Kyrkoaret-runt-logoAlbert Häggblom, distriktspräst

I Jerusalem skallade hosiannaropen till Jesu hyllning. Hela staden var i rörelse och folket frågade sig själva och varandra vem Jesus var (Matt. 21:10). I templet fanns också mycket folk och det religiösa livet var särskilt aktivt nu inför påskhögtiden då varje jude skulle betala sin tempelskatt som utgjorde en halv sikel. Sikeln dög dock inte som betalningsmedel, utan måste växlas till en speciell tempelvaluta. Pilgrimerna frambar också sina offer och de som inte hade råd att offra lamm kunde i stället offra duvor. Kommersen var i full gång.

Läs mer ...

Kyrkoaret-runt-logoAlbert Häggblom, distriktspräst

Lovsång är vad som möter oss i två av söndagens texter. Den gamla testamentliga texten från 1 Sam 2:1–2, 6–9 återger en del av Hannas lovsång efter att hon genom gudomligt ingripande fått sonen Samuel och överlämnat honom till att tjäna Herren. I söndagens evangelietext från Luk 1:46–55 möter vi jungfru Marias lovsång över att hon skulle få bli mor till Messias, Jesus Kristus.

Läs mer ...

David Forsblom, ungdomssekreterareKyrkoaret-runt-logo

Den här texten påminner inte riktigt om en typisk Hollywood-film, där allt reder upp sig till sist. Snarare är det så att situationen blir sämre ju längre man läser, och så slutar allting riktigt dåligt. Vad kan man då lära sig av den här pessimistiska texten?

Läs mer ...

Leif Erikson, hemlandsledareKyrkoaret-runt-logo

I texten möter vi två personer som förhåller sig på olika sätt till Herren Jesus. Vi möter synderskan som hyllar Jesus och farisén Simon som är kritisk både mot Jesus och mot den ”dåliga” kvinnan som kommer på besök.

Läs mer ...

Leif Erikson, hemlandsledareKyrkoaret-runt-logo

Texterna på första söndagen i fastan handlar om hur Jesus festas att vandra en lättare och bekvämare väg än att gå upp till Jerusalem och Golgata för att lida och dö. När Jesus berättar om vad som väntar honom i Jerusalem, tar Petrus honom åt sidan och börjar säga emot honom: Gud är nådig mot dig, Herre. Detta skall aldrig hända dig. Så lite hade Petrus förstått av Mästarens uppgift.

Läs mer ...

Kyrkoaret-runt-logoEmma Lönnqvist, studerande, Vasa

I söndagens evangelietext fastnade jag speciellt för slutet på avsnittet där Jesus talar om ledarskap och tjänande. Han nämner en syn på ledarskap som innebär att man beter sig som herre över det folk eller de individer man leder. Den typen av ledarskap tycks ha varit lika vanlig på Jesu tid som den är i dag.

Läs mer ...

Kyrkoaret-runt-logoEmma Lönnqvist, studerande, Vasa

I söndagens evangelietext möter vi Simeon, en man som hade fått veta att han inte skulle dö förrän han sett ”Herrens Smorde” (Luk. 2:26). Under mina år i församlingens barnkörer i Jakobstad minns jag alldeles speciellt en sång vi sjöng som handlade om Simeon och hur det gick till när han fick möta Herrens Smorde.

Läs mer ...

Kyrkoaret-runt-logoSimon Jern, studerande, Vasa

Denna söndag bär det latinska namnet Septuagesima, vilket talar om att det är sjuttio dagar till påsken. Innan påsken kommer dock fastetiden, som vi nu närmar oss. Under fastan stillar vi oss inför Gud och minns hans gärningar framom våra egna.

Läs mer ...

Kyrkoaret-runt-logoDavid Forsblom, ungdomssekreterare

Man brukar säga att vi lever i en väldigt individualistisk tid. Jag har inte levt så länge att jag kan uttala mig om hur det var ”förr i tiden”, men tror ändå att det finns sanning i påståendet.

Läs mer ...

Kyrkoaret-runt-logoRon Lönnqvist, Klippans husfar, Korsholm

I söndagens text får vi läsa om Johannes Döparens mest aktiva tid och om när Jesus blir döpt. När jag läste från tredje kapitlets början insåg jag att Johannes Döparen inte var någon som stryker medhårs eller vänder kappan efter vinden. Han stod upp för sanningen och sa som det var, nämligen att om folket inte omvände sig så skulle de få stå till svars för det de hade gjort. Men kan vi idag göra som Johannes gjorde?

Läs mer ...