Den-kananeiska-kvinnan2 söndagen i fastan
Text: Matt 15:21–28
Jesus hade begett sig till området kring Tyros och Sidon som var kuststäder vid Medelhavet norrom Galiléen. Men varför kom Jesus dit, till ett område som främst beboddes av hedningar? Vi kan tänka oss att Jesus kom dit för att kunna vila och få vara i lugn och ro med sina lärjungar. I Markus evangelium läser vi att Jesus tog in i ett hus, eftersom han inte ville att någon skulle få veta att han befann sig där.

I dessa hamnstäder var Jesus inte så känd som i Galiléen, men det berättas att från det kom människor också från dessa trakter för att be om hjälp av Jesus.

Läs mer ...

Jesus-frestasMark 1: 12–13

Då Jesus blev frestad i öknen var det något som ingick i en större plan. Han mötte försåtliga frestelser vars avsikt var att få honom att välja en annan väg än den som Fadern hade bestämt.

Med hänvisning till Gud ord vann han över dem. Sedan den dagen vet vi, att vi har en frälsare som kan hjälpa när vi frestas eftersom han själv har blivit frestad – men utan att falla. Men i berättelsen om frestelserna finns också ett budskap till Kyrkan.

Läs mer ...