Jesus-och-hans-Far17 söndagen efter Pingst
Text: Joh 5:19–21

Jesus svarade dem: "Jag säger er sanningen: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen. Fadern älskar Sonen och visar honom allt han gör, och större gärningar än dessa ska han visa honom så att ni blir förundrade. För liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vilka han vill.” (Joh 5:19–21)

Av alla kontraster som finns i världen finns det en som alltid har fascinerat människan mer än något annat. Långt mer än sorg och glädje, natt och dag och rentav ljus och mörker står två ord och gnager mot varandra i vårt innersta; liv och död.

Läs mer ...

Jesus-vid-Betesda15 söndagen efter pingst

Därefter inföll en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid Fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska heter Betesda. Den har fem pelargångar, och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Där fanns en man som hade varit sjuk i trettioåtta år.

Då Jesus såg honom ligga där och visste att mannen hade varit sjuk så länge, sade han till honom: "Vill du bli frisk?" Den sjuke svarade honom: "Herre, jag har ingen som leder mig ner i dammen när vattnet kommer i rörelse, och när jag själv försöker ta mig dit, hinner någon annan före mig." Jesus sade till honom: "Stig upp, ta din bädd och gå!" Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. (Joh 5:1–9)

Läs mer ...

Head-of-Christ-av-Warner-Sallman-194014 söndagen efter pingst

När Jesus gav oss det dubbla kärleksbudet befallde han två saker: För det första att vi skall älska Gud över allt annat och för det andra att vi skall älska vår nästa lika mycket som oss själva.

Den stora förebilden för oss människor när det gäller kärleken till nästan är Jesus. Han levde ett liv i självutgivande kärlek, förbarmade sig över sjuka och handikappade, sökte upp de förlorade, tog sig an den tidens föraktade och utstötta, publikaner och skökor, han gjorde gott och hjälpte alla.

Till sist gav han oss ett yppersta bevis på sin kärlek när han dog en ställföreträdande död för oss syndiga människor, och friköpte oss från våra synder och öppnade vägen till det eviga livet för oss.

Läs mer ...

Jesus-Marta-MariaSaker ställda på huvudet

Sextonde söndagen efter pingst

Text: Luk 10:38–42

De två systrarna Marta och Maria är så typiska, vardera på sitt sätt, i sin livshållning. Motsatser till den grad att varderas uppträdande ställer den andras på huvudet.

Vissa av oss tillhör typen som ständigt behöver känna att det vi gör är till nytta. Andra blir återigen aldrig färdiga med att lyssna och förändras. Vilkendera är du då? Kan typerna förenas i samma person?

Läs mer ...