PingstdagenPingstdagen
• Text: Joh 14:23–29

Den första kristna pingstdagen blev en explosion av liv. Kyrkan föddes och dödsrikets portar har aldrig kunnat övervinna henne, och kan aldrig göra det.

Varför är pingsten så oerhört viktig? Kyrkan är Kristi kropp. Vi är tillsammans Kristi Kropp. För att en kropp ska ha liv, måste den andas. Den som ger upp andan ger upp livet. Jesus gav upp andan på korset. Han gav sitt liv för oss. Men han gjorde mer än så: Han gav oss livet. Han gav upp andan för att kunna sända oss Anden.

För att Kristi kropp ska leva måste den andas. För att Kyrkan ska ha liv måste den leva i den helige Ande. Vi firar den helige Andes utgjutande, inte till minne av pingsten, utan i hopp om en ny pingst. Vi ber Herren att han ännu en gång ska utgjuta sin Ande över Kyrkan.

Vi behöver ny kraft. Vi behöver nytt liv. Vi behöver det levande vattnet. Vi behöver den helige Andes kraft.
Jag tar fasta på tre saker i evangeliet. För det första: Jesus ger inte det som världen ger. För det andra: Han ger oss sin egen frid. För det tredje: Hjälparen påminner om Ordet.

Jag ger er inte det som världen ger, säger Jesus. Vad är det världen ger? Konflikter, avundsjuka, stress och hårdhet.

Men nu kanske någon tänker: Vi har ju allt det där i kyrkan, vi har konflikter, vi är avundsjuka, vi lider av stress och vi präglas ofta av hårdhet. Tyvärr är det så. Det är sant. För vi lever i världen och tar intryck av världen, och vi för en ständig kamp mot vår egen syndiga natur.

Det är därför vi måste vända om till Jesus. Han ger oss försoning. Han kallar oss att vara generösa. Han ger oss frid. Han fyller våra hjärtan med kärlek, genom den helige Ande.

När vi fylls av kärlek blir vi inte hårda, men vi blir fasta i vår tro. Vi kompromissar inte med det som är rätt. Men vi är inte heller hårda mot dem som fallit i synd.

Vi kan inte använda Guds Ord för att såra dem som är skadade av synden. Vi kan bara använda Ordet för att se vad som behöver göras, för att upptäcka synden, och för att visa på nåden och förlåtelsen.

Ibland måste vi ställa diagnosen med hjälp av lagen, och berätta för den drabbade vad som är rätt och var han gick fel. Det kan göra ont för båda parter. Men vi ska göra det i kärlek, i barmhärtighet, fullt medvetna om att vi själva är ofullkomliga.

Jesus säger: Känn ingen oro, tappa inte modet! Vi vet inte hur vi ska tackla alla problem. Vi är kanske svaga i oss själva, vi är kanske hjälplösa, men när Herren utgjuter den helige Ande över oss får vi kraft. Kom, helige Ande!
Jesus säger: Min frid ger jag er. Det här är något alldeles oerhört. Vi får den frid som Jesus har. Det betyder att vi får frid med Gud. Vi lever inte längre i konflikt med Fadern. Vi får den frid som finns mellan Fadern och Sonen.

Vi får friden utan att behöva förtjäna den. Att ge oss den friden kostade Jesus allt. Jesus bytte plats med oss. Han gav bort sin frid med Fadern. Han gav bort sin gemenskap med honom. Han gav sitt liv. Jesus fick smaka dödens vånda för vår skull.

Jesus fick uppleva konsekvensen av vårt uppror mot Gud. Jesus fick se vad det betyder att Gud är borta ur ens liv. Ingenting kan vara hemskare.

Men när Jesus hade försonat oss med Gud, när hans blod hade blivit det fullkomliga offret som utplånar vår skuld, då sa han: Det är fullbordat. En romersk soldat stack upp hans sida, och ut kom blod och vatten: blodet som försonar oss, vattnet som ger oss liv.

Jesus övervann döden, for upp till himlen, och sände oss den helige Ande. Men vi behöver ständigt mera av Andens kraft. Kom, helige Ande!

Den helige Ande leder oss in i sanningen. Den helige Ande visar på Jesus. Den helige Ande påminner om allt vad Jesus har sagt. Och det är inte bara för att friska upp vårt minne.

Han gör det för att förvandla oss, för att förnya oss, för att ge oss nytt liv. Han gör det för att väcka tro i oss, för att stärka vår tro, för att behålla oss i tron.

Om någon älskar Jesus, bevarar han Ordet. Men vi kan inte älska Jesus bara för att vi bestämmer oss för det. Vi kan inte bevara Ordet bara genom att försöka minnas det.

Vi behöver den helige Andes kraft för att fyllas av kärlek till Jesus. Vi behöver hans kraft för att kunna bevara Ordet. Därför ber vi med hela kristenheten: Kom, helige Ande!

Vi behöver kraft från höjden för att i vår tid kunna bekänna Jesus inför världen. Vi behöver Andens kraft för att kunna bevara friden. Vi behöver Andens kraft för att kunna fästa vår inre blick på Jesus, så att vi alltid minns att hans död, hans blod, hans brutna kropp, är den enda grunden för vår frälsning. Vi måste bli mindre, och Jesus måste bli större.

Vi behöver det levande vattnet, för att släcka vår inre törst. Vi behöver Anden för att vi själva tappat andan i våra ansträngningar och vår kamp. Vi behöver ett hjärta av kött, för vi är så hårdhjärtade. Vi behöver Andens hjälp så att vi kan se vår egoism och stolthet, och omvända oss.

Vi behöver elden från himlen, för vi är så svala inför våra medmänniskors nöd. Vi behöver be, och vi får tro att Herren svarar på vår bön: Kom, helige Ande!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Cay-Håkan Englund,
församlingspastor, Bergö
*
(Sändebudet 5/2016)