Jesus-och-den-blinde-mannen20 söndagen efter pingst • Text: Joh 9:24–38

Berättelsen i Joh 9 om hur Jesus botade en blindfödd man är som ett långt och noggrant förhörsprotokoll med fem huvudpunkter. Men varför har så mycket kring detta under fått så mycket plats i vår Bibel? Ja, en bidragande orsak är att Jesu under i alla tider tagits emot inte bara i hänförd tro, utan också skeptiskt ifrågasatts. Under är ju händelser som normalt inte händer.

Läs mer ...

Ett-nytt-bud-ger-jag-erText: Mark 12:28–34

En av de skriftlärda som hörde dem diskutera fann att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram till honom och frågade: ”Vilket är det största av alla buden?” Jesus svarade: ”Det största är detta: Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa.” Den skriftlärde sade: ”Du har rätt, Mästare, det är sant som du säger. Han är en, och det finns ingen annan än han. Och att älska honom av hela sitt hjärta och av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer.” När Jesus hörde att mannen hade svarat förståndigt, sade han till honom: ”Du är inte långt från Guds rike.” Sedan vågade ingen fråga honom längre. (Mark 12:28–34)

– Du är inte långt från Guds rike.

Läs mer ...