Finlands-flaggaVälsigna och bevara vårt land
Texter: Pred 9:13–18, Joh 8: 31–36

Vi lever mitt i en tid som är märkvärdig på många sätt. Aldrig tidigare har vi haft så lång fredstid i vårt land. Aldrig tidigare har vårt land varit så förmöget som under de tio senaste åren. Aldrig tidigare har vi haft så många och så snabba sätt att hålla kontakt med varandra, eller så många och snabba sätt att resa i vårt hemland eller utomlands.

Läs mer ...

Jesus-undervisar-larjungarnaAndra söndagen i advent

Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma svarade han dem: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er." Till sina lärjungar sade han: "Det skall komma en tid, då ni längtar efter att få se en enda av Människosonens dagar, men ni kommer inte att få det. Man skall säga till er: Se, där är han, eller: Här är han. Men gå inte dit, och följ inte med. Ty liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ända till den andra, så skall Människosonen vara på sin dag. (Luk 17:20–24)

Enligt vår tideräkning har det snart gått 2000 år sedan vår Herre och Mästare Jesus Kristus korsfästes, dog och uppstod. Vi tycker att det är en lång tid, vi som är mer än någonsin pressade av tid, stress och snabba förändringar. Vi vill se direkta resultat av vår möda och våra strävanden.

Läs mer ...

Johannes-doparen-1Tredje söndagen i advent

• Text: Joh 1:35−37

Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sade: ”Där är Guds lamm.” De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde efter Jesus.

Bön: Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning och ljus. Gör oss mottagliga för ordet och låt det beröra vår själ. Ge oss av ordet den vägkost vi behöver, var och en av oss. Gör oss villiga att tjäna dig i ord, i tanke och i handling. Amen.

I evangelietexten möter vi Johannes Döparen. De flesta av oss har läst om honom i Bibeln. Mänskligt sett var han en speciell person. Han levde enkelt och asketiskt. Gräshoppor och vildhonung var hans föda när han vandrade runt i öknarna i Judeen. Vilken intressant gestalt!

Läs mer ...