Sara Wiklund
Format: CD
Pris: 20,00 €
Förlag: 

Innehåller sångerna:
1. Allt tilll Jesus vill jag lämna
2. Låt nu blinda börja se
3. El-shaddai
4. Sanningens ljus
5. Jag älskar dig Jesus
6. I am so thankful
7. Endast kärleken segrar
8. O det dyra Jesu blod
9. Laulu Suomelle
10. Han går aldrig förbi dig
11. Han som kom ner
12. Tack för blodet
13. Vår längtan
14. Det går en väg mot framtiden
15. Välsignelsen