SaligprisningarnaMatt 7:15-23

Jesus varnar sina lärjungar för falskhet som kommer att utövas i hans namn. Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får. Vår uppfattning om vad som är rätt och riktigt, sant och falskt, baserar sig hur vi upplever det vi hör och ser. Vi betraktar hur många deltagare och vilken atmosfär samlingen har.

Läs mer ...