Pingstdagen
• Text: Joh 14:23–29

PingstdagenDen första kristna pingstdagen blev en explosion av liv. Kyrkan föddes och dödsrikets portar har aldrig kunnat övervinna henne, och kan aldrig göra det.

Varför är pingsten så oerhört viktig? Kyrkan är Kristi kropp. Vi är tillsammans Kristi Kropp. För att en kropp ska ha liv, måste den andas. Den som ger upp andan ger upp livet. Jesus gav upp andan på korset. Han gav sitt liv för oss. Men han gjorde mer än så: Han gav oss livet. Han gav upp andan för att kunna sända oss Anden.

Läs mer ...

Jesu-missionsbefallningTreenighetssöndagen
Evangelitext: Matt 28:16–20

Orden i dagens evangelitext är välbekanta för oss. Avsnittet brukar kallas ”Jesu missionsbefallning”. Mission betyder sändning. Jesus skulle skicka ut sina sändebud, i första hand lärjungarna, som skulle gå i ett angeläget ärende.

Också i Johannesevangeliet talar Jesus om att sända ut sina sändebud. Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen (Joh 17:18), med andra ord som missionärer och budbärare, för att predika frälsning för världen.

Läs mer ...