Magnus Dahlbacka är utbildad internationell bibelöversättningskonsult och sedan år 2018 anknuten till den kenyanska bibelöversättningsorganisationen Bible Translation and Literacy (BTL) som en av deras bibelöversättningskonsulter.

Den 14 december 2019 hölls en stor fest i Maralal, Samburu, då det första Nya testamentet på samburuspråket gavs ut. Festen samlade ca 2500 personer. Gäster från olika delar av Kenya deltog, liksom gäster från USA och Finland. Nya testamentet gavs ut både i tryckt version och i audioformat. Audioversionen finns på telefonkort (minneskort) där förutom Nya Testamentet också finns bibelberättelser, sånger och Jesusfilmen. Också den första ordboken på samburu–engelska gavs ut vid utgivningsfesten. Upplagan på totalt 5000 exemplar av Nya testamentet blev snabbt slutsåld. En ny upplaga kommer att tas.

Historien bakom Nya testamentet på samburu är att en översättning av Nya testamentet till samburuspråket, den första i sitt slag, utarbetades åren 2006–2017. Från SLEF deltog Anna och Magnus Dahlbacka i arbetet, tillsammans med lokala bibelöversättare. Ären 2014–2017 deltog Eva och Ove Gädda i arbetet bland annat med att göra en audioversion av Nya testamentet på samburu.

I Samburu fortsätter de lokala bibelöversättarna med Gamla testamentet. SLEF:s missionär Magnus Dahlbacka är involverad i detta arbete som en av dess konsulter, Magnus Dahlbacka mestadels med bas i Finland.