Guds-tio-bud-HA-2Författare: Hans Ahlskog
Pris: 1,00 (3,50 €)
Sidantal: 24
Bindning: Häftad
Förlag: Logos Förlag
ISBN: 978-952-93-1336-5

En genomgång av Guds tio bud, som genom århundraden varit grundvalen för det väsentliga samhället och som genom Martin Luthers Lilla katekes blev våra förfäders värdegrund.

Har de någon aktualitet i dagens värld ? Gäller de oss ?

• Beställ från SLEF-Media via webben ›