Inte-utan-korset-2Författare: Stefan Swärd
Pris: 25,50 €
Sidantal: 153
Bindning: Inbunden
Förlag: Livets Ords Förlag
ISBN: 978-91-7866-968-4

Att Jesus dog en plågsam död på korset, vad betyder det för oss idag? Var det verkligen nödvändigt för Jesus att dö på korset? Kunde inte Gud bara förlåta oss våra synder utan någon korsfästelse?

Dessa och andra liknande frågor besvaras i denna bok. Boken går grundligt igenom områden som synden och ondskan, korsets centrala betydelse för människans frälsning, rättfärdiggörelsen, försoningen och vad det nya förbundet i Jesu blod innebär.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Jag-tror-lar-och-bekanner-2Författare: Martin Luther
Översättning: Leif Erikson
Pris: 3,00 €

Sidantal: 28

Bindning: Häftad

Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-62-1

Jag tror, lär och bekänner är en lätt liten skrift med ett desto tyngre innehåll. Skriften innehåller det tredje och sista kapitlet ur Martin Luthers stora nattvardsbekännelse Vom Abendmahl Christi, Bekenntnis – ett kapitel som brukar klassas som reformatorns "teologiska testamente". SLEF-Media har nu glädjen att för första gången i historien erbjuda detta testamente på svenska.

Reformationslogo-2017Den här produkten är ett led i SLEF-Medias strävan att uppmärksamma att det år 2017 har gått 500 år sedan reformationen fick sin begynnelse.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Jesus-en-paminnelse-2Författare: Paul von Martens
Nedsatt pris: 1,00 € (4,00 €)
Sidantal: 38
Bindning: Häftad
Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-34-8

Paul von Martens fräscha berättargrepp tecknar en fängslande bild av evangeliernas Jesus. Den bilden behöver vi alla få se.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Josef-2– Om Jesu far i Bibeln och den kristna traditionen

Författare: Per Stobaeus
Pris: 25,00 € (32,50 €)
Sidantal: 239
Bindning: Inbunden
Förlag: Artos och Norma Bokförlag
ISBN: 978-91-7580-675-4

Josef är en av de mest avbildade personerna i konsthistorien – och samtidigt något av en doldis.

Författaren undersöker i den här boken de bibliska, tidigkristna och nyare traditionerna om Josef, men ställer frågorna på nytt för vår tid och ger också nya intressanta svar.

Bokens bilder från antiken till vår tid hör till konsthistoriens allra vackraste.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Julevangelierna-2Författare: Timo Laato
Pris: 6,00 €

Sidantal: 45
Bindning: Mjukband

Förlag: Församlingsfakulteten
ISBN:

Julevangeliet – i singular – handlar förstås om den välkända texten från Lukas 2 som vi brukar lyssna till vid julens gudstjänster. Men vad är julevangelierna för något? I en liten men innehållsrik småskrift lyfter Timo Laato fram en rad intressanta och spännande bibeltexter som (i Gamla Testamentet) förebådar eller (i Nya testamentet) beskriver Jesu födelse. Han tar bl.a. upp Mikas resp. Psaltarens julevangelium, likaså Jesajas tre julprofetior, men också hur tre av evangelierna utlägger julens budskap samt hur Jesu födelse beskrivs i Galaterbrevet resp. Uppenbarelseboken. På ett fräscht och levande sätt presenterar Laato julens budskap, som alltid är lika viktigt och underbart!

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Korsets-vag-och-korsets-kraft-2Författare: Olof Edsinger
Pris: 35,00 €
Sidantal: 216
Bindning: Inbunden
Förlag: Libris Förlag
ISBN: 978-91-7387-109-9

Vem har inte längtat efter mer av Guds kraft i sitt liv ? Samtidigt har många upplevt att vandringen tillsammans med Jesus inte går att beskriva som en rät linje. Medgång och motgång vandrar hand i hand.

Det här är en bok som vill hjälpa oss att vara Jesu lärjungar.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Kristi-dyra-gava-2– Martin Luther om nattvardens djupaste mening

Författare: Daniel Johansson
Pris: 6,00 €

Sidantal: 62
Bindning: Mjukband

Förlag: Församlingsfakulteten
ISBN: 978-91-984098-1-9

Där den levande Gudens Son är verkligt, kroppsligt närvarande, ställs frågan om människans litenhet och värdighet inför en levande och helig Gud på sin spets. När liturgiska ordningar tycks krocka med bibelordet blir frågan om Bibelns tolkning och dess auktoritet akut. Om Kristus med sin mänskliga kropp är närvarande i skapade ting som bröd och vin väcks frågor om Kristi person och hur andligt och materiellt förhåller sig till varandra. Kristi dyra gåva tecknar nattvardens betydelse för Martin Luther och reformationsutvecklingen.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Kristi-kyrka-2Om kyrkans kännetecken

Författare: Magnus Persson
Pris: 25,00 €
Sidantal: 190
Bindning: Inbunden
Förlag: EFS Budbäraren
ISBN: 978-91-9825-297-2

Vad är det som gör kyrkan till kyrka? Finns det omistliga saker som kännetecknar den, oavsett tid och plats?

Denna bok tar sig engagerat an dessa frågor och presenterar ett kyrkoprogram som vill förvalta, förnya och förena kyrkans rikedomar från fornkyrka till frikyrka. Syftet är att påminna hela kyrkan om dess behov av att återvända till det centrala i den kristna tron.

Utifrån en beskrivning av kyrkans kännetecken målar Magnus Persson en vision av en kyrka som reser sig ur ett deformerat tillstånd. Inte genom innovation och nya djärva grepp, utan genom reformation, en återupprättelse av det ursprungliga. Här ljuder rösterna från teologer och kyrkoledare som Luther, Rosenius och Giertz och utmanar nya generationer.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Kyrkofader-mystiker-och-evangelium-2Författare: Christer Svensson
Pris: 27,00 €
Sidantal: 157
Bindning: Mjukband
Förlag: XP-Media
ISBN: 978-91-86683-32-0

Kyrkofäder, mystiker och evangelium vill teckna en översikt av mötet mellan det kristna och det grekiska i kyrkohistorien. Men framför allt vill boken visa på behovet av att vi som kristna i dag blir tydliga i så avgörande teman för tron som uppenbarelse, människosyn, frälsning, gudsbild och Jesu roll.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Lilla-katekesen-2Författare: Doktor Martin Luther
Pris: 5,50 €
Sidantal: 51
Bindning: Mjukband
Förlag: BV-Förlag
ISBN: 978-91-7518-302-2

Doktor Martin Luther skrev sin lilla katekes som en enkel och sammanfattande undervisning i den kristna tron.

Lilla katekesen är språkligt reviderad för att en ny generation ska kunna ta till sig undervisningen om den kristna trons centrala delar.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›