Aldrig-i-Algeriet-2Författare: Jean L. Blanc
Pris: 20,00 €
Sidantal: 156
Bindning: Mjukband
Förlag: Semnos Förlag
ISBN: 978-91-88771-69-8

Har Jesus någon chans i Nordafrika? Är en väckelse möjlig? Tills för drygt tjugofem år sedan skulle många ha sagt: Aldrig i Algeriet.

Vi får lära känna ett antal personer med en sak gemensam: de är algerier och har från muslimsk bakgrund fått ett personligt möte med Kristus, ett möte som har totalt förvandlat deras liv. 

Och de är en del av ett mycket större sammanhang. Mot alla odds har tiotusentals algerier kommit till personlig tro på Jesus och vill på allvar följa honom. Deras förvandlade liv och viljan att göra Jesus känd har sakta men säkert lockat allt fler till tron. 

Här får vi en bakgrund till allt som just nu är i görningen. En stark inhemsk församling under de första kristna århundradena suddades ut av islam på några generationer. Det som just nu sker inför våra ögon mer än tusen år senare är ett under. 

Bönesvar kan dröja, ibland i hundratals år, men just nu är Guds tid för Algeriet och kanske för hela muslimvärlden. Motståndet är ofta massivt, men Gud är en Gud som gör under. Gemensamt för nykristna algerier är deras starka tro på enskild och gemensam bön. Från kris till kris upplever de hur Gud griper in och visar sin makt. Och detta är bara början. Fortsättning följer!

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Abbe-definitivt-inte-vanner-2Författare: Stina Jonsson
Pris: 17,00 €

Sidantal: 88

Bindning: Inbunden

Förlag: Semnos Förlag

ISBN: 978-91-88771-84-1

Ny, härlig berättelse med ett viktigt budskap om Gyllene regeln. Smårolig och underfundig bok.  

Äntligen är det dags att resa till fjällen! Abbe ser fram emot några dagar med bara bästisen Melker. 

Allt skulle vara helt okej i Abbes liv, om inte Engla fanns. Oavsett var Abbe befinner sig på jordklotet så lyckas hon förstöra för honom. Dessutom råkar hon vara bästis med Sanela, tjejen som sjunger högt när hon tänker och som Abbe vill bli vän med.

Kan man bli vän med sin oväns bästis? Det verkar definitivt inte så.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Allt-det-goda-vi-har-i-kristus-2– Andaktsbok för 365 dagar

Författare: Carl-Erik Sahlber
Pris: 28,00 €


Sidantal: 384

Bindning: Inbunden

Förlag: Semnos Förlag

ISBN: 978-91-89290-04-4 

Denna inspirerande andaktsbok för 365 dagar innehåller över 100 helt nyskrivna och omarbetade andakter, jämfört med den tidigare utgåvan i fyra årstidsdelar. Varje dags läsning innehåller ett bibelord, en betraktelse och en uppmuntrande tanke.

Med bilder i fyrfärg och med ett smidigt läsband som bokmärke blir boken en god följeslagare under hela året.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Det-anstotliga-evangeliet-2– Om den kontroversiella kärnan i kristen tro

Författare: Mats Selander
Pris: 22,00 €
Sidantal: 164
Bindning: Inbunden
Förlag: Apologia Förlag
ISBN: 978-91-86415-45-7

Jesus var full av underbar nåd och svårsmält sanning. Därför blev han både älskad och hatad av sin samtid. Jesus förkunnade om Guds förvandlande kärlek men levandegjorde också syndens allvar, omvändelsens nödvändighet och domens framtida verklighet. För Jesus hörde allt detta samman i en odelad helhet. Han spelade aldrig ut evangeliets nåd mot evangeliets sanning.

