Den-mangfacetterade-reformationen-2Redaktörer: Rune Imberg & Torbjörn Johansson
Pris: 25,00 €

Sidantal: 303
Bindning: Inbunden
Förlag: Församlingsförlaget
ISBN: 978-91-7271-072-6

Det som började med att en munk ville starta en inomkyrklig debatt om avlaten kom med tiden att omgestalta hela samhället och få stora konsekvenser i Europa och ut över världen. I fokus för artiklarna i boken står reformationens innersida, d v s de bibliska och teologiska upptäckter som satte igång en omvälvande process.

I boken igår bidrag från tolv teologer. Artiklarnas ämnen är mångfacetterade, likaså deras form. Kortare och populärt skrivna artiklar, som varit publicerade i olika tidningar med anledning av reformationsåret 2017, står tillsammans med längre och mera detaljerade undersökningar. I de många bidragen beskrivs såväl reformationens centrum som dess bredd. Boken behandlar bl.a. följande områden:
– klassiska reformations teman
– Luther som exeget
– specialstudier som rör Luther resp. reformationen i stort
– dåtid och nutid i samspel.

I boken medverkar prof. Oswald Bayer (Tübingen), prof. Knut Alfsvåg (Stavanger), prof. Mats Eskhult (Uppsala), doc. Rune Söderlund (Lund),  rektor Fredrik Sidenvall (Göteborg) samt ett antal av Församlingsfakultetens egna lärare. 

• Beställ från SLEF-Media via webben ›