SaligprisningarnaMatt 7:15-23

Jesus varnar sina lärjungar för falskhet som kommer att utövas i hans namn. Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får. Vår uppfattning om vad som är rätt och riktigt, sant och falskt, baserar sig hur vi upplever det vi hör och ser. Vi betraktar hur många deltagare och vilken atmosfär samlingen har.

Vissa tycks ta den stora mängden som bevis, medan andra litar på den lilla skaran som tecken på äkta kristendom. För en del är talarens, predikantens, prästens eller pastorns förmåga att beröra åhörarna avgörande. För de flesta verkar medias påståenden vara avgörande i frågor som berör den kristna tron.

För dem betyder det mycket hur journalisterna färgar sina nyheter i tidningar, TV, radio och internet. De tänker kanske inte alltid att journalistens egen ”färg” ofta är grön eller röd.

Enligt Jesus är det just färgen, det man är, tänker och gör som är avgörande. Han säger att ”rovlystna vargar” kan komma ”förklädda som får” till kristna sammanhang. Ja, vilka faktorer gör att en falsk profet inte upptäcks. Vilka är fårakläderna?

Det duger till exempel med att vara journalist för en sådan är ju ”neutral”. En neutral människa måste vi väl lita på! Vilka andra fårakläder kan användas? Ja, vad som helst duger. Det kan vara kyrklig eller frikyrklig anställning och utbildning eller hänvisning till frihet från kyrklig och organisationsmässig auktoritet.

Att behärska kristna begrepp, att tala högtidligt eller mjukt enligt respektive samfunds ”predikoton” anses ofta vara ett tydligt bevis på rätt lära.

Kyrkofader Augustinus säger i sin predikan över den aktuella texten att ”många ser bara efter det som liknar ett får, och då blir de bedragna av vargarna” (Evangeliets ljus, Kyrkofädernas skrifttolkning). Sedan fortsätter han: ”Fastor, bön och allmosor kan vara sådana … Många är frikostiga mot de fattiga, men inte av medkänsla utan av ärelystnad. Många ber – eller tycks be – men inte med tanke på att behaga Gud utan människor. Många fastar och visar en beundransvärd förmåga till avhållsamhet och verkar berömvärda vid sidan av dem som har svårt för sådant. Med sådan list fångar de människor. De visar upp en sida för att bedra men gör något helt annat när de plundrar eller dödar den som inte känner igen de förklädda vargarna.”

Augustinus pekar sedan på de gärningar som Galaterbrevet räknar upp som bevis på vad en falsk profet sysslar med. Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, ockultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror , illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike. (Gal. 5:19–21)

Jesus säger nämligen om de falska profeterna: På deras frukt ska ni känna igen dem. (Matt 7:16)Vilka är då de goda frukterna?

Galaterbrevet beskriver också sådana. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. (Gal. 5:22–26)

Timo Saitajoki,
Terjärv

*
(Sändebudet 7/2013)