Jesus-undervisar-av-James-Tissot2:a söndagen efter trettondagen

Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sade: "Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet!” (Mark 1:14–15)

Vad sade Jesus när han predikade Guds evangelium? Det var kort och kraftigt. Han sade: ”Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet!” Nu var Guds rike här. Jesus var mitt ibland dem. Det handlade inte om igår eller i morgon utan om nuet. Guds tid var inne. Men när tiden var inne sände Gud sin Son. (Gal 4:4) Så kommer budskapet genom Ordet också till oss. Det är alltid lika aktuellt. Det handlar inte i första hand om det som har varit eller kommer att bli utan budskapet lyder: Omvänd er och tro på evangeliet! Hur sker det?

Att omvända sig eller att göra bättring är inte mänskans verk. Vi kan läsa i Apg 5:30–31: Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud upphöjt till sin högra sida som furste och frälsare för att ge Israel omvändelse och syndernas förlåtelse. Omvändelsen är alltså en gåva från Gud.

Det lilla ordet "och" har också betydelsen "nämligen" eller "det vill säga". Det inleder ett förklarande tillägg till vad den sanna omvändelsen eller bättringen är. Det är just att tro evangelium.

Alla människor tror på någonting. Men nu vill Jesus att vi skall tro evangelium. Inte tro på vår omvändelse, våra gärningar eller vår tro utan han säger: tro evangeliet! Från det som vi kan, till det som Gud redan har utfört.

Oftast blandar vi mänskor ihop allt detta och vi tror på bättringen och gör evangelium. Vi skulle också så gärna se vår egen tro, men det är som att sluta sina ögon och försöka finna tron inombords – då blir det helt mörkt! Vi kan inte se tron. Därför riktar vi inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. (2 Kor 4:18)

En mänska behöver inte förlita sig på sin omvändelse, bättring, sin tro eller gärningar – gärningar som hon själv har utfört eller de som Kristus har utfört i henne – hon får förlita sig på Kristus. Herren har fullbordat allt för sin egen skull. Jesus har gått till Fadern, därför är rättfärdigheten så viss och så sann. Det är inte någonting ovisst. Detta är evangelium. Något annat evangelium finns inte!

Också idag – nu – är Guds rike här mitt ibland oss eftersom Jesus är hos Fadern som vår rättfärdighet. Och budskapet skall vara detsamma – Guds evangelium skall predikas. Vad är då detta budskap? Inte det att Gud gör den ogudaktige rättfärdig – för det har han redan gjort. Därför förklarar han idag den ogudaktige rättfärdig. Detta är Guds evangelium. Underbart, visst och sant!

Varför är det nu så viktigt att dra denna skarpa gräns? Jo för Herrens minsta är detta av avgörande betydelse. De som måste säga om allt sitt eget: ”Jag har bara synden kvar.” I denna lära skall man inte backa! Paulus skriver:  Falska bröder … hade nästlat sig in. De hade smugit sig in för att spionera på den frihet vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar. Men vi gav inte efter för dem ens ett ögonblick eller underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er. (Gal 2:4–5)

Lars Lövdahl
kaplan, Vasa
*
(Sändebudet 1/2003)