Orori-2019-BJernHösten 2011 nåddes SLEF av en kallelse från bibelskolan Lutheran Theological Seminary (LTS) som verkar inom Etiopiens evangeliska lutherska kyrka (EELC). Kallelsen gällde en lärare som kunde undervisa på bibelskolan LTS, som utbildar blivande evangelister och präster. Sedan år 2016 är Heidi och Evans Orori SLEF:s missionärer i Etiopien.

Heidi och Evans Orori är bosatta i Asella, 180 km söder om Addis Abeba, där bibelskolan LTS finns. En ny kurs för blivande evangelister och präster startade hösten 2016. Den är treårig. Evans Orori är en av lärarna på bibelskolan.

Heidi Orori är engagerad i Asella Boarding, ett internatsboende för flickor på samma missionsstation där familjen Orori bor. Internatsflickorna går i skola i stan, men bor på Asella missionsstation. Heidi Orori är också engagerad i kyrkans kör- och musikarbete.

Från 2020 planerar SLEF att sända ytterligare en misssionär till Etiopien: Edny Fors.