Valsignade-samtal-2Författare: Boris Salo
Pris: 20,00 €
Sidantal: 160
Bindning: Danskt band
Förlag: ViBoSa
ISBN: 978-952-5607-48-2

Källor för var dags själavård.

Livet är värdefullt, men inte så lätt alla gånger. Hur kan vi hjälpa och stödja varandra?

Författaren visar att det finns friskt, livgivande vatten att ösa ur den kristna trons källor: trosbekännelsen, buden och bönen Fader vår. Den kristna tron är en kraftkälla och vägvisare när man tillsammans vandrar en bit på livsvägen.

Boken riktar sig till dig som vill vara lyhörd för medmänniskans behov och till glädje för andra. Dess innehåll kan tillämpas vid såväl professionella samtal som där man delar livet vid köksbordet.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›