Tillit-2Artist: Kristoffer Streng
Format: CD

Pris: 18,00 €

Förlag: Eget förlag

Innehåller sångerna: Stor är Messias, Min Fader vakar över mig, Blott en dag, Herren är min herde, Hör du tonen ifrån himlen, Davids psalm 32, O store Gud, En främling från Galiléen, Den heliga staden, Hur skall det bli ?, Mitt hjärtas sköna jubelsång, Aftonens sång och Reis meg opp.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›