Istiklal-07.10.21b-GoranS

Istanbuls Lutherska Kyrka (ILK) består av en luthersk församling i Istanbul, en luthersk församling i Izmir och en luthersk församling i Peshtera i Bulgarien. Lutherska gemenskaper finns också på ett par andra orter. ILK grundades år 2004.

Den lutherska församlingens gudstjänster i Istanbul hålls i en gammal armenisk-katolsk kyrka i Karaköy. Gudstjänsterna, som hålls på turkiska, samlar cirka 50 vuxna och barn. Förutom högmässor och dopskola deltar församlingen också i produktionen av kristna radio- och TV-program. Församlingen bedriver också kvinnoarbete, diakoniarbete och musikarbete. Varje vecka samlas kvinnorna till kvinnosamling. Därtill samlas församlingen varje vecka till bibelstudium. På torsdagseftermiddagrna serveras te för den som droppar in. På kvällen hålls andakt och bibelundervisning. För kristna barn, unga och familjer arrangeras läger.

Istanbul-07-10-OlofJPå apostlarna Paulus och Johannes tid var befolkningen i Mindre Asien till stor del kristen. Konstantinopel, numera Istanbul, var under tusen år den östromerska kyrkans centrum. Också under det muslimska kalifatets tid hade minoriteter sin givna plats och fick själva ordna sina inre angelägenheter. Kristna och judar hade en oberoende ställning som ”Bokens folk”. 

Den kristna närvaron i området är i dag blygsam. Under förra århundradet minskade den kristna befolkningen i staden Istanbul från cirka 20 % till 0,2 %. De flesta av dessa kristna tillhör landets etniska minoriteter. Emigrationen bland dessa minoritetsgrupper har varit stor. I staden Istanbul utgör de kristna idag 60 000–70 000 av stadens 17 miljoner invånare.

Lutherska församlingen i Izmir

Izmir (Bibelns Smyrna) är Turkiets tredje största stad. År 2012 kom en man från Izmir med en begäran till Istanbuls Lutherska Kyrka om att få en präst till Izmir. Sedan hösten 2012 samlas nu en liten luthersk församling i Izmir. Församlingen samlas i en vacker, fransk katolsk kyrka, rätt centralt belägen i staden, som har 5 miljoner invånare. I Izmirs lutherska församling döptes år 2013 tre personer. I Izmir döptes två personer på påsken 2016. Sedan 2014 hålls innan söndagsmässorna undervisning om den kristna gudstjänsten.

Peshtera lutherska församling, Bulgarien

Peshtera-11-JohannaWI staden Peshtera i södra delen av Bulgarien bor omkring 19 000 bulgarer, varav några tusen kallas millet-turkar. Det är ett folk som härstammar från Turkiet och har turkiska som modersmål. I Peshtera finns en gammal skofabrik och en läkemedelsinsdustri, men det är inte lätt att hitta jobb i området.

I Peshtera finns en luthersk församling, som är systerförsamling till Istanbuls lutherska församling. På stadens gator dras ungdomarna ofta in i drogproblem, men genom församlingen har många fått en gemenskap som ersätter droggängen. 

Många hem i staden saknar värme. Barnen går ofta barfota, också vintertid. För att hjälpa upp situationen har församlingen i Peshtera under de senare åren tillverkat smycken för försäljning. Inkomsterna hjälper församlingsborna med värme, mediciner och andra nödvändiga förnödenheter.

Församlingsarbetet i Peshtera i Bulgarien stöder byns ungdomar för att ge dem en dräglig framtid och för att de ska förkovras i Guds ord.

Krushevo lutherska församling, Bulgarien

Pastorn från Peshtera har besökt en av grannbyarna med Guds ord. Besöken i Krushevo har varit välsignade. För varje vecka har deltagarantalet i söndagsmötena ökat. Ungdomskvällarna har varit lyckade, de har som mest samlat 25 ungdomar. Grundläggande bibelundervisning har getts under kvällarna. Också barnen samlas till undervisning i Guds ord.