Under Coronaepidemin har verksamheten tvingats läggas om! 

Ärkebiskop Joseph Ochola har meddelat att den lutherska kyrkan följer myndigheternas uppmaning att lägga verksamheten på is. ELCK har tagit det smärtsamma beslutet att avbryta alla sina offentliga sammankomster inklusive söndagens gudstjänster under fyra veckor från 18.3.2020

SLEF:s missionärer i västra Kenya har lämnat Kenya 29.3.2020.

Sådan verksamhet som kan fortsätta är
bland annat kristna radioprogram på luospråket samt kontakter med lokala kristna via telefon och sociala medier. Söndagsskolmaterialet som ska nytryckas ska också korrekturläsas och redigeras.

Följande verksamhet påverkas av omläggningarna:

Ungdomsverksamheten i stiftet Lake Diocese. Årsrytmen består av lokala ungdomsläger i april, regionala ungdomsläger i augusti och ett stort ungdomsläger för hela stiftet Lake Diocese i december. SLEF:s missionär Kristian Sjöbacka är kontaktperson till ungdomsarbetet.

Kerstin Nilssons församlingsbesök tillsammans med teamet för arbetet inom freds- och försoningsarbetet "Healing Wounds of Ethnic Conflicts". Arbetet sker inom ramarna för den lutherska kyrkan i Kenya (ELCK). Kerstin Nilsson stannar kvar i Kenya.

Chamilla och Kristian Sjöbackas arbete inom stadsmissionen i det lokala stiftet Lake Diocese, ELCK. Stadsmissionsarbetet berör både katedralförsamlingen i Kisumu och den nyöppnade församlingen i Dunga.

Rut Åbackas undervisning vid bibelskolan Matongo Lutheran Theological College (MLTC) samt hennes hembesök och undervisning i lokala församlingar i västra Kenya.

Rukongo
Alf Wallins arbete med det nya borrhålet, Sumba vattenprojekt. Provborrningen i februari gav rikligt med gott och hälsosamt vatten. Det som nu återstår är att installera pump och solceller som driver denna. Mona Wallins undervisning på yrkesskolan Rukongo Youth Polytechnic (RYP) och de diakonala insatserna både genom hembesök och på mottagningen på Rukongo station.

Yrkesskolan RYP vid Rukongo är stängd under fyra veckor. Den har byggnadslinje, beklädnadslinje, snickerilinje, datalinje och frisörslinje. Skolan verkar i en stämning av framåtanda i en mycket fattig omgivning.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK)
Walter Obare som tidigare varit ärkebiskop i den lutherska kyrkan, ELCK, sedan år 2002 gick i pension år 2017. ELCK valde 17.12.2019 biskopen i stiftet Lake Diocese i västra Kenya, Joseph Ochola, till ny ärkebiskop.