Ignatiansk-och-luthersk-andlig-vagledning-2– Likhet och olikhet

Författare: Fredik Brosché
Pris: 6,00 €

Sidantal: 67
Bindning: Mjukband
Förlag: Församlingsfakulteten
ISBN: 978-91-984098-3-3

Många kristna har inspirerats av Ignatius av Loyolas Andliga övningar till att mer leva sig in i bibeltexterna med alla sinnen, känslor och all fantasi. De råd som upplevts som praktiskt användbara har man tagit till sig. Sedan har man gått förbi de anvisningar som känts mer tidsbetingade. Eftersom det som vi är ense om har prioriterats, utgör det urvalet ett slags Ignatius light. 

Men reformationen på 1500-talet uppstod eftersom det faktiskt fanns en väsentlig oenighet om rättfärdiggörelseläran. Under kurserna i ignatiansk vägledning brukar dock den teologiska frågan om skillnaden inte väckas. Därför har många i mötet med Ignatius teologi idag trott att enighet föreligger. Eller så har man bara blivit förbryllad: Vad har det blivit av olikheten gentemot evangelisk teologi?

Författaren till denna skrift har under många år deltagit i ignatiansk vägledning och genomgått dess utbildning för andliga vägledare. Han vittnar om hur han och andra genom de Andliga övningarna mer engagerat hela sin varelse i läsningen av Skriften. 

Tesen i denna småskrift är denna: Ju mer vi fördjupar oss i de Andliga övningarna, desto mer ser och förstår vi skillnaden mellan å ena sidan ignatiansk och å andra sidan evangelisk-luthersk andlig vägledning, ty den blir knivskarp här.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Inte-sa-bara-2– om reformationen och att vara evangelisk-luthersk kristen

Författare: Daniel Ringdahl
Pris: 19,00 €

Sidantal: 150

Bindning: Mjukband

Förlag: BV-Förlag

ISBN: 978-91-75183-17-6

I Inte så bara beskrivs dels reformationens historiska bakgrund och utveckling, dels dess centrala tankeinnehåll. Boken ger en god introduktion till vad det innebär att vara evangelisk-luthersk kristen idag.

När Martin Luther år 1517 offentliggjorde 95 teserna om den katolska kyrkans avlatshandel var det inte för att svartmåla kyrkan eller förolämpa hennes ledning. Luther efterlyste debatt och såg det som sin plikt att, som präst och lärare, påpeka missförhållanden och kalla kyrkan tillbaka till Skriften. Därför såg han sig som profet och predikant, men det är som reformator han gått till historien.

Att reformera handlar om att göra om någonting så att det kan återgå till att utföra sin huvuduppgift. Martin Luther och de andra reformatorerna betonade att vägen tillbaka för kyrkans del gick via nåden allena, tron allena och Skriften allena.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Inte-utan-korset-2Författare: Stefan Swärd
Pris: 25,50 €
Sidantal: 153
Bindning: Inbunden
Förlag: Livets Ords Förlag
ISBN: 978-91-7866-968-4

Att Jesus dog en plågsam död på korset, vad betyder det för oss idag? Var det verkligen nödvändigt för Jesus att dö på korset? Kunde inte Gud bara förlåta oss våra synder utan någon korsfästelse?

Dessa och andra liknande frågor besvaras i denna bok. Boken går grundligt igenom områden som synden och ondskan, korsets centrala betydelse för människans frälsning, rättfärdiggörelsen, försoningen och vad det nya förbundet i Jesu blod innebär.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Jag-tror-lar-och-bekanner-2Författare: Martin Luther
Översättning: Leif Erikson
Pris: 3,00 €

Sidantal: 28

Bindning: Häftad

Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-62-1

Jag tror, lär och bekänner är en lätt liten skrift med ett desto tyngre innehåll. Skriften innehåller det tredje och sista kapitlet ur Martin Luthers stora nattvardsbekännelse Vom Abendmahl Christi, Bekenntnis – ett kapitel som brukar klassas som reformatorns "teologiska testamente". SLEF-Media har nu glädjen att för första gången i historien erbjuda detta testamente på svenska.

