ungdomsrådet16-17
 
SLEF:s ungdomsråd väljs för ett år i taget på ungdomskonferensen på årsfesten och samlas 4-5 gånger i året på olika orter i Österbotten.  Ungdomsrådets uppgift är att fundera kring och planera ungdomsverksamheten i SLEF. Ibland är det också med och verkställer evenemang och läger.  Regelbundet utvärderas verksamheten som genomförts. Om du har idéer, tankar och åsikter om SLEF:s ungdomsverksamhet, får du gärna vända dig till någon av ungdomsrådets medlemmera eller till t.f. ungdomssekreterare Edny Fors. Be gärna för planeringen och genomförandet av ungdomsverksamheten i SLEF!

Publicerad 11.05.2017
Skriv ut
Dela på Facebook