Välkommen på samlingar för tonåringar i Närpes!

Här är programmet för höstterminen 2021:

SLEF Närpes hösten2021 program