Fam-Orori-16.02.25-Etiopien.GoranSHösten 2011 nåddes SLEF av en kallelse från bibelskolan Lutheran Theological Seminary (LTS) som verkar inom Etiopiens evangeliska lutherska kyrka (EELC). Kallelsen gällde en lärare som kunde undervisa på bibelskolan LTS, som utbildar blivande evangelister och präster. Som en följd av detta kallades Heidi och Evans Orori av SLEF till missionärstjänst i Etiopien i maj 2015. På påskannandagen 2016 fick Heidi och Evans Orori arbetstillstånd inom EELC i Etiopien.

Heidi och Evans Orori är bosatta i Asella, 180 km söder om Addis Abeba, där bibelskolan LTS finns. En ny kurs för blivande evangelister och präster startade hösten 2016. Den är treårig. Evans Orori är en av lärarna på bibelskolan.

Heidi Orori är engagerad i Asella Boarding, ett internatsboende för flickor på samma missionsstation där familjen Orori bor. Internatsflickorna går i skola i stan, men bor på Asella missionsstation. Heidi Orori är också engagerad i kyrkans söndagsskol- och kvinnoarbete.