For-levande-och-doda-2– Om att bearbeta sorg

Författare: Gösta Karf
Reapris: 3,00 € (14,00 €)
Sidantal: 218
Bindning: Inbunden
Förlag: Cordia
ISBN: 978-91-7085-317-7

"Söndagen den 29 juni 1986 var en alldeles speciell dag – inte bara i perspektivet av den händelse som skulle förändra vår familjs liv för alltid. Morgonen var en av de allra varmaste under hela sommaren. Naturen stod i full blom. Doften av syren kändes vida omkring. Inte ett moln syntes så långt ögat nådde. All problem låg på ljusårs avstånd."

Så inleder Gösta Karf sin skildring av vad som hände när sonen Markus dog genom en tragiska olyckshändelse. Han skriver naket och ärligt om hur det känns att förlora ett barn, om sorg och skuld, hat och försoning, omgivningens reaktioner och slitningar i äktenskapet, men också om möjligheterna att bearbeta sorgen. Livet kan aldrig bli som det var före olyckan, men traumat kan förhindras att bli livshotande.

För levande och döda har ett angeläget ärende inte bara till dem som förlorat en närstående utan också till räddningstjänst, sjukvårdspersonal och myndigheter. Vad kan man göra i mötet med anhöriga? Och hur närmar man sig den sörjande som vän, granne, arbetskamrat?

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Guds-barn-dor-aldrig-2– Ord av tröst när jag står inför livets slut

Författare: Richard E. Lauersdorf
Pris: 6,00 €
Sidantal: 52
Bindning: Mjukband
Förlag: Logos Förlag
ISBN: 978-952-68988-2-7

I olika skeden av livet kan vi reagera på olika sätt inför tanken på döden – med en axelryckning, med rynkor i pannan, med stor oro, med tårar eller med fruktan och ilska. Vilka tankar på döden vi än har just då kommer Gud till oss i sitt Ord för att omsluta oss med sina löften, det enda som håller oss uppe under den svåraste delen av resan genom livet. 

Av samme författare har tidigare utkommit Med tårar i våra ögon och Hjälp mig, Herre.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Guldet-blev-till-sand-2– Hur vi lät det verkliga livet rinna ur våra händer,
   och hur vi kan vinna det åter

Författare: Per Ewert
Pris: 19,50 €
Sidantal: 208
Bindning: Inbunden
Förlag: Livets Ords Förlag
ISBN: 978-91-7866-892-2

Vad är det som har gått snett i vår tid? Hur kan vi i dag skilja det sanna guldet från det som glimmar falskt och till slut faller sönder till grus?

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Hjalp-mig-Herre-2– Trösteord när en älskad människa är nära döden

Författare: Richard E. Lauersdorf
Pris: 5,00 €
Sidantal: 52
Bindning: Mjukband
Förlag: Logos Förlag
ISBN: 978-952-68988-1-0

Det finns knappast något ställe där vi känner oss mera hjälplösa än vid en älskads dödsbädd. Frågorna, rädslorna och känslorna hotar att bli oss övermäktiga och lämnar oss rådvilla vart vi ska vända oss.

Hjälp mig, Herre är en bok med 25 andakter skrivna särskilt för den som måste söka en väg framåt genom en störtflod av frågor och känslor när en älskad människa är nära döden. Varje andakt innehåller ett tröstande ord från Skriften, ett lättläst budskap och en stödjande bön. Boken leder hjärtan som är fulla av smärta till tröst i Guds Ord och till vår Frälsares kärleksfulla armar. Det är för att Gud känner oss och våra tankar som vi kan vädja till honom: Hjälp mig, Herre. 

Av samme författare har tidigare utkommit Med tårar i våra ögon, en bok med trösteord från Herren i sorg.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Nar-forlat-inte-racker-2– Hur du försonas med de du älskar

Författare: Gary Chapman & Jennifer Thomas
Pris: 20,00 €
Sidantal: 170
Bindning: Mjukband
Förlag: Livets Ords Förlag
ISBN: 978-91-7866-944-8

Också i de bästa av relationer begår vi alla misstag. Vi gör och säger saker som vi senare ångrar och sårar de människor vi älskar mest. Vi behöver alltså ställa saker till rätta. Men att bara säga förlåt räcker inte alltid.

