Västra Kenya
Ungdomsverksamheten i stiftet Lake Diocese har kommit bra igång. Årsrytmen är lokala ungdomsläger i april, regionala ungdomsläger i augusti och ett stort ungdomsläger för hela stiftet Lake Diocese i december.

Kerstin Nilsson gör församlingsbesök och planerar tillsammans med ett team det fortsatta arbetet inom freds- och försoningsarbetet "Healing Wounds of Ethnic Conflicts". Arbetet sker inom ramarna för den lutherska kyrkan i Kenya (ELCK). Kerstin Nilsson är bosatt på Chesinende missionsstation i västra Kenya.

Chamilla och Kristian Sjöbacka är bosatta i Kisumu i västra Kenya och kommer enligt planerna båda att involveras i stadsmission inom det lokala stiftet Lake Diocese inom Evangelisk-lutherska kyrkan, ELCK. 

Rut Åbacka befinner sig i Finland på hemmavistelse under våren 2019.

Rukongo
Ingrid Mutai (f.d.Jern) är engagerad i det lokala söndagsskolarbetet. Det nya är att man nu i stället för att fortbilda söndagsskollärarna går in för att ordna barnläger. Ingrid Mutai deltar också i kyrkans musik- och ungdomsarbete. Hon är bosatt på Rukongo missionsstation i västra Kenya och undervisar även på deltid i ett par lokala grundskolor i kristen tro, och i yrkesskolan RYP i engelska.

Alf och Mona Wallin arbetar utgående från Rukongo missionsstation. Ett aktuellt arbete är en ny grund för Kisenye kyrka alldeles nära Viktoriasjön. Kyrkan håller på att sjunka ner i sjöbottnen. Mona Wallin undervisar på yrkesskolan Rukongo Youth Polytechnic (RYP) och gör diakonala insatser både genom hembesök och på mottagningen på Rukongo station.

På Rukongo verkar yrkesskolan RYP, som sedan år 2015 har byggnadslinje, beklädnadslinje, snickerilinje, datalinje och frisörslinje. Skolan verkar i en stämning av framåtanda i en mycket fattig omgivning.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK)
Walter Obare som tidigare varit ärkebiskop i den lutherska kyrkan, ELCK, sedan år 2002 gick i pension år 2017. Kyrkans styrelse har utsett biskopen i stiftet Lake Diocese i västra Kenya, Joseph Ochola, till tillförordnad ärkebiskop.