Ni-ska-bli-som-Gud-2– Om österländsk andlighet

Författare: Gertrud Storsjö
Pris: 4,50 €
Sidantal: 45
Bindning: Häftad
Förlag: XP-Media
ISBN: 978-91-86683-84-9

Genom yoga i dess olika former och mindfulness har österländ­ska religioner som hinduism och buddhism hittat vägen in i den svenska vardagen. I den här lilla skriften tar Gertrud Storsjö upp de vanligaste och mest populära formerna av dessa metoder. Hon berör effekterna av deras skadliga inverkan på människors liv både här i väst och i de länder där de sedan tusentals år har praktiserats. New Age rörelsens uppkomst och målsättning och dess inflytande i FN berörs också.

Hon ifrågasätter starkt att man i vissa kristna sammanhang blandar in yoga och buddhistiska tankegångar i den kristna tron. Detta leder till en religionssynkretism som urvattnar den kristna tron och gör den kraftlös. Avslutningsvis visar hon på att det genom Jesus Kristus finns hopp och helande för dem som fastnat i allt detta. Han kom för att befria de fångna.

Gertrud Storsjö har även skrivit boken Buddha eller Kristus som på ett mer omfattande sätt tar upp dessa frågor.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›