Skapade-till-man-och-kvinna-2Författare: Carl-Henrik Carlsson
Pris: 6,50 €
Sidantal: 58
Bindning: Mjukband
Förlag: BV-Förlag
ISBN: 978-91-7518-294-0

Skapade till kvinna och man är en enkel, beskrivande text som rör författarens tankar kring sann biblisk kvinnlighet och manlighet. Författaren berör flera områden som relationen man-kvinna, att bo tillsammans och att hantera sin sexualitet i det enskilda livet. Boken utgår från att Gud har skapat oss till sinn avbild, vilket innebär att han har skapat oss till man och kvinna.

I den förvirring som råder i samhället och ibland även i de kristna församlingarna behövs Bibelns undervisning även när den inte stämmer med populära moderna värderingar.

Författaren har ett sympatiskt tonläge – skriften är resonerande, reflekterande snarare än kategorisk och påstridig.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›