Fam-Orori-20.10.15-Etiopien.EdnyForsSedan år 2016 är Heidi och Evans Orori SLEF:s missionärer i Etiopien. De är bosatta i Asella, 180 km söder om Addis Abeba, där bibelskolan Lutheran Theological Seminary (LTS) finns. Evans Orori är en av lärarna på bibelskolan. En ny kurs för blivande evangelister och präster  inleddes år 2020.

Heidi Orori har varit engagerad i Asella Boarding, ett internatsboende för flickor på samma missionsstation där familjen Orori bor. Internatsflickorna går i skola i stan, men bor på Asella missionsstation. Heidi Orori har också varit engagerad i kyrkans kör- och musikarbete.

I slutet av september 2019 sände SLEF en ny missionär till Etiopien: Edny Fors. Efter språkstudier hösten 2019 inledde Edny Fors sitt arbete i Asella våren 2020. Hon fungerar som lärare för missionärsbarnen och deltar i mån av möjlighet i andra upEdnyFors-20.01.21-HeidiOroripgifter. Såväl familjen Orori som Edny Fors har inledde nya missionärsperioder i Etiopien i januari 2020.

Bakgrunden till arbetet i Etiopien är att SLEF år 2011 nåddes av en kallelse från bibelskolan Lutheran Theological Seminary (LTS) som verkar inom Etiopiens evangeliska lutherska kyrka (EELC). Kallelsen gällde en lärare som kunde undervisa på bibelskolan LTS som utbildar blivande evangelister och präster.