Kenyabarn-vid-vattentank-2016.10.13-IJern

SLEF:s verksamhet bygger på frivilliga gåvor. Alla gåvor, små eller stora, behövs.
Kom också ihåg SLEF och dess verksamhet i förbön!

En gåva via SLEF:
– stöder kristet arbete i Finland, Estland, Etiopien, Främre Asien och Kenya
– uppmuntrar och hjälper mänskor i fattiga förhållanden
– ger barn och unga i Finland en meningsfull fritid
– ger studieplatser och utbildning åt unga i Kenya

Bankkonto och MobilePay-nummer finns här!

Nummer för insamlingstillstånden i Finland:
Finland utom Åland: RA72017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018–31.12.2022 i Finland i enlighet med SLEF:s verksamhetsbudget för motsvarande period.
Landskapet Åland: ÅLR 2019/4046 för 1.1–31.12.2020

Välj mellan olika typer av gåvor:

   • Hedra någons minne ›
   • Inbetalningar ›
   • Månadsgåvan ›
   • Någon eller något att fira ›
   • Officiella kollekter ›
   • Samla frimärken ›
   • Sparbössor ›
   • Stödringar ›
   • Testamente ›
   • Årliga insamlingar ›

Ljus-11.11c-RalfNyholmI samband med att någon gått bort, kan du hedra hans eller hennes minne genom en gåva till något av SLEF:s arbetsområden i utlandet eller i hemlandet. Gör så här:

1. De anhöriga väljer ut ett ändamål som man vill att inbetalningarna ska gå till. (Titta till exempel på SLEF:s webbplats.) Man kan också helt enkelt välja något allmänt, till exempel ”SLEF:s missionsarbete”. Eventuella frågor kan riktas till SLEF:s missionsledare, tfn (06) 357 6515, eller SLEF:s ekonomichef, tfn (09) 6811 5621.
2.

Genom en dödsannons eller på annat sätt meddelar du, att i stället för blommor önskas att inbetalningar görs till det valda ändamålet via SLEF.

Avsnittet om insamlingen kan du formulera så här:
… I stället för blommor kan en inbetalning göras till förmån för SLEF:s ________-arbete.
Konto:  FI45 4055 1120 0020 96, BIC: HELSFIHH
Mottagare:   SLEF
Meddelande:  ”Till NN:s minne
” [där NN står för den bortgångnas namn]"

3.

Sänd nedanstående information till SLEF, Skarpskyttegatan 13 A 3, 00120 Helsingfors, eller per e-post, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Det går också bra att ringa, tfn (09) 6811 5620.

”I samband med NN:s bortgång görs inbetalningar för SLEF:s ____________________-arbete till SLEF:s konto FI45 4055 1120 0020 96, BIC: HELSFIHH, märkt med meddelandet: ”Till NN:s minne” [där NN står för den bortgångnas namn]."

Avsluta detta meddelande till SLEF med datum för minnesstunden, ditt namn och dina kontaktuppgifter.


Det är möjligt att inför minnesstunden beställa en sammanställning över dem som hedrat den bortgångnas minne genom inbetalningar till SLEF samt summan av intäkterna – kontakta i så fall ekonomisekreterare Vivan Andersson: e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn (09) 6811 5620. En slutgiltig version sänds några veckor efter begravningen.

Kortjarvi-13.08.10b-GoranSGåvor till SLEF är alltid välkomna!

Välj betalningsändamål, till exempel:
• Yttremissionen = YM
• Hemlandsarbetet = HA
• Ungdomsarbetet = UA
• Estlandsarbetet = EST
• Arbetet i Främre Asien = TU
• Arbetet i Etiopien = ET

Med dessa angivelser går inbetalningen till rätt ändamål!

GÖR SÅ HÄR:
Alla typer av gåvor eller inbetalningar riktas till
:

Mottagare: SLEF
Konto: FI45 4055 1120 0020 96,  BIC: HELSFIHH
Ange i meddelanderutan:
betalningsändamålet i förkortad form (YM, HA, UA, EST, TU, ET)
din församling (för statistiska uppgifter)

(I Sverige: Plusgiro 273598-3 eller
IBAN: SE 8395 0000 9960 2602 7359 83,  BIC: NDEASESS)

Bankkontonummer och MobilePay-konton finns här!

GÅVOR VID SÄRSKILDA LIVSHÄNDELSER:   • Hedra någons minne ›
   • Någon eller något att fira ›
   • Testamente ›

Genom månadsgåvan kan du regelbundet stöda SLEF:s olika verksamhetssektorer ekonomiskt och i bön. Samtidigt får du också glimtar i ord och bild från verksamheten.

