SLEF Missionsstrategi

1. Målsättning
I missionsbefallningen i Matt 28:18–20 ger Jesus sin församling uppdraget att göra alla folk till sina lärjungar. Därför är missionsarbetets mål att förkunna evangelium, så att människor kommer till tro på Jesus Kristus. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Joh 3:16 Allt arbete som SLEF utför bör bedömas utifrån denna målsättning.

2. Evangeliskt-lutherskt missionsarbete
Enligt § 3 i föreningens stadgar vill SLEF vara trogen den lutherska bekännelsen i sin verksamhet. Det betyder att SLEF också i sin missionsverksamhet och i synnerhet i församlingsarbetet vill betona den lutherska bekännelsen.

3. SLEF och den nationella kyrkan
Idealet enligt SLEF:s syn är att den nationella kyrkan fungerar självständigt. Detta innebär följande:
– SLEF ser en viktig uppgift i att delta i utbildningen av församlingarnas anställda och frivilliga ledare genom bibelundervisning och fostran i den kristna tron.
– SLEF vill medverka till att församlingsmedlemmarna tar största möjliga ansvar för sin församling.
– Varje missionär bör medvetet arbeta med målet att arbetet skall övertas av lokala medarbetare.

4. Bibeln och övrig andlig litteratur
I enlighet med målsättningsparagrafen i SLEF:s stadgar vill SLEF sprida Bibeln och god andlig litteratur. Missionärerna kommer inte att vara i missionsländerna för alltid. Följaktligen är det viktigt att få fram god teologisk och uppbygglig litteratur, som kan forma kristenlivet i den unga kyrkan på ett gott sätt. Därför stöder SLEF medvetet litteraturarbetet i olika former.

5. Byggnader
SLEF prioriterar uppförandet av byggnader som skall användas för kristen fostran på olika plan, såsom kyrkor, seminarier, bibelskolor och kurscentra.
Vid kyrkbyggen bör ansvaret till så stor del som möjligt ligga på den lokala församlingen. Missionärerna skall tryggas sådana boendeförhållanden, att de kan utföra sina uppgifter.

6. Socialt arbete och diakoni
Jesus har kallat oss till att älska och tjäna vår nästa. Därför utgör socialt arbete och diakoni en viktig del av SLEF:s missionsarbete överallt där nöden är stor. Det övergripande målet också för denna verksamhet är att människor får möta evangeliet.

7. Förhållandet till den lokala kulturen
Mission innebär att överskrida nationella och kulturella gränser. SLEF vill visa respekt och öppenhet för den kultur där missionärerna arbetar. I varje kultur finns dock element som är oförenliga med kristen tro. Sådana företeelser måste prövas i ljuset av Guds ord.

Språket är alltid huvudinkörsporten till en ny kultur. Språk bör därför få en bred  plats i missionärsutbildningen. Tillräckliga medel bör anslås för språkskolningen.

Eftersom SLEF är en liten missionsorganisation är det inte ändamålsenligt att splittra dess resurser på alltför många områden eller språkgrupper.

Antagen 23.11.2002 av SLEF:s styrelse.

Här finns SLEF:s missionsstrategi som pdf-dokument.