Samburusang-ute-06.04.09-AnnaD

Sedan år 2002 har SLEF och Wycliffe Raamatunkääntäjät ett samarbetsavtal om bibelöversättningsarbete. Wycliffe, som är en världsomspännande organisation för bibelöversättning, har i Kenya samarbete med den kenyanska organisationen Bible Translation & Literacy (BTL). BTL jobbar i samarbete med Wycliffe Global Alliance främst med översättning av minoritetsspråk i Kenya. BTL har omkring 110 anställda, dels bibelöversättare på ett femtontal platser i landet, dels kontors- och övrig servicepersonal. Översättningsprojekten administreras från BTL:s huvudkontor i Nairobi. 

Bibelöversättare från SLEF

SLEF:s bibelöversättningsprojekt i Kenya i samarbete med BTL sker genom att två av SLEF:s missionärer fungerar som tekniska översättningskonsulter för översättningen av Bibeln till samburuspråket. SLEF:s missionärer, Anna och Magnus Dahlbacka, blev år 2005 knutna till bibelöversättningsprojektet i Samburu, som inleddes samma år. Sedan år 2014 är SLEF:s missionärer Eva och Ove Gädda knutna till projektet. De bidrar med olika stödfunktioner, bland annat genom att undervisa missionärsbarnen och genom att via praktiska insatser uppmärksamma närsamhället på den pågående bibelöversättningen.

De första bibeldelarna på samburu

Sommaren 2011 utkom den första bibeldelen, Lukasevangeliet, på samburuspråket. Dessförinnan hade samburustammen i många år väntat på Bibeln på sitt språk. Under år 2014 utgavs följande bibelbok, Matteusevangeliet. I juni 2015 utges den tredje bibelboken, sju brev från Nya Testamentet, Galaterbrevet, 1–2 Tessalonikerbreven, brevet till Filemon, 1–3 Johannesbreven.

Samburufolket

Samburu-001-AnnaDahlbackaSamburuerna är nära släkt med masajerna, men kan inte använda sig av masajbibeln, eftersom orden i den ger upphov till väsentliga missförstånd, trots att språken är besläktade. Samburustammen med några hundratusen individer är en av Kenyas drygt 40 folkstammar. De lever som halvnomader, håller boskap och bor i låga hyddor av kvistar och jord, med djuren tätt inpå. Kännspakt för stammen är indelningen i åldersgrupper enligt sjuårsintervaller. Både flickor och pojkar omskärs innan de anses vuxna och redo för äktenskap. Samburuerna bär färggranna pärlsmycken. Gifta fruar visar sin status genom mängden smycken de bär.

Bibelöversättningsprojekt och skriftspråk för samburuspråket

Bibelöversättningsprojektet i Samburu kom igång på allvar i mitten på 2000-talet. I samburuprojektet jobbar förutom Anna och Magnus Dahlbacka tre lokala bibelöversättare. Projektet har för närvarande finansiering till och med år 2017. Det betyder att Nya testamentet borde vara klart till dess, vilket blir en verklig utmaning med en så strikt tidtabell. 

För närvarande pågår en ljudinspelning av Nya Testamentet på samburuspråket. Planen är att Nya testamentet lanseras både som tryckt och inspelad version. Ove Gädda och Wilfred lenaisimoi arbetar med ljudinspelningen.

Parallellt med bibelöversättningen pågår också utarbetandet av ett skriftspråk för samburu. Anna Dahlbacka har utarbetat ett förslag till ortografi (stavningssätt) som nu håller på att granskas av behöriga myndigheter. Arbetet sker i tre faser, varav den första nu är godkänd.

Se Aktuellt om bibelöversättningen i Samburu, Kenya