Den-kananeiska-kvinnan2 söndagen i fastan
Text: Matt 15:21–28
Jesus hade begett sig till området kring Tyros och Sidon som var kuststäder vid Medelhavet norrom Galiléen. Men varför kom Jesus dit, till ett område som främst beboddes av hedningar? Vi kan tänka oss att Jesus kom dit för att kunna vila och få vara i lugn och ro med sina lärjungar. I Markus evangelium läser vi att Jesus tog in i ett hus, eftersom han inte ville att någon skulle få veta att han befann sig där.

I dessa hamnstäder var Jesus inte så känd som i Galiléen, men det berättas att från det kom människor också från dessa trakter för att be om hjälp av Jesus.

Läs mer ...

Petrus-sager-mot-JesusFrån den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda, och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt. (Matt 16:21)

Bibelns fyra evangelier ger fyra personliga perspektiv på berättelsen om Jesus Kristus
: Matteus 5–7 ger oss Bergspredikan, Markus är det ”snabba” evangeliet (uttrycket ”strax” används till exempel på följande ställen: Mark 1:20, 6:45, 8:10), Lukas 2 ger oss barndomsberättelserna, och Johannes innehåller mycket som inte finns i de tre andra.

Läs mer ...