I den här boken visar författarna på olika sätt att be om ursäkt och reparera skadade relationer.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Nar-tva-blir-ett-2– Sex och samlevnad ur ett kristet perspektiv

Författare: Olof Edsinger, Per & Therése Ewert
och Julia Wellstam
Pris: 10,00 €
Sidantal: 55
Bindning: Mjukband
Förlag: Svenska Evangeliska Alliansen
ISBN: 978-91-984192-0-7

Vad är kärlek? Var kommer sex in i bilden, och hur kan vår sexualitet bli till så stor glädje som möjligt? Hur får man en relation att hålla? Finns det ett kristet förhållningssätt till HBTQ? Vad är ett sexuellt övergrepp? Och vad gör man om man har haft sex – och sedan ångrar sig?

Dessa och andra frågor står i centrum av När två blir ett, som är ett sex- och samlevnadsmaterial för kyrkans värld. Syftet är att ge en enkel introduktion till den klassiskt kristna synen på kärlek, sex och relationer. Men också att sätta in varje fråga i sitt större sammanhang. Vad har till exempel hjärnforskarna, relationsexperterna och lagstiftarna att säga om dessa saker?

När två blir ett riktar sig till den som är ung och vill tränga djupare in i några av livets mest spännande, men ibland också smärtsamma, erfarenheter. Grunden för materialet är att sexualiteten är en gåva från Gud – och att den därför är väl värd att utforska.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Sjalavard-vid-koksbordet-2Författare: Sven Reichmann
Pris: 6,00 €
Sidantal: 60
Bindning: Mjukband
Förlag: XP Media
ISBN: 978-91-83250-9-6

Ibland hamnar man där, vid köksbordet, med en vän eller en bekant som öppnar sitt hjärta. Du lyssnar till din vän och undrar hur du kan hjälpa?

Sven Reichmann har skrivit den här boken för dig som befinner dig i sådana situationer då och då och som vill bli bättre på att kunna hjälpa människor. Han behandlar några av de vanligaste frågorna som kommer upp i själavårdssamtal och ger både konkreta, handfasta råd och biblisk undervisning som kan vara till hjälp både för dig själv och för din vän.

Hur ber man tillsammans med den som söker själavård? Hur hjälper man en människa att sakta resa sig ur förakt? Hur kan man göra rent praktiskt för att förlåta någon som gjort en illa? Hur förklarar man vad skuld är och vad det faktiskt inte är? Erfarenheter från många år som själavårdare kondenseras i den här boken som är bra att ha till hands i vardagslivet, just där vid köksbordet.

Sven Reichmann är författare, bibellärare och pensionerad läkare med mångårig erfarenhet av själavård och samtal med människor som behöver hjälp.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Skapade-till-man-och-kvinna-2Författare: Carl-Henrik Carlsson
Pris: 6,50 €
Sidantal: 58
Bindning: Mjukband
Förlag: BV-Förlag
ISBN: 978-91-7518-294-0

Skapade till kvinna och man är en enkel, beskrivande text som rör författarens tankar kring sann biblisk kvinnlighet och manlighet. Författaren berör flera områden som relationen man-kvinna, att bo tillsammans och att hantera sin sexualitet i det enskilda livet. Boken utgår från att Gud har skapat oss till sinn avbild, vilket innebär att han har skapat oss till man och kvinna.

I den förvirring som råder i samhället och ibland även i de kristna församlingarna behövs Bibelns undervisning även när den inte stämmer med populära moderna värderingar.

Författaren har ett sympatiskt tonläge – skriften är resonerande, reflekterande snarare än kategorisk och påstridig.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Till-dig-som-sorjer-2Författare: Ulla Henning Lindblad
Pris: 19,00 €
Sidantal: 111
Bindning: Inbunden
Förlag: Bornelings Förlag
ISBN: 978-91-7317-161-8

Har du drabbats av det svåra ögonblicket i livet att du har skilts ifrån någon du älskat? Då är du inte ensam. Kanske har du många frågor inombords. Vad händer nu? Hur går jag vidare?

Ulla Henning Lindblads förhoppning är att du som läser denna bok ska få hjälp att bearbeta det svåra som hänt dig.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Till-de-ofoddas-forsvar-2– Argument och motargument i abortdebatten

Författare: Randy Alcorn
Nedsatt pris: 24,00 € (34,50 €)
Sidantal: 467
Bindning: Inbunden
Förlag: Timoteus Förlag
ISBN: 978-91-89414-21-1

”Det är osäkert när det mänskliga livet börjar.”, ”Fostret är bara en del av kvinnans kropp.”, ”Rätten till abort är grundläggande för kvinnans frigörelse.”

Vi har alla hört dessa argument i abortdebatten. I denna bok bemöter författaren systematiskt dessa och en mängd andra abortliberala påståenden med relevanta, faktabaserade och raka motargument.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›