Abbe-definitivt-inte-vanner-2Författare: Stina Jonsson
Pris: 17,00 €

Sidantal: 88

Bindning: Inbunden

Förlag: Semnos Förlag

ISBN: 978-91-88771-84-1

Ny, härlig berättelse med ett viktigt budskap om Gyllene regeln. Smårolig och underfundig bok.  

Äntligen är det dags att resa till fjällen! Abbe ser fram emot några dagar med bara bästisen Melker. 

Allt skulle vara helt okej i Abbes liv, om inte Engla fanns. Oavsett var Abbe befinner sig på jordklotet så lyckas hon förstöra för honom. Dessutom råkar hon vara bästis med Sanela, tjejen som sjunger högt när hon tänker och som Abbe vill bli vän med.

Kan man bli vän med sin oväns bästis? Det verkar definitivt inte så.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Allt-det-goda-vi-har-i-kristus-2– Andaktsbok för 365 dagar

Författare: Carl-Erik Sahlber
Pris: 28,00 €


Sidantal: 384

Bindning: Inbunden

Förlag: Semnos Förlag

ISBN: 978-91-89290-04-4 

Denna inspirerande andaktsbok för 365 dagar innehåller över 100 helt nyskrivna och omarbetade andakter, jämfört med den tidigare utgåvan i fyra årstidsdelar. Varje dags läsning innehåller ett bibelord, en betraktelse och en uppmuntrande tanke.

Med bilder i fyrfärg och med ett smidigt läsband som bokmärke blir boken en god följeslagare under hela året.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Det-anstotliga-evangeliet-2– Om den kontroversiella kärnan i kristen tro

Författare: Mats Selander
Pris: 22,00 €
Sidantal: 164
Bindning: Inbunden
Förlag: Apologia Förlag
ISBN: 978-91-86415-45-7

Jesus var full av underbar nåd och svårsmält sanning. Därför blev han både älskad och hatad av sin samtid. Jesus förkunnade om Guds förvandlande kärlek men levandegjorde också syndens allvar, omvändelsens nödvändighet och domens framtida verklighet. För Jesus hörde allt detta samman i en odelad helhet. Han spelade aldrig ut evangeliets nåd mot evangeliets sanning.

Det anstötliga evangeliet vill hjälpa dig som är – eller vill vara – en Jesu lärjunge att både förstå och kunna förmedla hela evangeliet, med fokus på de delar som vi ofta finner kontroversiella och svårsmälta. Boken tar bland annat upp Bibelns undervisning om synd, omvändelse och dom. Några av de frågor som behandlas är

– Har vi några rättigheter inför Gud?
– Hur är helvetet förenligt med att Gud älskar människor villkorslöst?
– Varför är omvändelse nödvändig för frälsning?

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Finns-Gud-II-2– Om det moraliska argumentet för Guds existens

Författare: Mats Selander
Pris: 23,50 €
Sidantal: 196
Bindning: Mjukband
Förlag: Apologia Förlag
ISBN: 978-91-86415-43-3

Finns Gud? Om det moraliska argumentet för Guds existens ingår i Apologias serie om gudsargument. Moralen är något som ofta tränger sig på oss vare sig vi vill eller inte. Den tycks grunda sig varken på individuella känslor eller gemensamma överenskommelser. Hur förklarar man detta? Boken tar upp ett antal argument för och emot tanken på Gud som den yttersta grunden för moralen.

Den första frågan som avhandlas i boken är ”Vad är moral?” Kan moralen grundas till exempel på egenintresset, samhället eller biologin? I den mån vi tillskriver moralen en objektiv giltighet borde detta kunna förklaras. Flera argument för att Gud utgör moralens nödvändiga förankring presenteras. Invändningar bemöts, både mer vardagliga och mer akademiska. För den som finner vetenskapliga och rent filosofiska argument för Guds existens lite väl abstrakta kan det moraliska argumentet vara särskilt tilltalande.

Själva bokserien syftar till att presentera aktuella argument för Guds existens, formulerade på ett sätt som alla intresserade – men inte nödvändigtvis filosofiskt eller vetenskapligt skolade – kan ta del av. Böckerna förklarar argumenten på en grundläggande nivå men bemöter efter hand även mer avancerade invändningar.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Skapelse-och-evolution-2Författare: Göran Schmidt, Krister Renard, Sebastian Ibstedt, Lars Gunther
Redaktör: Mats Selander
Pris: 26,00 €
Sidantal: 240
Bindning: Mjukband
Förlag: Apologia Förlag
ISBN: 978-91-86415-47-1

Hur förhåller isg evolutionsteorin till den bibliska urhistorien? Bör skapelseberättelsen tolkas bokstavligt eller mer bildligt? Vilka delar av evolutionsteorin är förenlig med Bibeln? På dessa frågor svarar bibeltroende kristna olika. I den här boken låter vi fyra kristna profiler som tar både Bibeln och vetenskapen på allvar mötas i en diskussion kring dessa frågor.

I boken presenterar författarna sitt eget perspektiv, kritiserar de andras och bemöter därefter kritiken. Det är en alla-möter-alla-diskussion som dels ger läsaren en god överblick över denna mångfacetterade och bitvis snåriga diskussion och dels ger många detaljer och specifika argument för respektive ståndpunkt.

Författarna har två gemensamma utgångspunkter. Den första är att Bibeln är Guds ord och därmed en legitim kunskapskälla som bör tas på fullaste allvar i vår förståelse av ursprungsfrågorna. Den andra är att vetenskapen är en viktig och allmänt tillförlitlig kunskapskälla. Men de skiljer sig åt hur de tolkar och löser de spänningar och möjliga konflikter som alltsedan Darwins tid anses finnas mellan Bibelns urhistoria och evolutionsteorin.

