3-i-1-23 i 1 – En bild av Gud

Författare: Joanne Marxhausen
Pris: 10,00 €


Sidantal: 50

Bindning: Spiralbunden

Förlag: SLEF-Media

ISBN: 978-952-5578-53-9

Med hjälp av ett vanligt äpple, förklarar den här illustrerade boken den Treenige Guden. Enkla, effektfulla uttryck och bilder berättar hur Gud Fadern skapar och beskyddar oss, hur Gud Sonen frälser och uppehåller oss, och hur Gud den helige Ande lägger tron i våra hjärtan och får den att växa.

Vänd på bladen i 3 i 1, så upptäcker du varför generationer av barn och vuxna har fått hjälp med att förstå Treenigheten genom den här klassiska boken.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

 

 

Uppat-1-och-2-2Uppåt del 1 & 2

Författare: Richard Wurmbrand
Pris: 20,00 €
 (styckepris 14,90)
Sidantal: 200 + 200

Bindning: Inbunden

Förlag: Jaagon Ab, SLEF-Media

ISBN: 978-952-9329-41-0 (del 1) 978-952-9329-42-7 (del 2)

Richard Wurmbrand älskade berättelser och han hade ett outtömligt förråd av dem. De var från hans eget liv, och från andras. De handlade om helgon, mördare, kejsare och tiggare, om historiens stormän och vanliga människor. 366 av dem finns samlade i den här bokens två delar.

De är korta, insiktsfulla berättelser som ger en något att tänka på. En berättelse per dag på din vandring genom året.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›