Gabriel-och MariaMarie bebådelsedag

Johannes Döparens mor, Elisabeth, sade till Maria: Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt! Det handlar om välsignelse på tre sätt: Maria är mer välsignad än andra kvinnor. Jesus är välsignad. Och det här kommer att leda till att välsignelsen går vidare.

De två första har att göra med vår frälsning, det tredje handlar om vår uppgift som kristna. För att vi ska förstå hur välsignad Maria är vill jag visa på en spännande likhet mellan det gamla och det nya förbundet.

För trettio år sedan utkom en film som hette Jakten på den försvunna skatten. Huvudpersonen Indiana Jones skulle försöka hitta förbundsarken. Filmen byggde på en historisk sanning, förbundsarken är försvunnen.

Läs mer ...

Jesus-bespisar-5000Fjärde söndagen i fastan
Livets bröd. Joh 6:1–15

Lärjungarna hade varit stressade. De hade blivit utsända av Jesus för att gå omkring i byarna och predika omvändelse, och Jesus hade också gett dem makt över de onda andarna och makt att bota sjuka. De hade haft fullt upp, och de var alldeles säkert ganska trötta efter detta.

När de kom tillbaka till Jesus insåg han att de behövde vila sig lite så att de inte skulle bli alldeles slutkörda.

I Markus 6 säger Jesus till lärjungarna: ”Kom med till en öde plats där ni kan få vara ensamma och vila er lite.”

Nu går det ju inte alltid som vi människor planerar, och tydligen skulle Jesus inte heller vara förskonad från detta. (Det står ju faktiskt skrivet att han var ”prövad i allt som vi”!)

Läs mer ...