Bonen-i-den-helige-andes-tempel-2– Människosyn och kyrkosyn
   i Martin Luthers böneteologi

Författare: Tomas Appelqvist
Pris: 18,00 €
Sidantal: 316
Bindning: Inbunden
Förlag: Artos & Norma Bokförlag
ISBN: 978-91-7580-431-6

Genom att rikta fokus mot Luthers teologiska tänkande som det kommer till uttryck i hans förståelse av bönen skildrar den här avhandlingen Luthers teologi när han formulerar den grundläggande samklangen mellan synen på människan och synen på kyrkan.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›