Guds-vanliga-halsningar-2– En inblick i kristen tro

Författare: Markus Hector
Pris: 40,00 €
Sidantal: 357
Bindning: Mjukband
Förlag: Artos & Norma Bokförlag
ISBN: 978-91-7580-688-4

Guds vänliga hälsningar är en undervisande bok, men bär också på en uppmaning att stanna upp och glädjas över den omsorg som Gud visar oss människor. Den fond är mörk mot vilken Bibeln tecknar räddningen i Kristus. Men ur mörkret lyser hoppet fram. Skapelsens under, Jesus kärlek, den heliga Andens gemenskap och löftena om liv bortom graven vittnar om en innerligt god Gud.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Ignatiansk-och-luthersk-andlig-vagledning-2– Likhet och olikhet

Författare: Fredik Brosché
Pris: 6,00 €

Sidantal: 67
Bindning: Mjukband
Förlag: Församlingsfakulteten
ISBN: 978-91-984098-3-3

Många kristna har inspirerats av Ignatius av Loyolas Andliga övningar till att mer leva sig in i bibeltexterna med alla sinnen, känslor och all fantasi. De råd som upplevts som praktiskt användbara har man tagit till sig. Sedan har man gått förbi de anvisningar som känts mer tidsbetingade. Eftersom det som vi är ense om har prioriterats, utgör det urvalet ett slags Ignatius light. 

Men reformationen på 1500-talet uppstod eftersom det faktiskt fanns en väsentlig oenighet om rättfärdiggörelseläran. Under kurserna i ignatiansk vägledning brukar dock den teologiska frågan om skillnaden inte väckas. Därför har många i mötet med Ignatius teologi idag trott att enighet föreligger. Eller så har man bara blivit förbryllad: Vad har det blivit av olikheten gentemot evangelisk teologi?

Författaren till denna skrift har under många år deltagit i ignatiansk vägledning och genomgått dess utbildning för andliga vägledare. Han vittnar om hur han och andra genom de Andliga övningarna mer engagerat hela sin varelse i läsningen av Skriften. 

Tesen i denna småskrift är denna: Ju mer vi fördjupar oss i de Andliga övningarna, desto mer ser och förstår vi skillnaden mellan å ena sidan ignatiansk och å andra sidan evangelisk-luthersk andlig vägledning, ty den blir knivskarp här.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Inte-sa-bara-2– om reformationen och att vara evangelisk-luthersk kristen

Författare: Daniel Ringdahl
Pris: 19,00 €

Sidantal: 150

Bindning: Mjukband

Förlag: BV-Förlag

ISBN: 978-91-75183-17-6

I Inte så bara beskrivs dels reformationens historiska bakgrund och utveckling, dels dess centrala tankeinnehåll. Boken ger en god introduktion till vad det innebär att vara evangelisk-luthersk kristen idag.

När Martin Luther år 1517 offentliggjorde 95 teserna om den katolska kyrkans avlatshandel var det inte för att svartmåla kyrkan eller förolämpa hennes ledning. Luther efterlyste debatt och såg det som sin plikt att, som präst och lärare, påpeka missförhållanden och kalla kyrkan tillbaka till Skriften. Därför såg han sig som profet och predikant, men det är som reformator han gått till historien.

Att reformera handlar om att göra om någonting så att det kan återgå till att utföra sin huvuduppgift. Martin Luther och de andra reformatorerna betonade att vägen tillbaka för kyrkans del gick via nåden allena, tron allena och Skriften allena.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Inte-utan-korset-2Författare: Stefan Swärd
Pris: 25,50 €
Sidantal: 153
Bindning: Inbunden
Förlag: Livets Ords Förlag
ISBN: 978-91-7866-968-4

Att Jesus dog en plågsam död på korset, vad betyder det för oss idag? Var det verkligen nödvändigt för Jesus att dö på korset? Kunde inte Gud bara förlåta oss våra synder utan någon korsfästelse?

