Paradisets-port-2– Martin Luther undervisar om frälsningen

Författare: Torbjörn Johansson
Pris: 6,00 €

Sidantal: 53
Bindning: Mjukband

Förlag: Församlingsfakulteten
ISBN: 978-91-984098-2-6

Paradisets port lyfter fram Luthers tankevärld bakom katekesens förklaring till den andra trosartikeln. När det handlar om att sätta Kristus främst, hans person och verk, så har varje kyrka och varje enskild människa ett aldrig sinande behov av reformation. Reformationen handlar om Jesus – fortfarande.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›