blev överväldigande. I Anna väcktes minnen till liv, hennes kropp hade inte glömt doften av bränt gräs, swahilis språkmelodi eller Afrikas värme. Hur kunde hon känna en sådan fascination över myrorna i Tanzania, fastän de samma i Finland inte alls väckte samma känslor? Nu skulle Annas resa tillbaka till sitt Afrika börja. Det skulle komma att bli många fler resor till Tanzania innan alla pusselbitar för Afrika-Anna hade fallit på plats. Resan blev inte bara en resa tillbaka i tiden till hennes barndom utan Anna brottades också med vilken plats Tanzania skulle ha i hennes vuxna liv.

Elfenbenshjärtat är en mycket välskriven bok, Anna använder ett mycket beskrivande språk och lyckas sätta ord på sina känslor och upplevelser mycket väl. Ibland känns det nästan som att jag själv är i Afrika. Med sin unga ålder har Anna upplevt förvånansvärt mycket, det är en händelserik livsberättelse man får läsa. Anna är mycket ärlig i sitt skrivande, hon målar inte upp en förskönad bild av varken sig själv eller Tanzania. På det viset blir boken också en tankeställare, där man själv inte förblir oberörd. Jag rekommenderar varmt boken, inte bara för dem som har varit i Afrika utan också för alla andra. Elfenbenshjärtat är en fin självbiografi där berättelsen inte är förutsägbar.

Ingrid Jern

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

En-kristen-laser-koranen-2Författare: L M Abdallah
Pris: 10,00 €
Sidantal: 132
Bindning: Mjukband
Förlag: Ljus i Öster
ISBN: 978-91-977327-8-9

Jag har läst boken En kristen läser Koranen som behandlar muslimernas heliga bok Koranen. Boken syftar främst till att upplysa den kristne om vad Koranen handlar om och jämföra den med Bibeln. Författaren har själv konverterat från islam till kristendomen och har därför goda kunskaper i båda böckerna. En kristen läser Koranen behandlar flera olika delar av Koranen, bland annat om hur Jesus och andra bibliska personer framställs och hur Mohammed själv beskrivs.

För mig som är relativt dåligt insatt var boken på många sätt belysande. Den ger en intressant skildring av islam och dess läror. Jag skulle gärna rekommendera boken åt alla. Trots att muslimerna blir allt fler i vårt land är det få av oss som vet mycket om deras heliga bok. En kristen läser Koranen kan ge en god introduktion som kan hjälpa oss förstå muslimerna och samtidigt förstå skillnaderna mellan islam och kristen tro. Boken är både lättläst och pedagogisk.

Irene Jern

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Fredsbarnet-2Författare: Don Richardson
Pris: 18,90 €
Sidantal: 203
Bindning: Inbunden
Förlag: Gospel Media
ISBN: 978-91-85853-49-6

Guds plan för sawifolket

Fredsbarnet av Don Richardson är ett exempel på en bok om hur Gud på överraskande sätt förbereder folk att ta emot evangeliet. Jag har tidigare läst en annan bok, Evigheten i deras hjärtan, av denne författare och kan varmt rekommendera även den boken.

Varför talade Fredsbarnet just till mig? Jo, som missionär och kristen skulle jag vilja tro att Gud verkligen vill att alla människor skall erbjudas evangeliet. När jag ser hur evangeliet i vissa områden går framåt och i andra områden går bakåt, händer det sig att jag tvivlar på att det verkligen är Guds vilja att alla människor skall erbjudas evangeliet.

Det var för mig dels en spännande upptäckt, men även en tröst, att läsa om hur mötet mellan evangeliet och den lokala stamkulturen kan gå ihop med Guds plan. Spännande läsning lovas den som inte ännu läst boken!

Författaren Don Richardson och hans fru Carol tillbringade 15 år som missionärer bland sawifolket.

