Det-ar-fint-att-vara-gammal-2Författare: Eva Spångberg
Pris: 12,00 €
Sidantal: 82
Bindning: Inbunden
Förlag: Bornelings Förlag
ISBN: 978-91-7317-177-9

Varför skall vi skämmas för att vi är gamla? Man blir ett år äldre för varje år som går – så enkelt är det. Och det är ingenting vi skall skämmas för. Det är fint att vara gammal.

Själv hade Eva förmånen att få ta hand om sin åldrande mor Ruth. Ett tungt arbete när svår senil demens så småningom gjorde sig gällande. Hennes mor blev alltmer förvirrad ju äldre hon blev. Till sist kunde man inte nå in i hennes tanke- och känslovärld annat än genom kroppskontakt.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›