Västra Kenya
Ungdomsverksamheten i stiftet Lake Diocese är livlig. Årsrytmen består av lokala ungdomsläger i april, regionala ungdomsläger i augusti och ett stort ungdomsläger för hela stiftet Lake Diocese i december. SLEF:s missionär Kristian Sjöbacka är kontaktperson till ungdomsarbetet.

Kerstin Nilsson gör församlingsbesök och planerar tillsammans med ett team det fortsatta arbetet inom freds- och försoningsarbetet "Healing Wounds of Ethnic Conflicts". Arbetet sker inom ramarna för den lutherska kyrkan i Kenya (ELCK). Kerstin Nilsson är bosatt på Chesinende missionsstation i västra Kenya.

Chamilla och Kristian Sjöbacka är bosatta i Kisumu i västra Kenya och arbetar med stadsmission inom det lokala stiftet Lake Diocese inom Evangelisk-lutherska kyrkan, ELCK. 

Rut Åbacka är bosatt i Kisumu och undervisar vid bibelskolan Matongo Lutheran Theological College (MLTC) samt gör hembesök och undervisar i lokala församlingar i västra Kenya.

Rukongo
Alf och Mona Wallin arbetar utgående från Rukongo missionsstation. Ett aktuellt arbete är ett nytt borrhål för Sumba vattenprojekt. En provborrning sker kring årsskiftet 2019–2020. Mona Wallin undervisar på yrkesskolan Rukongo Youth Polytechnic (RYP) och gör diakonala insatser både genom hembesök och på mottagningen på Rukongo station.

På Rukongo verkar yrkesskolan RYP, som sedan år 2015 har byggnadslinje, beklädnadslinje, snickerilinje, datalinje och frisörslinje. Skolan verkar i en stämning av framåtanda i en mycket fattig omgivning.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK)
Walter Obare som tidigare varit ärkebiskop i den lutherska kyrkan, ELCK, sedan år 2002 gick i pension år 2017. Kyrkans styrelse har utsett biskopen i stiftet Lake Diocese i västra Kenya, Joseph Ochola, till tillförordnad ärkebiskop.