Göran Schmidt är civilingenjör och ordförande för föreningen Genesis.
Krister Renard är fysiker och en känd debattör i frågor som rör vetenskap och tro.
Sebastian Ibstedt är molekylärbiolog och läkare.
Lars Gunther är teolog, pastor och bloggare bland annat med inriktning på frågor om vetenskap och kristen tro.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Författare: Kristian NymanGravplundrarna
Pris: 22,00 €
Sidantal: 344

Bindning: Mjukband

Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-87-4

Gravplundrarna – en roman om uppståndelsen leds lokaltidningsjournalisterna Erik Strömberg och Johan Kattilakoski in på ett dramatiskt uppdrag som antar globala proportioner. Frågan är vad som egentligen hände med Jesu kropp efter den skamfyllda och plågsamma korsdöden. Var den tomma graven resultatet av ett gudomligt ingripande – eller följden av tidernas största kupp ? Och hur mycket är man villig att betala för att det man tror på ska segra ?

Gravplundrarna är Kristian Nymans tredje roman. År 2015 gavs debutboken Pastorn (eget förlag) ut och tre år senare kom Erik – en roman om julevangeliet (SLEF-media). Karaktärerna i Gravplundrarna är till stor del desamma som i de tidigare romanerna.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Gud-och-jag-tillsammans-2– 100 andakter för barn

Författare: Rick Warren
Pris: 22,00 €

Sidantal: 205
Bindning: Inbunden
Förlag: Bornelings Förlag
ISBN: 978-91-7317-280-6

Tillsammans med inspirerande bibeltexter och livfulla, engagerande illustrationer kommer andakterna att hjälpa barn att förstå den fantastiska plan som Gud har för deras liv.

Med utgångspunkt i sin bästsäljande bok The Purpose Driven Life (Leva med mål och mening) delar Rick Warren med sig av korta andakter som lyfter fram hur värdefull varje människa är för Gud och hur trygga vi kan vara i hans kärlek och omsorg.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Guds-fantastiska-plan-Bibeln-2Författare: Amy Parker
Pris: 22,00 €
Sidantal: 328
Bindning: Limbunden
Förlag: Pärlan Förlag
ISBN: 978-91-87411-96-0

Priset han betalade för att vinna din kärlek.

Från början var Guds goda plan att vara tillsammans med sin skapelse och njuta av fullkomlig lycka, glädje och kärlek – i evighet. Den planen krossades när synden kom in i världen. En avgrund öppnades och skilde människan från Gud. Den här avgrunden skulle ta århundraden att överbrygga och kräva det yttersta offret. Guds fantastiska plan − Bibeln följer Guds plan för försoning och frälsning från 1 Moseboken till Uppenbarelseboken och visar hur Gud, i sin oändliga godhet och barmhärtighet, gjorde en väg för sin skapelse att vara med honom igen i evighet.

Bibeln i romanform – med fokus på Guds plan för att rädda sin skapelse. En perfekt bok för konfirmanden, för din ungdom eller tweenie som vill läsa Bibeln och lära sig mer om sin plats i Guds fantastiska plan. Helt i fyrfärg med härliga bilder som förstärker upplevelsen.

Bibelns berättelser återberättas av den hyllade barnboksförfattaren Amy Parker på ett enkelt och lättläst språk. Tillsammans med de starka och levande bilderna inspirerar denna bibel unga läsare att gräva djupare i Guds Ord och ta till sig budskapet. Varje kapitel avslutas med en nyckelvers som ytterligare betonar bibelberättelsens huvudtema.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Guds stora plan-2Författare: Cecilie Fodor
Pris: 22,00 €
Sidantal: 103
Bindning: Vadderad limbunden
Förlag: Pärlan Förlag
ISBN: 978-91-87411-95-3

Se hur Guds plan uppenbaras sida för sida.

I Guds stora plan – Berättelsebibel får vi läsa om hur Guds stora plan för frälsningen uppenbaras. Guds plan var att göra det som blev fel i Edens lustgård rätt igen. Denna plan skulle ta hundratals år att genomföra och det skulle bli historiens mest kostsamma plan. Till slut skulle Gud sända sin egen son till världen för att erbjuda oss den största gåvan av alla: evigt liv tillsammans med honom. Denna stora plan är den berättelse som finns skriven på varje sida i Bibeln.

Denna berättelsebibel är, tillsammans med sina charmiga och härliga bilder, skapad för att läsas som en enda lång berättelse. Tänk vilket fantastiskt sätt att introducera barn till Guds stora plan och den kärlek med vilken han genomförde den. I den här bibeln för de yngre barnen får vi följa Guds plan för oss ända från 1 Moseboken till Uppenbarelseboken, läst som en enda berättelse där allt hör ihop. Fascineras av hur allt hör samman och hur stor och mäktig Guds plan är och hur vi aldrig, aldrig är bortglömda och alltid älskade. En underbar Bibel som visar på Guds kärlek och vishet och enorma omsorg för varje människa.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

I-dina-händer-bönbok-2– En liten bönbok

Texter av: Britt G. Hallqvist, Lina Sandell, Margareta Melin, Göte Strandsjö m.fl.
Pris: 8,00 €

Sidantal: 16

Bindning: Kartong

Förlag: Bornelings Förlag

ISBN: 978-91-7317-288-2

Tänk vad mycket det händer under en dag i ett barns liv.

Denna lilla bönbok innehåller böner för lek och mat, skratt och tårar och påminner varje barn att Gud är med under hela dagen.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›