Kristi-dyra-gava-2– Martin Luther om nattvardens djupaste mening

Författare: Daniel Johansson
Pris: 6,00 €

Sidantal: 62
Bindning: Mjukband

Förlag: Församlingsfakulteten
ISBN: 978-91-984098-1-9

Där den levande Gudens Son är verkligt, kroppsligt närvarande, ställs frågan om människans litenhet och värdighet inför en levande och helig Gud på sin spets. När liturgiska ordningar tycks krocka med bibelordet blir frågan om Bibelns tolkning och dess auktoritet akut. Om Kristus med sin mänskliga kropp är närvarande i skapade ting som bröd och vin väcks frågor om Kristi person och hur andligt och materiellt förhåller sig till varandra. Kristi dyra gåva tecknar nattvardens betydelse för Martin Luther och reformationsutvecklingen.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›