Jesu-uppstandelsePåskdagen

Påskdagen är den dag som Kristi kyrka lever av. Påskdagen är jublets, glädjens och det nya livets dag. Påskdagen är också segerns dag.

Visst var lärjungarna och kvinnorna först fundersamma och osäkra när de fann Jesu grav tom. De undrade vad som riktigt hade hänt. Men så småningom förstod de mer och mer. De mötte Jesus som uppstånden. Oron och sorgen byttes i glädje och hopp. De löften om uppståndelse och liv som Jesus hade gett blev bekräftade. De förstod så småningom att livet hade segrat.

Paulus skriver: Döden är uppslukad i seger. (1 Kor 15:54

Det är i kamp som seger vinns. Kampen mellan Gud och fienden, mellan livet och döden, har härjat ända sedan syndafallet. Men kampen gick in i ett avgörande skede när Gud blev mänska, när oförgängligheten iklädde sig förgängligheten, när evigheten steg in i tiden. Då började den avgörande kampen mellan livet och döden.

Först såg det ut som om döden skulle segra. Guds Son dör på korset. Men Jesus förvandlar döden till liv. Han uppslukar döden och vinner seger. Synden sonas och lagens krav uppfylls. Döden kan inte längre fordra något av den som är i Jesus Kristus.

Den seger Jesu vann ger han åt oss. Det var inte vi som segrade. Det var Jesus som med sin kamp besegrade synd och död. Men han ger oss sin seger. Segern är vår. Vi har fått den. Vi fick den i dopet.

Vi som är döpta till Kristus har iklätt oss Kristus. (Gal 3:27) Eftersom Kristus segrat över döden, är det liv som vi iklär oss när vi ikläs Kristus, Guds liv, evigt liv, Kristi uppståndelseliv.

Det förgängliga kläs alltså i oförgänglighet: Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga klätts i odödlighet, då uppfylls det ord som står skrivet: Döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus! (1 Kor 15:53–57)

Döden är uppslukad, skriver Paulus. Det som är uppslukat finns inte. Det saknar existens. Det är en talande bild som Paulus använder. Det naturliga är att vi tänker tvärtom. Att döden uppslukar livet. Döden skördar allt liv. Döden uppslukar livet. Döden är omättlig. Döden härjar, skördar, förtär, förintar allt liv.

Men påskdagens seger påminner oss om att det är precis tvärtom. Det är döden som är dödad, inte livet. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill ju inte bli avklädda utan påklädda, så att det som är dödligt uppslukas av livet. (2 Kor 5:4) När Kristus segrar överkläds döden av livet, döden uppslukas av livet.

Gud ensam är odödlig. Men han klär oss i odödlighet då han ger oss del i Jesu seger. Det är den segern vi i Kristis kyrka gläds över idag på påskdagen. ”Döden är uppslukad och segern är vunnen.” Kristus har uppstått – ja, han har verkligen uppstått!

Läs mer: Lukas 24:1–12

Stefan Erikson, kaplan,
Pedersöre församling
*
(Sändebudet 4/2004)