Johannes-doparen-i-fangelseTredje söndagen i advent
•Text: Matt 11:2–10

Johannes tvivlade på om Jesus är Messias. Det är ganska överraskande, Johannes var ju ändå den man som Jesus kallar den största bland människorna. Men egentligen är det inte så konstigt. Vi kan tänka på Jesu tolv lärjungar, apostlarna, som är kyrkans grundpelare. (Ef 2:20)

Till en av dem, Petrus, säger Jesus uttryckligen: Du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. (Matt.16:18). Och till denne säger Jesus kort därefter: Gå bort ifrån mig, Satan! (Matt. 16: 23). Petrus kom senare att förneka sin Mästare. Hur i all världen får vi det här att gå ihop med att apostlarna samtidigt är trons fäder och kyrkans grundpelare?

Läs mer ...

Den-yttersta-domen”Herrens dag” skall bli en överraskningarnas dag. Den skall komma som en ”tjuv om natten”. Men också det som Herren gör och säger ska vara överraskande. Han ska ställa endel mänskor på sin högra sida och säga till dem: "Kom, ni min Faders välsignade." Och han ska ange orsaken: "Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Då ska de som får höra det, förvånat svara: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka?"

Det är Jesus Kristus som håller allt i sin hand denna överraskningarnas dag. Han församlar alla folk till sig. Och precis som en herde skiljer fåren från generna, skiljer han mänskorna från varandra. Indelningen i texten är tydlig. ”Får–getter”, ”höger–vänster”, ”liv–död” och ”kom–gå bort”.

Läs mer ...

Dop-i-Kenya-BJernSöndagen efter Trettondagen
Nya testamentet använder olika ord och uttryck för att beskriva vad det kristna dopet innebär. Det är helt klart att dopet är någonting annat än en namngivningsceremoni. Där talas om pånyttfödelse, om död och uppståndelse med Kristus, om att iklädas Kristus och om att bli frälst. Om pånyttfödelsen i dopet skriver evangelisten Johannes:

Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” Nikodemus sade: ”Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?” Jesus svarade: ”Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike." (Joh 3:3–5)

Läs mer ...

Brollopet-i-KanaAndra söndagen efter trettondagen
Text: Joh 2:1–11

Jesu mor sade till Jesus: ”De har inget vin”. Jesus, hans mor och lärjungarna var bjudna på bröllopsfest i Kana. Förmodligen var så gott som alla i byn Kana inbjudna, och därtill folk från närstående byar, till exempel från Nasaret.

Att vinet tog slut var inte bara en olägenhet utan en social katastrof och skam. Familjen skulle känna av skammen i tiotals år, och de nygifta skulle eventuellt betrakta händelsen som ett dåligt omen inför sitt äktenskap.

Läs mer ...