Jesus-rider-in-i-Jerusalem1 advent
Matt 21:1–9
Jag har sett många åsnor under den tid jag bodde i Kenya, men faktiskt aldrig någon rida på en. Åsnorna användes i stället som packdjur eller dragdjur. En kung i Israel red sällan på en åsna. Men i evangelietexten för första söndagen i advent rider Jesus in i Jerusalem på en åsna som kung.

l denna händelse finns mycken symbolik och många anspelningar på Gamla testamentet. När Jesus kom ridande på åsnan, insåg mänskorna att en ny kung skulle krönas. Därför tog de av sig mantlarna och lade dem på vägen samt bröt palmblad och ropade ”Hosianna!”, vilket betyder ”Herre rädda oss!” eller ”Herre fräls!”.

Det är uppenbart att folket såg Jesus som sin nye kung och att Jesus ville ha det just så. Han förberedde aktivt sitt intåg i Jerusalem.

Läs mer ...

Den-yttersta-domen”Herrens dag” skall bli en överraskningarnas dag. Den skall komma som en ”tjuv om natten”. Men också det som Herren gör och säger ska vara överraskande. Han ska ställa endel mänskor på sin högra sida och säga till dem: "Kom, ni min Faders välsignade." Och han ska ange orsaken: "Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Då ska de som får höra det, förvånat svara: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka?"

Det är Jesus Kristus som håller allt i sin hand denna överraskningarnas dag. Han församlar alla folk till sig. Och precis som en herde skiljer fåren från generna, skiljer han mänskorna från varandra. Indelningen i texten är tydlig. ”Får–getter”, ”höger–vänster”, ”liv–död” och ”kom–gå bort”.

Läs mer ...

Jesus-undervisar-larjungarnaAndra söndagen i advent

Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma svarade han dem: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er." Till sina lärjungar sade han: "Det skall komma en tid, då ni längtar efter att få se en enda av Människosonens dagar, men ni kommer inte att få det. Man skall säga till er: Se, där är han, eller: Här är han. Men gå inte dit, och följ inte med. Ty liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ända till den andra, så skall Människosonen vara på sin dag. (Luk 17:20–24)

Enligt vår tideräkning har det snart gått 2000 år sedan vår Herre och Mästare Jesus Kristus korsfästes, dog och uppstod. Vi tycker att det är en lång tid, vi som är mer än någonsin pressade av tid, stress och snabba förändringar. Vi vill se direkta resultat av vår möda och våra strävanden.

Läs mer ...

OljelampaUppbrottets söndag

Var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne. Det är som när en man reste bort. Han lämnade sitt hus och gav sina tjänare i uppdrag att sköta var och en sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaksam. Vaka därför! Ni vet inte när husets herre kommer, om det sker på kvällen eller vid midnatt eller på efternatten eller på morgonen. Vaka, så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Vad jag säger till er, det säger jag till alla: Vaka! (Mark 13:33–37)

När jag var barn och hörde om att man borde vaka, fattade jag saken helt konkret och tänkte att man borde försöka låta bli att somna på kvällen, för tänk om Jesus kom under natten medan jag sov.

Läs mer ...