Kristian Sjöbacka

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Fangna-i-Iran-2Författare: Maryam Rostampour & Marziyeh Amirizadeh
Pris: 17,00 €

Sidantal: 316

Bindning: Inbunden

Förlag: Livets Ords Förlag

ISBN: 978-91-7866-895-3

Med Jesus i iranskt fängelse.

Två unga kvinnor i Iran som kommit till tro på Jesus vittnar de om sin Frälsare, delar ut 20 000 Nya testamenten och leder ett par hemförsamlingar under tre års tid. Det oundvikliga sker: hemliga polisen är dem på spåren och de fängslas och hamnar i det illa beryktade Evinfängelset i Teheran. I omänskliga förhållanden är de trofasta sin kallelse bland de eländiga och förnedrade medfångarna. I en fullständigt rättslös miljö håller de fast vid sin Kristusbekännelse. Genom att deras fall blir internationellt känt friges de överraskande efter ett knappt år och undgår avrättning.

Boken är en gripande skildring om mod och kärlek och om Herrens närvaro i den djupaste misär. Varning: Det här är en bok man inte kan lägga ifrån sig innan den är slutläst och fångarna frisläppts!

Kristina Fernström

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Kallelsen-till-NordkoreaIntill en av jordens yttersta gränser

Författare: Eugene Bach
Pris: 16,00 €
Sidantal: 155
Bindning: Mjukband
Förlag: Ljus i Öster
ISBN: 978-91-980982-1-1

Esther är en kinesiska som ägnat dagar och nätter åt att vinna nordkoreaner för Kristus. Fastän hon har egen familj har hon hängivet följt sin kallelse, dels att ta emot nordkoreanska flyktingar i sitt eget hem, dels att på nätterna vittna på ort och ställe i Nordkorea.

Esthers berättelse ger en god inblick i verkligheten i Nordkorea, världens mest stängda land, men också i hur Gud leder, hjälper och välsignar.

Det var ingen lätt uppgift som Esther fick, och hon flydde likt Jona till en början undan sin kallelse. Men Gud ledde henne och hon fick bli en av dem som förde frälsningen i Jesus Kristus intill en av jordens yttersta gränser.

Brita Jern

• Beställ från SLEF-Media via webben ›


Oradd-som-ett-lamm-2– Pastor Samuel Lamb
   och den underjordiska kyrkan i Kina

Författare: Ken Anderson
Pris: 9,50 €

Sidantal: 206

Bindning: Inbunden

Förlag: Timoteus Förlag

ISBN: 978-91-89414-11-2

Om orädda kristna i Kina

Orädd som ett lamm handlar om en av märkesmännen i Kinas kristenhet, Samuel Lamb. Hans livshistoria och boken om honom, ger en god inblick i de kristnas villkor i Kina. Samuel Lamb är idag en älskad pastor som leder en mer eller mindre otillåten husförsamling, till största delen bestående av ungdomar, trots att han själv är 88 år.

Gud rustade honom för denna uppgift genom tjugo års fängelse, dit han sattes för att han hade förkunnat evangeliet. I fångenskapen utsattes han dagligen för systematisk hjärntvätt i syfte att han skulle avsäga sig sin kristna tro. Trots detta fortsatte han att vittna om sin Frälsare.

Idag består hans husförsamling av närmare tusen medlemmar. Den är konstant utsatt för bevakning, attacker, konfiskering och har flera gånger stängts.

Orädd som ett lamm är en bok som andas lugn, trygghet, och som i mycket ödmjuka ordalag återger den möda och trofasthet som präglar Samuel Lambs tjänst för Kristus. Samuel Lambs livsberättelse öppnar ögonen för hur bra vi trots allt har det som kristna i Finland. Den föder också ett behov av att be för våra kristna bröder och systrar i Kina. Boken passar också bra som högläsningsbok i grupper.

