Finlands-flaggaVälsigna och bevara vårt land
Texter: Pred 9:13–18, Joh 8: 31–36

Vi lever mitt i en tid som är märkvärdig på många sätt. Aldrig tidigare har vi haft så lång fredstid i vårt land. Aldrig tidigare har vårt land varit så förmöget som under de tio senaste åren. Aldrig tidigare har vi haft så många och så snabba sätt att hålla kontakt med varandra, eller så många och snabba sätt att resa i vårt hemland eller utomlands.

Vi läser idag en text ur 5 Mosebokens kapitel 8. Denna text är aktuell också idag. Den talar om vad som händer när folk inte längre har det svårt. Mose slutar sina ord i dagens text så här: Tro inte att du av egen kraft och förmåga har skaffat dig denna rikedom.

Den alternativa texten för första läsningen, alltså den gammaltestamentliga texten är ur Predikaren. Den talar om en stor konung som tågade mot en liten stad med få invånare. Uppställningen passar bra också för Finland.

Också detta såg jag under solen, en visdom som syntes mig stor: Det fanns en liten stad med få invånare. Mot den kom en stor kung som belägrade den och byggde stora befästningsverk mot den. Där inne fanns en fattig men vis man som räddade staden genom sin vishet. Men ingen kom ihåg denne fattige man. Då sade jag: "Vishet är bättre än styrka", men den fattiges vishet blir föraktad, och ingen lyssnar till det han säger.

De visas ord som hörs i stillhet är bättre än ropet från en härskare bland dårar.
Vishet är bättre än vapen, men en enda som syndar fördärvar mycket gott. (Predikaren 9:13–18.)

Om vi tänker på vår historia, har det hänt alltför många gånger att vår tillvaro har varit hotad, ofta på ett likadant sätt som predikaren skriver om. Egentligen har vårt land klarat från allvarliga kriser så många gånger att det behöver en förklaring.

Vi är beroende av Gud välsignelse. Gud hade välsignat Abraham och lovat att denna välsignelse skall komma till alla hans ättlingar. Israels folk räknade med denna välsignelse. När Jesus talade till judar som trodde på honom förnekade han inte den här välsignelsens betydelse.

Ändå blev dessa judar förvånade då Jesus sade att han verkligen kan göra dem fria. De räknade sig vara fria på grund av att de härstammade från Abraham. De hade inte tänkt på att den yttersta fienden inte är deras grannar, utan synden som binder dem. Det var inte slaveriet i Egypten utan slaveriet i synden som var det yttersta slaveriet. Abrahams välsignelse var en del av Guds plan att frälsa människorna från syndens slaveri.

När vi tänker på en förklaring till varför vårt land fortfarande är självständigt, tänker jag att förklaringen är Guds välsignelse. Vi kan påstå att det är vi själva som har åstadkommit allt och att vårt land har råkat ut för en lång rad av lyckliga slumpartade händelser.

Men våra bibeltexter talar inte om sådant. Vi får vara tacksamma över att Gud älskar oss och vill ge oss det allra bästa. En av hans stora goda gåvor är vårt självständiga fosterland.

Antti Kuokkanen,
kaplan, Hitis

*

(Predikan i Hitis kyrka 6.12.2012)