kvallshimmel-Safari-06-15 söndagen i fastan

Försonade genom Kristi lidande

På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar, för att i sig själv göra de båda till en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen. (Ef 2:12–16)

Av nåd är vi frälsta, och inte av gärningar. Den som inte vet vad frälsning är, drar genast slutsatsen: Alltså spelar gärningarna ingen roll. Men i själva verket spelar de en mycket stor roll. 

Läs mer ...

Gabriel-och MariaMarie bebådelsedag

Johannes Döparens mor, Elisabeth, sade till Maria: Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt! Det handlar om välsignelse på tre sätt: Maria är mer välsignad än andra kvinnor. Jesus är välsignad. Och det här kommer att leda till att välsignelsen går vidare.

De två första har att göra med vår frälsning, det tredje handlar om vår uppgift som kristna. För att vi ska förstå hur välsignad Maria är vill jag visa på en spännande likhet mellan det gamla och det nya förbundet.

För trettio år sedan utkom en film som hette Jakten på den försvunna skatten. Huvudpersonen Indiana Jones skulle försöka hitta förbundsarken. Filmen byggde på en historisk sanning, förbundsarken är försvunnen.

Läs mer ...