SB-6-2014-omslagSändebudet är huvudorgan för Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf och utkommer med 12 nummer per år. Sändebudet innehåller kristen undervisning, reportage, intervjuer och aktuella artiklar.

En årsprenumeration inom Norden kostar 48 euro per år, utom Norden 50 euro per år.

OBS: För nya prenumeranter och studerande med eget boende är priset endast 24 euro per år!

Provläs Sändebudet 1 2018 här!

• Beställ från SLEF-Media via webben ›
 
  eller per telefon +358 (0)50 400 9135