Att-alska-Sverige-tillbaka-till-Gud-2– Paulus brev till svenskarna med kopia till Rom

Författare: Bengt Pleijel
Pris: 18,00 €
Sidantal: 219
Bindning: Mjukband
Förlag: Gaudete Förlag
ISBN: 978-91-86577-22-3

Boken grundar sig på det brev som Paulus skrev till Rom också med tanke på de kristna i vårt land.

Här finns undervisning, tröst, hopp och mycket mer för nordbor som fryser och längtar efter värme. Och för dem som längtar efter strömmar av levande vatten.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Bibellasaren-som-forandrade-varlden-2Författare: Rune Imberg
Pris: 6,00 €

Sidantal: 58
Bindning: Mjukband

Förlag: Församlingsfakulteten
ISBN:

Vi brukar tänka på Martin Luther som ”reformator”, men själv menade han att det är bara Gud som kan reformera kyrkan. Däremot tog han sina kallelser som präst, teologie doktor och professor på stort allvar, och han kunde möjligen se sig själv som ett slags profet. I denna småskrift möter vi bibelläsaren Luther. Först får vi följa hans utveckling som bibelteolog, där han knyter an till en rik kyrklig tradition och samtidigt bryter ny mark. Läran om Sola Scriptura, ”Skriften allena”, får en rad viktiga teologiska konsekvenser. Vi möter även ett par andra sidor av Luther, som idag är mer bortglömda, nämligen bibelöversättaren och bibelutgivaren. Hans bibelöversättning har bidragit till att forma det tyska språket och inspirerat översättningar till en rad andra språk, däribland svenska och finska. Hans insatser som bibelutgivare, vilket innebär att han löste ett problem som var akut redan på 400-talet, har präglat de flesta bibelutgåvor som getts ut sedan 1530-talet.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Bonen-i-den-helige-andes-tempel-2– Människosyn och kyrkosyn
   i Martin Luthers böneteologi

Författare: Tomas Appelqvist
Pris: 18,00 €
Sidantal: 316
Bindning: Inbunden
Förlag: Artos & Norma Bokförlag
ISBN: 978-91-7580-431-6

Genom att rikta fokus mot Luthers teologiska tänkande som det kommer till uttryck i hans förståelse av bönen skildrar den här avhandlingen Luthers teologi när han formulerar den grundläggande samklangen mellan synen på människan och synen på kyrkan.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Duger-jag-for-GudFörfattare: Leif Erikson
Pris: 9,50 €

Sidantal: 72

Bindning: Mjukband

Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-66-9

”Hur finner jag en nådig Gud?” Den frågan ledde Martin Luther ut på hans mödofyllda vandring, som sedermera ledde till reformationen. I Duger jag för Gud? slår läsaren följe med teol.dr. Leif Erikson som, utgående från Stora Galaterbrevskommentaren, citerar och kommenterar reformatorn.

"Jag har själv i min Luther-forskning sysslat en hel del med Luthers Stora Galaterbrevskommentar och blivit uppbyggd av det jag har läst. Därför vill jag nu dela med mig av det goda innehållet i kommentaren. Min förhoppning är att den som läser denna skrift – som är en liten troslära med ett själavårdande grepp – kan följa med i reformatorns tankegångar och bli uppbyggd och stärkt i sin tro." (Ur författarens förord)

• Beställ från SLEF-Media via webben ›
  eller per telefon +358 50 400 9135

Ett-liv-i-den-Heliges-narhet-2Författare: Olof Edsinger
Pris: 18,00 €
Sidantal: 183
Bindning: Mjukband
Förlag: Livets Ords Förlag
ISBN: 978-91-7866-959-2

Gud är helig. Vi läser det gång på gång i Bibeln – ingen annan av Guds egenskaper nämns lika ofta som hans helighet.

Så vad är det att vara helig ? Vad innebär det för oss som kristna att den Gud vi tror på är just helig ? Och vad menar Paulus när han uppmanar oss att ”vara heliga liksom han är helig” ?

