Orori-2019-BJernSedan år 2016 är Heidi och Evans Orori SLEF:s missionärer i Etiopien. De är bosatta i Asella, 180 km söder om Addis Abeba, där bibelskolan LTS finns. Evans Orori är en av lärarna på bibelskolan. En ny kurs för blivande evangelister och präster planeras komma igång våren 2020.

Heidi Orori är för närvarande mammaledig men har annars varit engagerad i Asella Boarding, ett internatsboende för flickor på samma missionsstation där familjen Orori bor. Internatsflickorna går i skola i stan, men bor på Asella missionsstation. Heidi Orori är också engagerad i kyrkans kör- och musikarbete.

I slutet av september 2019 sände SLEF en ny missionär till Etiopien: Edny Fors. Efter språkstudier under hösten 2019 inleder Edny Fors sitt arbete i Asella under våren 2020. Hon fungerar som lärare för missionärsbarnen och deltar i elevhemsarbetet. Såväl familjen Orori som Edny Fors har inlett en ny missionärsperiod i Etiopien från år 2020.

Bakgrunden till arbetet i Etiopien är att SLEF år 2011 nåddes av en kallelse från bibelskolan Lutheran Theological Seminary (LTS) som verkar inom Etiopiens evangeliska lutherska kyrka (EELC). Kallelsen gällde en lärare som kunde undervisa på bibelskolan LTS som utbildar blivande evangelister och präster.