Petrus-fiskar-myntNär de sedan var framme i Kapernaum, kom de som samlade in tempelskatten fram till Petrus och frågade: ”Betalar inte er mästare tempelskatt?” ”Jodå”, svarade han.

När Petrus kom hem var det Jesus som frågade först: ”Vad tror du, Simon? Från vilka tar jordens kungar upp tull och skatt? Från sina söner eller från andra?” Han svarade: ”Från andra.” Då sade Jesus till honom: ”Alltså är sönerna fria. Men vi ska inte stöta oss med dem, så gå ner till sjön och kasta ut en krok. Ta sedan den första fisken du får upp och öppna munnen på den. Då hittar du ett silvermynt. Ta det och ge till dem för mig och dig.” (Matt 17:24–27)

I dagens evangelietext får vi höra om att de som tog upp tempelskatten frågade ifall Jesus betalade tempelskatt.

Läs mer ...

SaligprisningarnaNär Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem:

”Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud. Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er."  (Matt 5:1–12)

Allhelgonahelgen möter oss med ett brett register av känslor, tankar och bilder som flimrar förbi. Där finns lovsången och glädjen i himlen, de sköna himmelska visionerna om renhet, helhet och fullkomlighet. Vi tänker på helgonen, de heliga, de som dött i tron på Herren Kristus och nu är hemma hos Gud, som slutat kampen, kommit hem, funnit vila.

Läs mer ...

Jairus-dotter-kvinnan-med-blodsjukdom25 sönd efter pingst
Text: Matt.9:18-26

I texten möter vi synagogföreståndaren, en far, som sörjer sin tolvåriga dotter som dött samt en kvinna som söker hjälp efter tolv års sjukdom. Evangelisten Markus skildrar händelsen (Mark 5) mera detaljerat än vad Matteus gör. Markus berättar bland annat att synagogföreståndarens namn var Jairus.

Kvinnan med blodgång hade under lång tid sökt läkarhjälp utan att bli botad. Hon hade hört om Jesus att han kunde bota alla slags sjukdomar. I tro på hans förmåga att bota rörde hon i folkträngseln vid hans mantel och blev helad.

Läs mer ...