Reformationslogo-2017Den här produkten är ett led i SLEF-Medias strävan att uppmärksamma att det år 2017 har gått 500 år sedan reformationen fick sin begynnelse.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Jesus-en-paminnelse-2Författare: Paul von Martens
Nedsatt pris: 1,00 € (4,00 €)
Sidantal: 38
Bindning: Häftad
Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-34-8

Paul von Martens fräscha berättargrepp tecknar en fängslande bild av evangeliernas Jesus. Den bilden behöver vi alla få se.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Josef-2– Om Jesu far i Bibeln och den kristna traditionen

Författare: Per Stobaeus
Pris: 25,00 € (32,50 €)
Sidantal: 239
Bindning: Inbunden
Förlag: Artos och Norma Bokförlag
ISBN: 978-91-7580-675-4

Josef är en av de mest avbildade personerna i konsthistorien – och samtidigt något av en doldis.

Författaren undersöker i den här boken de bibliska, tidigkristna och nyare traditionerna om Josef, men ställer frågorna på nytt för vår tid och ger också nya intressanta svar.

Bokens bilder från antiken till vår tid hör till konsthistoriens allra vackraste.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Korsets-vag-och-korsets-kraft-2Författare: Olof Edsinger
Pris: 35,00 €
Sidantal: 216
Bindning: Inbunden
Förlag: Libris Förlag
ISBN: 978-91-7387-109-9

Vem har inte längtat efter mer av Guds kraft i sitt liv ? Samtidigt har många upplevt att vandringen tillsammans med Jesus inte går att beskriva som en rät linje. Medgång och motgång vandrar hand i hand.

Det här är en bok som vill hjälpa oss att vara Jesu lärjungar.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Kristi-dyra-gava-2– Martin Luther om nattvardens djupaste mening

Författare: Daniel Johansson
Pris: 6,00 €

Sidantal: 62
Bindning: Mjukband

Förlag: Församlingsfakulteten
ISBN: 978-91-984098-1-9

Där den levande Gudens Son är verkligt, kroppsligt närvarande, ställs frågan om människans litenhet och värdighet inför en levande och helig Gud på sin spets. När liturgiska ordningar tycks krocka med bibelordet blir frågan om Bibelns tolkning och dess auktoritet akut. Om Kristus med sin mänskliga kropp är närvarande i skapade ting som bröd och vin väcks frågor om Kristi person och hur andligt och materiellt förhåller sig till varandra. Kristi dyra gåva tecknar nattvardens betydelse för Martin Luther och reformationsutvecklingen.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Kristi-kyrka-2Om kyrkans kännetecken

Författare: Magnus Persson
Pris: 25,00 €
Sidantal: 190
Bindning: Inbunden
Förlag: EFS Budbäraren
ISBN: 978-91-9825-297-2

Vad är det som gör kyrkan till kyrka? Finns det omistliga saker som kännetecknar den, oavsett tid och plats?

Denna bok tar sig engagerat an dessa frågor och presenterar ett kyrkoprogram som vill förvalta, förnya och förena kyrkans rikedomar från fornkyrka till frikyrka. Syftet är att påminna hela kyrkan om dess behov av att återvända till det centrala i den kristna tron.

Utifrån en beskrivning av kyrkans kännetecken målar Magnus Persson en vision av en kyrka som reser sig ur ett deformerat tillstånd. Inte genom innovation och nya djärva grepp, utan genom reformation, en återupprättelse av det ursprungliga. Här ljuder rösterna från teologer och kyrkoledare som Luther, Rosenius och Giertz och utmanar nya generationer.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Kyrkofader-mystiker-och-evangelium-2Författare: Christer Svensson
Pris: 27,00 €
Sidantal: 157
Bindning: Mjukband
Förlag: XP-Media
ISBN: 978-91-86683-32-0

Kyrkofäder, mystiker och evangelium vill teckna en översikt av mötet mellan det kristna och det grekiska i kyrkohistorien. Men framför allt vill boken visa på behovet av att vi som kristna i dag blir tydliga i så avgörande teman för tron som uppenbarelse, människosyn, frälsning, gudsbild och Jesu roll.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›