Jesus-och-hans-Far17 söndagen efter Pingst
Text: Joh 5:19–21

Jesus svarade dem: "Jag säger er sanningen: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen. Fadern älskar Sonen och visar honom allt han gör, och större gärningar än dessa ska han visa honom så att ni blir förundrade. För liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vilka han vill.” (Joh 5:19–21)

Av alla kontraster som finns i världen finns det en som alltid har fascinerat människan mer än något annat. Långt mer än sorg och glädje, natt och dag och rentav ljus och mörker står två ord och gnager mot varandra i vårt innersta; liv och död.

Läs mer ...