Dessa och andra liknande frågor besvaras i denna bok. Boken går grundligt igenom områden som synden och ondskan, korsets centrala betydelse för människans frälsning, rättfärdiggörelsen, försoningen och vad det nya förbundet i Jesu blod innebär.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Jag-tror-lar-och-bekanner-2Författare: Martin Luther
Översättning: Leif Erikson
Pris: 3,00 €

Sidantal: 28

Bindning: Häftad

Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-62-1

Jag tror, lär och bekänner är en lätt liten skrift med ett desto tyngre innehåll. Skriften innehåller det tredje och sista kapitlet ur Martin Luthers stora nattvardsbekännelse Vom Abendmahl Christi, Bekenntnis – ett kapitel som brukar klassas som reformatorns "teologiska testamente". SLEF-Media har nu glädjen att för första gången i historien erbjuda detta testamente på svenska.

Reformationslogo-2017Den här produkten är ett led i SLEF-Medias strävan att uppmärksamma att det år 2017 har gått 500 år sedan reformationen fick sin begynnelse.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Jesus-en-paminnelse-2Författare: Paul von Martens
Nedsatt pris: 1,00 € (4,00 €)
Sidantal: 38
Bindning: Häftad
Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-34-8

Paul von Martens fräscha berättargrepp tecknar en fängslande bild av evangeliernas Jesus. Den bilden behöver vi alla få se.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Josef-2– Om Jesu far i Bibeln och den kristna traditionen

Författare: Per Stobaeus
Pris: 25,00 € (32,50 €)
Sidantal: 239
Bindning: Inbunden
Förlag: Artos och Norma Bokförlag
ISBN: 978-91-7580-675-4

Josef är en av de mest avbildade personerna i konsthistorien – och samtidigt något av en doldis.

Författaren undersöker i den här boken de bibliska, tidigkristna och nyare traditionerna om Josef, men ställer frågorna på nytt för vår tid och ger också nya intressanta svar.

Bokens bilder från antiken till vår tid hör till konsthistoriens allra vackraste.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Julevangelierna-2Författare: Timo Laato
Pris: 6,00 €

Sidantal: 45
Bindning: Mjukband

Förlag: Församlingsfakulteten
ISBN:

Julevangeliet – i singular – handlar förstås om den välkända texten från Lukas 2 som vi brukar lyssna till vid julens gudstjänster. Men vad är julevangelierna för något? I en liten men innehållsrik småskrift lyfter Timo Laato fram en rad intressanta och spännande bibeltexter som (i Gamla Testamentet) förebådar eller (i Nya testamentet) beskriver Jesu födelse. Han tar bl.a. upp Mikas resp. Psaltarens julevangelium, likaså Jesajas tre julprofetior, men också hur tre av evangelierna utlägger julens budskap samt hur Jesu födelse beskrivs i Galaterbrevet resp. Uppenbarelseboken. På ett fräscht och levande sätt presenterar Laato julens budskap, som alltid är lika viktigt och underbart!

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Korsets-vag-och-korsets-kraft-2Författare: Olof Edsinger
Pris: 35,00 €
Sidantal: 216
Bindning: Inbunden
Förlag: Libris Förlag
ISBN: 978-91-7387-109-9

Vem har inte längtat efter mer av Guds kraft i sitt liv ? Samtidigt har många upplevt att vandringen tillsammans med Jesus inte går att beskriva som en rät linje. Medgång och motgång vandrar hand i hand.

Det här är en bok som vill hjälpa oss att vara Jesu lärjungar.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Kristi-dyra-gava-2– Martin Luther om nattvardens djupaste mening

Författare: Daniel Johansson
Pris: 6,00 €

Sidantal: 62
Bindning: Mjukband

Förlag: Församlingsfakulteten
ISBN: 978-91-984098-1-9

Där den levande Gudens Son är verkligt, kroppsligt närvarande, ställs frågan om människans litenhet och värdighet inför en levande och helig Gud på sin spets. När liturgiska ordningar tycks krocka med bibelordet blir frågan om Bibelns tolkning och dess auktoritet akut. Om Kristus med sin mänskliga kropp är närvarande i skapade ting som bröd och vin väcks frågor om Kristi person och hur andligt och materiellt förhåller sig till varandra. Kristi dyra gåva tecknar nattvardens betydelse för Martin Luther och reformationsutvecklingen.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›