Roten-som-bar-dig-2– Om Israel i Nya testamentet

Författare: Håkan Sunnliden
Pris: 25,00 €
Sidantal: 204
Bindning: Inbunden
Förlag: Semnos Förlag
ISBN: 978-91-89290-08-2

Det räcker med att nämna namnet Israel så reagerar folk på olika sätt. En av många svårigheter med att skriva en bok om Israel är just att ämnet är så komplext. Många nalkas ämnet med ett historiskt perspektiv och andra med ett politiskt. Andra intresserar sig mest för den framväxande kulturen. Några talar om Nobelpristagarna och andra om Schlagerfestivalen. Det är som om var och en har sina intressen av och uppfattningar om Israel. 

Den som läser sin bibel kan inte undgå ämnet. Men undervisning om Israels ställning i bibeln och i ändens tid är sällsynt idag. Författaren skriver lättförståeligt och inspirerande om Israels unika roll i Nya testamentet. Det går nämligen inte att bara förpassa Israel till Gamla testamentet. Den spännande upptäckten att Israel är Guds redskap personifierat i Jesus Kristus ger nya, fascinerande perspektiv.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›