Guds-vanliga-halsningar-2– En inblick i kristen tro

Författare: Markus Hector
Pris: 40,00 €
Sidantal: 357
Bindning: Mjukband
Förlag: Artos & Norma Bokförlag
ISBN: 978-91-7580-688-4

Guds vänliga hälsningar är en undervisande bok, men bär också på en uppmaning att stanna upp och glädjas över den omsorg som Gud visar oss människor. Den fond är mörk mot vilken Bibeln tecknar räddningen i Kristus. Men ur mörkret lyser hoppet fram. Skapelsens under, Jesus kärlek, den heliga Andens gemenskap och löftena om liv bortom graven vittnar om en innerligt god Gud.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›