Till månadsgåvan hör ett häfte som dels informerar om SLEF:s arbete, dels anger ett månatligt gåvoändamål till verksamheten i utlandet eller i hemlandet.

Månadsgåvan

  • anger förbönsämnen för varje månad
  • är en hjälp för regelbundet offrande till SLEF:s hela verksamhet
  • visar bilder av sådant som förverkligats tack vare tidigare års månadsgåvor
  • ger en helhetsbild av SLEF:s verksamhet i Kenya, Estland, Främre Asien och hemlandet

Häftet för månadsgåvan distribueras till SLEF:s understödjare i början av året. På begäran sänder vi gärna extra häften.
Kontakta SLEF genom ett e-brev till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., eller ring till SLEF:s förlagssekreterare, tfn +358 (0)50 400 9135.

Gula-blommor-03.06.24e-JonathanSOm du i samband med en bemärkelsedag vill samla in pengar till något av SLEF:s arbetsområden i utlandet eller i hemlandet – gör då så här:

1. Välj ut ett ändamål som du vill samla till. (Titta till exempel på SLEF.s webbplats.)
2.

Formulera en infotext om din insamling. Meddela denna info på lämpligt sätt till dina vänner och bekanta, till exempel genom en tidningsannons, vanlig post eller ett e-brev.

Avsnittet om insamlingen kan du formulera så här:
… I stället för gåvor kan en inbetalning göras till förmån för SLEF:s ________-arbete.
Konto:  FI45 4055 1120 0020 96, BIC: HELSFIHH
Mottagare:   SLEF
Meddelande:  ”NN XX år
” [där NN = födelsedagsbarnets namn, till exempel "Pelle 50 år"]"

3.

Sänd nedanstående information till SLEF, Skarpskyttegatan 13 A 3, 00120 Helsingfors, eller per e-post, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Det går också bra att ringa, tfn (09) 6811 5620.

”I samband med min bemärkelsedag önskar jag komma ihåg SLEF:s ____________________-arbete. I ett upprop har jag bett dem som vill komma ihåg mig att betala in en summa till SLEF:s konto FI45 4055 1120 0020 96, BIC: HELSFIHH, märkt med meddelandet: ”NN XX år”. [NN står för födelsedagsbarnets namn]. Tidpunkten för bemärkelsedagen är ____________.”

Avsluta detta infomeddelande till SLEF med ditt namn och dina kontaktuppgifter.

När insamlingen är avslutad, skickar SLEF som tack för gåvan, till den som firat, en sammanställning över de gåvor som kommit in.

Kollekthav-1År 2019 uppbärs följande stiftskollekter i Borgå stift till förmån för SLEF:s arbete i utlandet eller hemlandet:

14 april 2019 Palmsöndagen
För lägerverksamhet för ungdomar inom den lutherska kyrkan i Kenya.

10 november 2019 Reformationsdagen
För Elriminstitutets verksamhet i Istanbul.

• På en valbar helgdag, enligt församlingens eget val, insamlas därtill en officiell kollekt för SLEF:s arbete bland barn och unga i Finland.

• Andra helgen i oktober ägnas traditionellt åt församlingens missionsarbete, till det ändamål och genom de missionsorganisationer inom kyrkan som församlingen själv besluter.

Sparbossa-2Samla medel för SLEF:s missionsarbete i en sparbössa! Beställ en sparbössa från SLEF via e-post, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., eller telefon, +358 (0)50 400 9135.

Tips för sparbössan:
– Ställ den väl synligt!
– Ta som vana att lägga växelpengar i den!
– Använd den i bilen för de passagerare som vill betala för skjuts!
– Ge kollekt under radio- eller TV-gudstjänster!

Introducera tema-sparbössor!
Exempelvis en skild sparbössa för en speciell penningvalör, till exempel tiocentsslantar. Du kan också välja ett tema som du samlar till. Det ska gärna vara något som någon blir glad av, till exempel:

   • Hjälp barn i Kenya
   • Byns kyrka
   • Söndagsskolan
   • Hjälp i nöden
   • Yrken åt unga
   • Ge någon en kristen bok
   • Bibeln till mitt modersmål
   • Körer och musik
   • Skolböcker
   • Fortbildning
   • Verktyg att starta yrkesbanan med
   • Vatten till byn
   • Försoning och fred

Adventstiden, julen, fastan och sommaren är tider då man antingen frossar eller försöker avstå från något. Under sådana tider är det särskilt angeläget att dela med sig till andra. Får man mycket, kan man ju gärna ge något vidare – och lever man återhållsamt, blir det kanske något över för andra i stället!

SLEF:s hjälpverksamhet stöder kristna bröder och systrar i andra länder genom tre årliga insamlingar. Se årets aktuella insamlingar här!