Under Coronaepidemin har verksamheten tvingats läggas om! 

Ärkebiskop Joseph Ochola har meddelat att den lutherska kyrkan (ELCK) följer myndigheternas uppmaning när det gäller kyrklig verksamhet. Från 6 juli 2020 är gudstjänster på högst en timme med max 100 närvarande tillåtna. De allra flesta söndagsskolor är stängda tillsvidare.

SLEF:s missionärer i västra Kenya lämnade Kenya 29.3.2020. Utresan till Kenya är bokad för missionärerna till 3.10.2020.

Verksamhet som kunnat fortsätta är
kristna radioprogram på luospråket samt kontakter med lokala kristna via telefon och sociala medier. Söndagsskolmaterialet som ska nytryckas är nu inlämnat för tryckning.

Följande verksamhet påverkas av omläggningarna:

Ungdomsverksamheten i stiftet Lake Diocese. Årsrytmen består av lokala ungdomsläger i april, regionala ungdomsläger i augusti och ett stort ungdomsläger för hela stiftet Lake Diocese i december. SLEF:s missionär Kristian Sjöbacka är kontaktperson till ungdomsarbetet.

Kerstin Nilssons församlingsbesök tillsammans med teamet för arbetet inom freds- och försoningsarbetet "Healing Wounds of Ethnic Conflicts". Arbetet sker inom ramarna för den lutherska kyrkan i Kenya (ELCK).

Chamilla och Kristian Sjöbackas arbete inom stadsmissionen i det lokala stiftet Lake Diocese, ELCK. Stadsmissionsarbetet berör både katedralförsamlingen i Kisumu och den nya församlingen i Dunga.

Rut Åbackas undervisning vid bibelskolan Matongo Lutheran Theological College (MLTC) samt hennes hembesök och undervisning i lokala församlingar i västra Kenya.

Rukongo
Alf Wallins arbete med det nya borrhålet, Sumba vattenprojekt. Provborrningen i februari gav rikligt med gott och hälsosamt vatten. En lokal firma har delvis kunnat fortsätta med tornen för solpanelerna som därför står klara. Solpanelerna sätts även på plats. Mona Wallins undervisning på yrkesskolan Rukongo Youth Polytechnic (RYP) och de diakonala insatserna både genom hembesök och på mottagningen på Rukongo station är inställda tilllsvidare. Alla grundskolor i Kenya är stängda till januari 2021.

Yrkesskolan RYP vid Rukongo är stängd. Den har byggnadslinje, beklädnadslinje, snickerilinje, datalinje och frisörslinje. Skolan verkar i en stämning av framåtanda i en mycket fattig omgivning.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK)
Walter Obare som tidigare varit ärkebiskop i den lutherska kyrkan, ELCK, sedan år 2002 gick i pension år 2017. ELCK valde 17.12.2019 biskopen i stiftet Lake Diocese i västra Kenya, Joseph Ochola, till ny ärkebiskop.