Det anstötliga evangeliet vill hjälpa dig som är – eller vill vara – en Jesu lärjunge att både förstå och kunna förmedla hela evangeliet, med fokus på de delar som vi ofta finner kontroversiella och svårsmälta. Boken tar bland annat upp Bibelns undervisning om synd, omvändelse och dom. Några av de frågor som behandlas är

– Har vi några rättigheter inför Gud?
– Hur är helvetet förenligt med att Gud älskar människor villkorslöst?
– Varför är omvändelse nödvändig för frälsning?

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

En-herde-ser-pa-den-tjugotredje-psalmen-2Författare: Phillip Keller
Pris: 20,00 €
Sidantal: 141
Bindning: Mjukband
Förlag: Semnos Förlag
ISBN: 978-91-88771-77-3

Efter 50 år och över 2 miljoner sålda böcker fortsätter En herde ser på den tjugotredje psalmen att inspirera och uppmuntra med numera klassiska insikter om den gode Herden – Jesus Kristus.

Med sina egna erfarenheter som fåraherde leder Phillip Keller läsaren in i de dolda skatter vi upptäcker på de gröna ängarna och vid vatten där vi finner ro.

Författaren uppenbarar nya dimensioner av Herden och hans omvårdnad om sina får i Bibelns kanske mest kända och älskade psalm. Upplev psalm tjugotre på ett nytt sätt. Se med den gode Herdens ögon, vidrör med hans händer och känn med hans hjärta i den här fängslande skildringen av vår Herre och oss själva – fåren i hans hjord.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Finns-Gud-II-2– Om det moraliska argumentet för Guds existens

Författare: Mats Selander
Pris: 23,50 €
Sidantal: 196
Bindning: Mjukband
Förlag: Apologia Förlag
ISBN: 978-91-86415-43-3

Finns Gud? Om det moraliska argumentet för Guds existens ingår i Apologias serie om gudsargument. Moralen är något som ofta tränger sig på oss vare sig vi vill eller inte. Den tycks grunda sig varken på individuella känslor eller gemensamma överenskommelser. Hur förklarar man detta? Boken tar upp ett antal argument för och emot tanken på Gud som den yttersta grunden för moralen.

Den första frågan som avhandlas i boken är ”Vad är moral?” Kan moralen grundas till exempel på egenintresset, samhället eller biologin? I den mån vi tillskriver moralen en objektiv giltighet borde detta kunna förklaras. Flera argument för att Gud utgör moralens nödvändiga förankring presenteras. Invändningar bemöts, både mer vardagliga och mer akademiska. För den som finner vetenskapliga och rent filosofiska argument för Guds existens lite väl abstrakta kan det moraliska argumentet vara särskilt tilltalande.

Själva bokserien syftar till att presentera aktuella argument för Guds existens, formulerade på ett sätt som alla intresserade – men inte nödvändigtvis filosofiskt eller vetenskapligt skolade – kan ta del av. Böckerna förklarar argumenten på en grundläggande nivå men bemöter efter hand även mer avancerade invändningar.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Skapelse-och-evolution-2Författare: Göran Schmidt, Krister Renard, Sebastian Ibstedt, Lars Gunther
Redaktör: Mats Selander
Pris: 26,00 €
Sidantal: 240
Bindning: Mjukband
Förlag: Apologia Förlag
ISBN: 978-91-86415-47-1

Hur förhåller isg evolutionsteorin till den bibliska urhistorien? Bör skapelseberättelsen tolkas bokstavligt eller mer bildligt? Vilka delar av evolutionsteorin är förenlig med Bibeln? På dessa frågor svarar bibeltroende kristna olika. I den här boken låter vi fyra kristna profiler som tar både Bibeln och vetenskapen på allvar mötas i en diskussion kring dessa frågor.

I boken presenterar författarna sitt eget perspektiv, kritiserar de andras och bemöter därefter kritiken. Det är en alla-möter-alla-diskussion som dels ger läsaren en god överblick över denna mångfacetterade och bitvis snåriga diskussion och dels ger många detaljer och specifika argument för respektive ståndpunkt.

