I Maralal, i Samburu, har Anna och Magnus Dahlbacka sedan 2006 samt Eva och Ove Gädda sedan 2014 arbetat med ett pågående bibelöversättningsprojekt med målet att få Nya Testamentet översatt till samburuspråket. Själva bibelöversättningen av Nya Testamentet till samburu är klar. Målet är att det trycks under år 2019. Anna Dahlbacka har bistått med skriftspråksutveckling av samburuspråket, ett banbrytande arbete. En ordbok är i det närmaste klar.

I Samburu fortsätter de lokala bibelöversättarna även med Gamla testamentet. Förhoppningen är att Magnus Dahlbacka kan involverads även i detta arbete, mestadels med bas i Finland.

Magnus Dahlbacka är även utbildad internationell bibelöversättningskonsult. I februari 2018 blev Magnus Dahlbacka anknuten till den kenyanska bibelöversättningsorganisationen Bible Translation and Literacy (BTL) som en av deras bibelöversättningskonsulter.

Bibelöversättningsprojektet tillhandahåller telefonkort där sju brev från Nya Testamentet, 31 bibelberättelser och Jesusfilmen finns med. Målet är att kunna ge ut Nya testamentet både muntligt och skriftligt samtidigt som det tryckta Nya testamentet ges ut. Jesusfilmen på samburu har visats ett 60-tal gånger runt om i Samburu-bygden.