Här följer ett utdrag ur boken:
En morgon steg en polis uppför trapporna på Da Ma Zhan 35 och bad att få träffa muk si.
”Jag är den ansvarige”, sade Samuel till honom.
- - -
Polismannen mönstrade kapellet ett tyst ögonblick. Samuel stod och iakttog polisen – och bad.
”Det här är olagligt”, sade polisen. "Det är en icke-registrerad kyrka. Du måste omedelbart stänga den för allmänheten."
”Det kan jag inte”, svarade Samuel så varmt han kunde. ”Det här är Guds verk. Han har kallat mig att sköta om det.”
”Du har inget val. Lägg ner eller ta konsekvenserna.”
- - -
”Jag har tillbringat mer än tjugo år i fängelse för att ha predikat min Herre Jesu evangelium”, sade Samuel. Han tvekade, medveten om vikten av att väga varje ord. ”Jag är beredd att återvända till fängelset.”
Överraskad av pastorns oräddhet tvekade polismannen. Sedan, utan ett ord, vände han sig om och lämnade byggnaden.

Han kom aldrig tillbaka.

Brita Jern

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Stanna-eller-inte-stanna-2Författare: Svante Lundgren
Pris: 25,00 €
Sidantal: 187
Bindning: Mjukband
Förlag: Fontana Media
ISBN: 978-951-550-754-9

Om de kristnas ställning i dagens Mellanöstern

Pingsten, den världsvida Kyrkans födelsedag, innebar en pangstart för den kristna missionen. Apostlagärningarnas andra kapitel berättar om hur människor från alla väderstreck hade samlats till Jerusalem då den helige Ande blev utgjuten. Många av dem kom till tro på Herren Jesus och tog med sig sin nyfunna tro till sina hemtrakter. Det var alltså inte bara till Europa som evangeliet om Jesus så småningom spreds genom Paulus missionsresor, utan från allra första början också mot norr, nordost, öst, sydöst, syd och sydväst. Detta har en stor del av västvärldens kristna glömt bort.

I sin bok, Stanna eller inte stanna påminner Svante Lundgren på ett mycket förtjänstfullt sett om de kristna kyrkor som fortfarande existerar i de ofta muslimdominerade länderna i Mellanöstern. Boken innehåller både gripande berättelser och tänkvärda statistiska siffror om de kristnas utsatta situation i framför allt fyra länder som Lundgren beskriver, d.v.s. Turkiet, Irak, Libanon och Israel/Palestina.

Den kristna kyrkans närvaro i Mellanöstern är på sikt hotad, dels på grund av förföljelse av de kristna och dels på grund av att många kristna emigrerar till väst. Den här problematiken påverkar inte bara dessa länder, utan det drabbar hela kristenheten som ju har sina rötter just i Mellanöstern. Vi kristna i väst utgör numera en minoritet av kristenheten. Nu är det dags att inte bara tänka på oss själva och på vår situation, utan lida med dem som lider (1 Kor 12:26). Det första steget är att ta reda på hur andra kristna har det. Läs därför Svante Lundgrens bok om de kristna i Mellanöstern.

Albert Häggblom

• Beställ från SLEF-Media via webben › 

Sa-lange-hemmafronten-hallerFörfattare: Brita Jern
Pris: SLUTSÅLD
Sidantal: 368

Bindning: Mjukband

Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-77-5

I den här boken – Brita Jerns doktorsavhandling inom ämnet kyrkohistoria vid Åbo Akademi – studeras understödjarkåren inom Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finlands (SLEF) missionsarbete åren 1963–2000 utifrån två brytningspunkter: när SLEF blev missionsaktör i Kenya år 1963 och när SLEF blev en av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands missionsorganisationer år 1969.

Undersökningen ger en god inblick i hur man på gräsrotsnivå verkade för missionens sak genom syföreningar, barn- och ungdomsverksamhet, missionsfester, missionsläger och gruppresor inom SLEF, men även i samarbete med andra kyrkliga aktörer.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›