den-kyrka-vaxer-som-2Författare: Carl-Erik Sahlberg
Pris: 9,00 €
Sidantal: 50
Bindning: Häftad
Förlag: Semnos Förlag
ISBN: 978-91-88771-48-3

I häftet, Den kyrka växer som …, kommer vi att bekanta oss med fem expansionsperioder i kyrkans historia och vi ska fråga de rörelser som var en aktiv del i den expansionen vilka vägar de använde för att växa.

Dessa fem expansionsrörelser ska sedan ge oss nio egenskaper om hur man utifrån missions­historiens erfarenheter kan få domnande och döende församlingar att växa. 

Med samtalsfrågor. 

• Beställ från SLEF-Media via webben ›