Mrs Bighill Singers
Format: CD
Pris: 20,00 €
Förlag: 

Innehåller sångerna:
1. Blott en dag
2. Grip du mig, helige Ande
3. Det finns djup i Herrens godhet
4. Förbarma dig!
5. Jag har hört om en stad ovan molnen
6. Klippa du som brast för mig
7. Saliga visshet
8. Härlig är jorden
9. Min nåd är nog
10. Skapa i mig Gud
11. Bibelrally
12. Låt oss tillbe
13. Bliv du hos mig
14. Välsignelsen