Magnus Dahlbacka är internationell bibelöversättningskonsult och sedan år 2018 anknuten till den kenyanska bibelöversättningsorganisationen Bible Translation and Literacy (BTL) som en av deras bibelöversättningskonsulter.

Under åren 2006–2017 arbetade Anna och Magnus Dahlbacka i Maralal, i Samburu, Kenya, och lokala bibelöversättare med en översättning av Nya testamentet till samburuspråket. I april 2019 sändes den färdiga versionen till Korea för tryckning. Ären 2014–2017 deltog Eva och Ove Gädda i arbetet bland annat med en audioversion av Nya testamentet på samburu. Målet är att kunna ge ut Nya testamentet både muntligt och skriftligt samtidigt som det tryckta Nya testamentet ges ut. Parallelt med detta arbetade Anna Dahlbacka med skriftspråksutvecklingen av samburuspråket, ett banbrytande arbete. En ordbok är i det närmaste klar.

I Samburu fortsätter de lokala bibelöversättarna även med Gamla testamentet. Förhoppningen är att Magnus Dahlbacka kan involverads även i detta arbete, mestadels med bas i Finland.

Bibelöversättningsprojektet tillhandahåller telefonkort där sju brev från Nya Testamentet, 31 bibelberättelser och Jesusfilmen finns med.  Jesusfilmen på samburu har visats ett 60-tal gånger runt om i Samburu-bygden.