Petrus-kallasI Herrens tjänst
• Luk 5:1-11
Bibeltexten handlar till det yttre om en sjö, båtar, fiskar, nät och att fiska. Men djupast sett handlar den om vad Petrus fick lära sig i Jesu lärjungaskola.

I Gamla Testamentet är havens djup förknippade med kaos, ondska och död. Den som någon gång har simmat eller rört sig på verkligt djupt vatten kan förstå detta. De djupa vattnen bär på något skrämmande och farligt.

Martin Luther säger i en förklaring till denna bibeltext att sjön eller vattnet representerar världen och vidare att fiskarna som simmar i havet står för människorna i världen. De onda krafterna, synden, döden och djävulen vill dra oss ner i de mörka och skrämmande djupen.

Läs mer ...

5:e söndagen efter pingst
Jesu-bergspredikan• Text: Luk 6:36−42

I evangelietexten talar Jesus inledningsvis om barmhärtighet. Barmhärtighet behövs när vi råkat illa ut. Vi kan lida på grund av att andra gjort oss illa men också därför att vi gjort oss själva illa. Andras synder skadar oss, våra egna synder skadar oss.

När vi ser sådant, skall vi visa barmhärtighet. I det eländet är nåd guld värd. Vårt hjärta kan vilja göra en distinktion och ge nåd endast till oskyldigt lidande och inte till den som orsakat sin egen misär. Men vår himmelske Fader gör ingen åtskillnad.

Läs mer ...