Denna bok tar oss med till de ställen där Bibeln talar om Guds helighet och hjälper oss att urskilja vad som gör Gud så radikalt annorlunda.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Guds-tio-bud-HA-2Författare: Hans Ahlskog
Pris: 3,50 €
Sidantal: 24
Bindning: Häftad
Förlag: Logos Förlag
ISBN: 978-952-93-1336-5

En genomgång av Guds tio bud, som genom århundraden varit grundvalen för det väsentliga samhället och som genom Martin Luthers Lilla katekes blev våra förfäders värdegrund.

Har de någon aktualitet i dagens värld ? Gäller de oss ?

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Guds-vanliga-halsningar-2– En inblick i kristen tro

Författare: Markus Hector
Pris: 40,00 €
Sidantal: 357
Bindning: Mjukband
Förlag: Artos & Norma Bokförlag
ISBN: 978-91-7580-688-4

Guds vänliga hälsningar är en undervisande bok, men bär också på en uppmaning att stanna upp och glädjas över den omsorg som Gud visar oss människor. Den fond är mörk mot vilken Bibeln tecknar räddningen i Kristus. Men ur mörkret lyser hoppet fram. Skapelsens under, Jesus kärlek, den heliga Andens gemenskap och löftena om liv bortom graven vittnar om en innerligt god Gud.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Inte-sa-bara-2– om reformationen och att vara evangelisk-luthersk kristen

Författare: Daniel Ringdahl
Pris: 19,00 €

Sidantal: 150

Bindning: Mjukband

Förlag: BV-Förlag

ISBN: 978-91-75183-17-6

I Inte så bara beskrivs dels reformationens historiska bakgrund och utveckling, dels dess centrala tankeinnehåll. Boken ger en god introduktion till vad det innebär att vara evangelisk-luthersk kristen idag.

När Martin Luther år 1517 offentliggjorde 95 teserna om den katolska kyrkans avlatshandel var det inte för att svartmåla kyrkan eller förolämpa hennes ledning. Luther efterlyste debatt och såg det som sin plikt att, som präst och lärare, påpeka missförhållanden och kalla kyrkan tillbaka till Skriften. Därför såg han sig som profet och predikant, men det är som reformator han gått till historien.

Att reformera handlar om att göra om någonting så att det kan återgå till att utföra sin huvuduppgift. Martin Luther och de andra reformatorerna betonade att vägen tillbaka för kyrkans del gick via nåden allena, tron allena och Skriften allena.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Inte-utan-korset-2Författare: Stefan Swärd
Pris: 25,50 €
Sidantal: 153
Bindning: Inbunden
Förlag: Livets Ords Förlag
ISBN: 978-91-7866-968-4

Att Jesus dog en plågsam död på korset, vad betyder det för oss idag? Var det verkligen nödvändigt för Jesus att dö på korset? Kunde inte Gud bara förlåta oss våra synder utan någon korsfästelse?

Dessa och andra liknande frågor besvaras i denna bok. Boken går grundligt igenom områden som synden och ondskan, korsets centrala betydelse för människans frälsning, rättfärdiggörelsen, försoningen och vad det nya förbundet i Jesu blod innebär.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Författare: Martin LutherJag-tror-lar-och-bekanner
Översättning: Leif Erikson
Pris: 3,00 €

Sidantal: 28

Bindning: Häftad

Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-62-1

Jag tror, lär och bekänner är en lätt liten skrift med ett desto tyngre innehåll. Skriften innehåller det tredje och sista kapitlet ur Martin Luthers stora nattvardsbekännelse Vom Abendmahl Christi, Bekenntnis – ett kapitel som brukar klassas som reformatorns "teologiska testamente". SLEF-Media har nu glädjen att för första gången i historien erbjuda detta testamente på svenska.

Reformationslogo-2017Den här produkten är ett led i SLEF-Medias strävan att uppmärksamma att det år 2017 har gått 500 år sedan reformationen fick sin begynnelse.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›