Wittenberg-Slottskyrkan-tesernaJag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro. Rom 1:16–17

Den 31 oktober 1517 spikade bibelforskaren, professorn i gammaltestamentlig exegetik Martin Luther upp de berömda nittiofem teserna på slottskyrkans i Wittenberg port. Det var hammarslag som ekade ut över hela kristenheten och blev startpunkten för den reformation, som är den mest omfattande och djupgående i hela kyrkans historia.

Läs mer ...

Jesu-sandebud-himmelsk-brollopsinbjudan-21 söndagen efter pingst

• Text: Matteus 22:1–14

Det är nyttigt för oss mänskor att vi ställer oss framför Ordets spegel och betraktar bilden. Inte sällan upplever vi ett starkt behov av att peka finger på våra medmänskor och gärna fokusera på deras brister.

Vi har så mycket lättare att tala om andras synder än våra egna. Till mycket större nytta för oss själva och andra är det om vi istället pekar på de fel och brister vi ser i en spegelbild.

Läs mer ...