Författare: Tore Jungerstam1-mosebok-1.1-2.3-och-det-babyloniska-eposet enuma-elish
Pris: 10,00 €
Sidantal: 102
Bindning: Ringpärm

Är Bibelns skapelseberättelse ett lån från det babyloniska eposet Enuma Elish? Tore Jungerstams analys visar entydigt att så inte är fallet. Beskriver skapelseberättelsen ett himlavalv av metall – med fönster? Vad händer egentligen dag fyra – skapas himlakropparna då, eller vad är det som händer? I boken presenteras välgrundade svar på bland annat dessa frågor. Boken är författarens pro gradu-avhandling inom GT-exegetik.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›