Lager-i-Migori-2020-K.SjobackaSLEF:s missionärer är tillbaka i Kenya sedan 4.10.2020. Missionärerna jobbar i huvudsak i stiftena Lake Diocese och Southern Lake Diocese.

Kristian Sjöbacka är involverad i ungdomsverksamheten i stiften Lake Diocese och Southern Lake Diocese. Årsrytmen består av lokala ungdomsläger i april, regionala ungdomsläger i augusti och ett stort ungdomsläger för hela stiftet Lake Diocese i december.

Chamilla och Kristian Sjöbacka arbetar båda inom stadsmissionen utgående från katedralförsamlingen i Kisumu och den nya församlingen i Dunga. För tillfället söker sig stadsmissionen till nya platser, bland annat Homa Bay. Chamilla Sjöbacka är därtill involverad i kvinno- och söndagsskolarbete. Kristian Sjöbacka undervisar även i musik vid bibelskolan på Matongo.

Rut Åbackas undervisar också på bibelskolan Matongo Lutheran Theological College (MLTC) och även med undervisning i lokala församlingar i västra Kenya.

Arbetet inom freds- och försoningsarbetet "Healing Wounds of Ethnic Conflicts". Arbetet sker inom ramarna för den lutherska kyrkan i Kenya (ELCK).

Rukongo

Yrkesskolan RYP vid Rukongo har byggnadslinje, beklädnadslinje, snickerilinje, datalinje och frisörslinje. Skolan verkar i en stämning av framåtanda i en mycket fattig omgivning.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK)

ELCK valde 17.12.2019 biskopen i stiftet Lake Diocese i västra Kenya, Joseph Ochola, till ny ärkebiskop.

Det stift där SLEF av tradition varit mest aktivt, Lake Diocese i västra Kenya, delades år 2019 i två: Lake Diocese och Southern Lake Diocese. I oktober 2020 valdes biskopar för de nya stiften: Moses Okoyo och Titus Okoda.

Ärkebiskop Joseph Ochola har meddelat att den lutherska kyrkan (ELCK) följer myndigheternas uppmaning när det gäller kyrklig verksamhet.