Fam-Orori-20.10.15-Etiopien.EdnyForsPå grund av läget i Etiopien har SLEF:s Etiopienutsända 9.11.2021 evakuerats till Kenya. De har visum till Kenya för tre månader. Vi får fortsätta att be för Etiopiens folk och land!

- - -

Sedan år 2016 är Heidi och Evans Orori SLEF:s missionärer i Etiopien. De är bosatta i Asella, 180 km söder om Addis Abeba, där bibelskolan Lutheran Theological Seminary (LTS) finns. Evans Orori är en av lärarna på bibelskolan. En ny kurs för blivande evangelister och präster  inleddes år 2020.

Heidi Orori har varit engagerad i Asella Boarding, ett internatsboende för flickor på samma missionsstation där familjen Orori bor. Internatsflickorna går i skola i stan, men bor på Asella missionsstation. Heidi Orori har också varit engagerad i kyrkans kör- och musikarbete.

Sedan hösten 2019 är Edny Fors missionär i Etiopien. Edny Fors är bosatt i Asella och fungerar som lärare för missionärsbarnen och deltar i mån av möjlighet i andra upEdnyFors-20.01.21-HeidiOroripgifter. Såväl familjen Orori som Edny Fors har inledde nya missionärsperioder i Etiopien i januari 2020.

Sedan februari 2021 är Helena Sandberg utsänd som missionär i Etiopien. Under våren 2021 läser Helena Sandberg språk i huvudstaden Addis Abeba. Från hösten 2021 kommer hennes huvuduppgift att vara utbildning till kristen fostran i Etiopiens Evangelisk-lutherska kyrka (EELC).

Helena-Sandberg

Bakgrunden till arbetet i Etiopien är att SLEF år 2011 nåddes av en kallelse från bibelskolan Lutheran Theological Seminary (LTS) som verkar inom Etiopiens evangeliska lutherska kyrka (EELC). Kallelsen gällde en lärare som kunde undervisa på bibelskolan LTS som utbildar blivande evangelister och präster.