Under Coronaepidemin har verksamheten tvingats läggas om! 

SLEF:s missionärer återkom til Kenya 4.10 efter att 29.3.2020 ha lämnat landet på grund av Coronapandemin.

Ärkebiskop Joseph Ochola har meddelat att den lutherska kyrkan (ELCK) följer myndigheternas uppmaning när det gäller kyrklig verksamhet.


En verksamhet som varit igång under pandemin är
de kristna radioprogrammen på luospråket samt kontakterna med lokala kristna via telefon och sociala medier.
Söndagsskolmaterialet på engelska har nu tryckts.

Följande verksamhet är igång  men påverkas av pandemin:

Ungdomsverksamheten i stiftet Lake Diocese. Årsrytmen består av lokala ungdomsläger i april, regionala ungdomsläger i augusti och ett stort ungdomsläger för hela stiftet Lake Diocese i december. SLEF:s missionär Kristian Sjöbacka är kontaktperson till ungdomsarbetet.

Arbetet inom freds- och försoningsarbetet "Healing Wounds of Ethnic Conflicts". Arbetet sker inom ramarna för den lutherska kyrkan i Kenya (ELCK).

Chamilla och Kristian Sjöbackas arbete inom stadsmissionen i det lokala stiftet Lake Diocese, ELCK. Stadsmissionsarbetet berör både katedralförsamlingen i Kisumu och den nya församlingen i Dunga.

Rut Åbackas undervisning vid bibelskolan Matongo Lutheran Theological College (MLTC) samt hennes hembesök och undervisning i lokala församlingar i västra Kenya.

Rukongo
Alf Wallin har i oktober 2020 återupptagit arbete med det nya borrhålet, Sumba vattenprojekt. Provborrningen i februari gav rikligt med gott och hälsosamt vatten. En lokal firma har delvis kunnat fortsätta med tornen för solpanelerna som därför står klara. Solpanelerna sätts även på plats. Mona Wallins undervisning på yrkesskolan Rukongo Youth Polytechnic (RYP) och de diakonala insatserna både genom hembesök och på mottagningen på Rukongo station är inställda tilllsvidare. Alla grundskolor i Kenya är stängda till januari 2021.

Yrkesskolan RYP vid Rukongo är stängd. Den har byggnadslinje, beklädnadslinje, snickerilinje, datalinje och frisörslinje. Skolan verkar i en stämning av framåtanda i en mycket fattig omgivning.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK)
ELCK valde 17.12.2019 biskopen i stiftet Lake Diocese i västra Kenya, Joseph Ochola, till ny ärkebiskop.

Det stift där SLEF av tradition varit mest aktivt, Lake Diocese i västra Kenya, delades år 2019 i två. I oktober 2020 valdes biskopar för de nya stiften: Moses Okoyo och Titus Okoda.