Arsfesten-12.06.30-Peders-GoranS• Aktuella evenemang ›
Kommande evenemang av olika slag med SLEF som arrangör eller medarrangör.

• Citerat ›
Tankeväckande citat av personer från olika tider och sammanhang.

• Kalendern ›
Helhetsöversikt över aktuella samlingar, läger, fester och andra händelser i SLEF och dess distrikt, avdelningar och grupper.

• Nyheter & notiser ›
Aktualiteter av intresse ur kristen synvinkel – från Svenskfinland, Finland, Europa och världen.

• SLEF-aktuellt ›
Aktuella beslut, projekt och satsningar i SLEF.

• SLEF-bloggen ›
Personer med anknytning till SLEF delar sina tankar ur ett personligt perspektiv – om kristen tro, om livet i helg och söcken, om världen nära och fjärran.

• SLEF:s terminshäfte ›
Terminshäftet i pdf-format presenterar SLEF:s verksamhet under terminen.

• Ungdomsbloggen ›
Bloggen för ungdomar med anknytning till SLEF.