Vi-satter-oss-i-ringen-2– En sjunga med bok

Författare: Margareta Melin
Pris: 10,00 €

Sidantal: 14

Bindning: Kartong

Förlag: Bornelings Förlag

ISBN: 978-91-7317-261-5

Läs eller sjung med i barnens favoritsång!

Gud som haver barnen kär kombinerar underbara illustrationer med texten till den älskade barnsången.

Den här sjunga-med-boken kommer vara till stor glädje för både dig och de barn som du sjunger tillsammans med.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›