Jesus-bespisar-5000Lärjungarna hade varit stressade. De hade blivit utsända av Jesus för att gå omkring i byarna och predika omvändelse, och Jesus hade också gett dem makt över de onda andarna och makt att bota sjuka. De hade haft fullt upp, och de var alldeles säkert ganska trötta efter detta.

När de kom tillbaka till Jesus insåg han att de behövde vila sig lite så att de inte skulle bli alldeles slutkörda.

I Markus 6 säger Jesus till lärjungarna: ”Kom med till en öde plats där ni kan få vara ensamma och vila er lite.”

Nu går det ju inte alltid som vi människor planerar, och tydligen skulle Jesus inte heller vara förskonad från detta. (Det står ju faktiskt skrivet att han var ”prövad i allt som vi”!)

Här gick det nu inte riktigt som planerat. Jesus och lärjungarna gick bort till en öde trakt, men människorna märkte när de for och satte iväg efter dem, och när Jesus och hans lärjungar kom till den öde trakten var den inte alls så öde.

På platsen hade nämligen samlats över 5000 män, och i stället för en välbehövlig vilopaus fick Jesus och hans lärjungar arrangera ett stort friluftsmöte, med allt vad det innebar.

I Markus 6 sägs det att ”Jesus förbarmade sig över dem, för de var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt.” Jesus predikade, och det var säkert inte fråga om någon halvtimmespredikan här inte. Han undervisade dem grundligt, står det i texten.

Jesus såg vad folket behövde, och han gav dem det. De behövde få höra om Guds rike, och Jesus predikade, grundligt, om Guds rike. Sedan gick det också här som det går på våra storsamlingar – efter en tid av förkunnelse och gemenskap blev de församlade hungriga.

Jesus vänder sig då till lärjungarna och börjar förhöra sig om hur det står till med arrangemangen – har lärjungarna klart för sig hur folket ska bespisas?

Filippus, som tänkte ekonomiskt på situationen, räknade ut att inte ens 200 denarer skulle räcka till för att köpa allt det bröd som skulle behövas.

Och Andreas, som av allt att döma var en praktiskt lagd handlingens man, hade fått fram fem bröd och två fiskar, men han konstaterade helt riktigt att detta inte på långa vägar skulle räcka till att mätta alla de församlade. Men så sker något mycket intressant.

I Guds rike och i Jesu närhet gäller nämligen inte våra mänskliga kalkyler och jordiska lagbundenheter. Jesus välsignade det som fanns, och mitt i allt räckte de fem bröden och de två fiskarna åt alla som hade samlats, och inte nog med det, det blev över – tolv fulla korgar!

Vad kan vi lära oss av det här? Jo, att det visst är bra att beräkna och hålla koll på ekonomin, som Filippus, och att vi, som Andreas, ska tänka logiskt och vara realister när det gäller våra egna möjligheter – märk väl att Jesus ingalunda klandrade dem för deras sätt att förhålla sig till situationen.

Men, vi får aldrig, mitt i vårt kalkylerande och vår realism, glömma bort att i Guds rike gäller inte alltid vår matematikbok. Nej, i Guds rike tillämpas ofta himmelska matematikregler, och de är på många sätt annorlunda än våra. Detta både när det gäller att ge och att få.

Om någon, till exempel ”ekonomen” Filippus, skulle ha sagt åt den lille pojken med de fem bröden att han skulle ge mat åt alla de 5000 skulle pojken säkert inte ha vågat ta sig an uppgiften.

Men nu tänkte han inte så, utan han gav det lilla han hade, och när Jesus välsignade det så räckte det till! För när Jesus välsignar det lilla vi har – ja, då kan det i princip räcka hur långt som helst. Bara vi vågar låta honom göra det.

En annan viktig lärdom vi kan få av vår text är detta hur Jesus vill möta våra behov. Jesus såg att lärjungarna behövde vila, och det behovet ville han tillgodose. Folket som samlades behövde grundlig undervisning, och det gav Jesus dem. Sedan när de blev hungriga såg han till att de fick mat så att de blev mättade.

Jesus ser våra behov, och han vill ge oss det som vi behöver. Andliga behov men också lekamliga sådana. Hur är det med oss, med dig? Vad behöver vi? Vad behöver du? Vet du, vi får gå till Jesus med våra behov! Han ser dem, och han vet vad vi behöver, och framför allt vill han möta våra behov.

Han är ännu idag den samme som han var här vid tiden för brödundret. Och ingenting är omöjligt för honom.

Frågan är bara om vi, om du, vågar gå till Jesus med dina behov. För han vill möta våra behov. Vill du låta honom göra det?

Kristian Nyman
farmare, teolog, Esse
*
(Sändebudet 3/2007)