Sumba-Water-Supply-13.07.27-AlfWBorrningen genomfördes den 15 juni 2013. Borrhålet gav mycket vatten av god kvalitet. Detta vatten saknar dessutom den saltsmak som är vanlig i denna trakt.

Se Sumba vattenprojekt i bild här!

Sumba vattenprojekt som färdigställdes år 2013 kunde glädja många i byn Sumba. Till en början fungerade vattenprojektet till belåtenhet. Efter en tid slutade dock borrhålet ge vatten. Trots rensning blev situationen inte bättre. SLEF ansökte år 2018 om medel till finska staten för ett borrhål på en plats som identifierats nära intill det förra hålet. Tanken var att utnyttja all infrastruktur som hade byggts upp kring det första borrhålet, tankar, ledningar, bevattningsstationer och så vidare. Tyvärr fick den nya ansökan avslag. Försök att få medel från annat håll pågår som bäst.

Byn Sumba på bergssluttningen i Kaksingri-dalen nära Viktoriasjön saknade fram till år 2014 egen vattenkälla. Detta var ett stort problem för ortens invåmare, där 60 % är barn, men också för byns boskap. Djuren måste föras flera kilometer för att komma till ett vattenhål.

Bakgrund
I dalen som ligger nedanför bergsbyn Sumba finns från förut fem borrhål. Under senare år har vattenkonsumtionen stigit märkbart. Särskilt under torrtiderna har trycket på de befintliga brunnarna varit stort. Vattenhämtandet har tagit mer och mer tid i anspråk, i takt med att köerna blivit längre och längre. För att hjälpa upp situationen planerades ett nytt borrhål högre upp på sluttningen.

Samarbetspartners
Vattenprojektet Sumba vattenförsörjning är ett projekt i Kenya som SLEF har tagit initiativ till, och som finska staten genom Utrikesministeriet antog som sitt utvecklingsprojekt. Samarbetspartner i Kenya var stiftet Lake Diocese inom den lutherska kyrkan. Bysamhället upplät mark för projektet.

Vem får hjälp av projektet Sumba vattenförsörjning?
I Sumba bysamhälle verkar en byskola med 220 elever. Invid denna skola är borrhålet placerat. Bland byns cirka 2 000 invånare är det inte bara kvinnorna som hämtar vattnet, utan också barnen och männen. Ett borrhålet underlättar livet för alla byns invånare, också genom att byns boskap inte behöver föras ner till sjön, som ligger på flera kilometers avstånd, för att kunna dricka.

Vad går projektet Sumba vattenförsörjning ut på?
Ett djupborrat vattenhål har borrats i berggrunden, och en pump som drivs med solenergi har installerats. Befolkningen får tillgång till vattnet genom en vattentank med en handpump, samt tre satellitvattenposter för befolkningen och likaså tre för boskapen.

Hållbar utveckling
Systemet med solpaneler som drivkälla för pumpningen är i praktiken nästan underhålls- och kostnadsfritt. Framför allt är systemet miljövänligt.

Vattenprojektets resultat
Med hjälp av vattenhålet på bergssluttningen invid Sumba byskola skulle vattentillgången i området säkerställas. Och eftersom det grundvatten som man pumpar upp är rent och av god kvalitet, kommer områdets befolkning på sikt att befrias från magåkommor förorsakade av smutsigt vatten ifall man får ett fungerande borrhål. Vattenpumpningen i området blir både förmånligare och miljövänligare än den är idag.

Projektets ekonomiska ramar år 2014
Beviljade statsmedel år 2014:  41 700 €. SLEF:s andel i projektet Sumba vattenförsörjning: 7 440 €.

Nya planer för Sumba vattenförsörjningsprojekt år 2019
Planen är att ett nytt borrhål ska borras på en plats ca 400 meter från det ursprungliga borrhålet. Med tanke på försök att på nya vägar skaffa medel till projektet har följande beräkning av den behövliga totalsumman gjorts år 2019: Den totala summa som skulle krävas är för att iståndsätta Sumba vattenprojekt genom ett nytt borrhål är 31 950 euro. Vid behov kan summas delas i tre delar 1) borrning, inklusive arbete 12 000 euro, 2) ny pump, inverter etc, inklusive arbete 12 000 euro och 3) vattenledningar och arbete i anslutning till detta 8 000 euro.

Stöd projektet Sumba vattenförsörjning!
Bankkonto:  FI45 4055 1120 0020 96,  BIC: HELSFIHH
Mottagare:  SLEF
Meddelande:  YM, Sumba vattenförsörjning

Insamlingstillstånd:
Finland utom Åland: RA72017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018–31.12.2022 i Finland i enlighet med SLEF:s verksamhetsbudget för motsvarande period. Insamlingens praktiska arrangör nämns (t.ex. SLEF:s avdelning i [ort]).
Landskapet Åland: ÅLR 2018/6896 för 1.1–31.12.2019

Tidigare genomförda vattenprojekt:

• ABC vattenförsörjning ›
• Atemo vattenförsörjning ›

Kontaktperson i Finland för Sumba vattenförsörjning:
Solveig Nylund, ekonomichef
E-post:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn:  +358 (09) 6811 5621