Talenten-i-akernText: Matt 25:14–30

Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent – var och en efter hans förmåga. Sedan gav han sig i väg.

Läs mer ...

SaligprisningarnaMatt 7:15-23

Jesus varnar sina lärjungar för falskhet som kommer att utövas i hans namn. Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får. Vår uppfattning om vad som är rätt och riktigt, sant och falskt, baserar sig hur vi upplever det vi hör och ser. Vi betraktar hur många deltagare och vilken atmosfär samlingen har.

Läs mer ...

Jesu-ve-over-staderna-litenElfte söndagen efter pingst

• Tredje årgångens evangelium: Matt 11:20–24

Sedan började Jesus gå till rätta med de städer där han hade utfört sina många kraftgärningar och förebrå dem att de inte hade omvänt sig. ”Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de kraftgärningar som har utförts hos er hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon, skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska.

Läs mer ...