Magnus Dahlbacka är utbildad internationell bibelöversättningskonsult och sedan år 2018 anknuten till den kenyanska bibelöversättningsorganisationen Bible Translation and Literacy (BTL) som en av deras bibelöversättningskonsulter.

Åren 2006–2017 utarbetades i Samburu, Kenya, en översättning av Nya testamentet till samburuspråket, den första i sitt slag. Från SLEF deltog Anna och Magnus Dahlbacka i arbetet, i samarbete med lokala bibelöversättare. I april 2019 sändes den färdiga versionen till SydKorea för tryckning. Ären 2014–2017 deltog Eva och Ove Gädda i arbetet bland annat med en audioversion av Nya testamentet på samburu. Målet är att kunna ge ut Nya testamentet muntligt samtidigt som det tryckta Nya testamentet ges ut. Parallelt med detta arbetade Anna Dahlbacka med skriftspråksutvecklingen av samburuspråket, ett banbrytande arbete. En ordbok är i det närmaste klar.

I Samburu fortsätter de lokala bibelöversättarna med Gamla testamentet. SLEF:s missionär Magnus Dahlbacka är involverad i detta arbete som en av dess konsulter, Magnus Dahlbacka mestadels med bas i Finland.

Bibelöversättningsprojektet tillhandahåller tillsvidare telefonkort där sju brev från Nya Testamentet, 31 bibelberättelser och Jesusfilmen finns med. Jesusfilmen på samburu har visats ett 60-tal gånger runt om i Samburu-bygden.

Utgivningen av Nya testamentet på samburuspråket är planerad att äga rum 14.12.2019 i Maralal, Samburu, Kenya.