Head-of-Christ-av-Warner-Sallman-194014 söndagen efter pingst

När Jesus gav oss det dubbla kärleksbudet befallde han två saker: För det första att vi skall älska Gud över allt annat och för det andra att vi skall älska vår nästa lika mycket som oss själva.

Den stora förebilden för oss människor när det gäller kärleken till nästan är Jesus. Han levde ett liv i självutgivande kärlek, förbarmade sig över sjuka och handikappade, sökte upp de förlorade, tog sig an den tidens föraktade och utstötta, publikaner och skökor, han gjorde gott och hjälpte alla.

Till sist gav han oss ett yppersta bevis på sin kärlek när han dog en ställföreträdande död för oss syndiga människor, och friköpte oss från våra synder och öppnade vägen till det eviga livet för oss.

Läs mer ...

NaamanTrettonde söndagen efter pingst

• Text: 2 Kon 5:1–15

Men hans tjänare gick fram och talade till honom och sade: "Min fader, om profeten hade begärt något svårt av dig, skulle du då inte ha gjort det? Hur mycket mer nu då han endast har sagt till dig: Tvätta dig, så blir du ren!" Då for han ner och doppade sig i Jordan sju gånger, så som gudsmannen hade sagt. Och hans kött blev friskt igen som en ung pojkes kött, och han blev ren.

Läs mer ...