Författarna har två gemensamma utgångspunkter. Den första är att Bibeln är Guds ord och därmed en legitim kunskapskälla som bör tas på fullaste allvar i vår förståelse av ursprungsfrågorna. Den andra är att vetenskapen är en viktig och allmänt tillförlitlig kunskapskälla. Men de skiljer sig åt hur de tolkar och löser de spänningar och möjliga konflikter som alltsedan Darwins tid anses finnas mellan Bibelns urhistoria och evolutionsteorin.

Göran Schmidt är civilingenjör och ordförande för föreningen Genesis.
Krister Renard är fysiker och en känd debattör i frågor som rör vetenskap och tro.
Sebastian Ibstedt är molekylärbiolog och läkare.
Lars Gunther är teolog, pastor och bloggare bland annat med inriktning på frågor om vetenskap och kristen tro.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Gud-och-jag-tillsammans-2– 100 andakter för barn

Författare: Rick Warren
Pris: 22,00 €

Sidantal: 205
Bindning: Inbunden
Förlag: Bornelings Förlag
ISBN: 978-91-7317-280-6

Tillsammans med inspirerande bibeltexter och livfulla, engagerande illustrationer kommer andakterna att hjälpa barn att förstå den fantastiska plan som Gud har för deras liv.

Med utgångspunkt i sin bästsäljande bok The Purpose Driven Life (Leva med mål och mening) delar Rick Warren med sig av korta andakter som lyfter fram hur värdefull varje människa är för Gud och hur trygga vi kan vara i hans kärlek och omsorg.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Guds-barn-dor-aldrig-2– Ord av tröst när jag står inför livets slut

Författare: Richard E. Lauersdorf
Pris: 6,00 €
Sidantal: 52
Bindning: Mjukband
Förlag: Logos Förlag
ISBN: 978-952-68988-2-7

I olika skeden av livet kan vi reagera på olika sätt inför tanken på döden – med en axelryckning, med rynkor i pannan, med stor oro, med tårar eller med fruktan och ilska. Vilka tankar på döden vi än har just då kommer Gud till oss i sitt Ord för att omsluta oss med sina löften, det enda som håller oss uppe under den svåraste delen av resan genom livet. 

Av samme författare har tidigare utkommit Med tårar i våra ögon och Hjälp mig, Herre.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Guds-fantastiska-plan-Bibeln-2Författare: Amy Parker
Pris: 22,00 €
Sidantal: 328
Bindning: Limbunden
Förlag: Pärlan Förlag
ISBN: 978-91-87411-96-0

Priset han betalade för att vinna din kärlek.

Från början var Guds goda plan att vara tillsammans med sin skapelse och njuta av fullkomlig lycka, glädje och kärlek – i evighet. Den planen krossades när synden kom in i världen. En avgrund öppnades och skilde människan från Gud. Den här avgrunden skulle ta århundraden att överbrygga och kräva det yttersta offret. Guds fantastiska plan − Bibeln följer Guds plan för försoning och frälsning från 1 Moseboken till Uppenbarelseboken och visar hur Gud, i sin oändliga godhet och barmhärtighet, gjorde en väg för sin skapelse att vara med honom igen i evighet.

Bibeln i romanform – med fokus på Guds plan för att rädda sin skapelse. En perfekt bok för konfirmanden, för din ungdom eller tweenie som vill läsa Bibeln och lära sig mer om sin plats i Guds fantastiska plan. Helt i fyrfärg med härliga bilder som förstärker upplevelsen.

Bibelns berättelser återberättas av den hyllade barnboksförfattaren Amy Parker på ett enkelt och lättläst språk. Tillsammans med de starka och levande bilderna inspirerar denna bibel unga läsare att gräva djupare i Guds Ord och ta till sig budskapet. Varje kapitel avslutas med en nyckelvers som ytterligare betonar bibelberättelsens huvudtema.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›